Home / Contact
Agenda / Nieuws

9-15 sept '22 Publicatiedatum: 10 september 2022

wijkbericht

Van zondag.
In de Avondmaalsdienst opende Ds Hoek met ons de Bijbel bij de Brief aan Laodicea. Die staat in Openbaring 3. De tekst was vers 20: Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. De verkondiging had als thema: Jezus spreekt aan de deur: schokkend-hartinnemend-veelbelovend. Daarna vond de bediening van het Heilig Avondmaal plaats.
Na het huiswaarts-keren blijft de vraag klemmen: In hoeverre lijkt Katwijk op Laodicea?

Tot zondag.
Onze wijk heeft dienst in de Ichthuskerk. In de morgendienst hoopt ds J.J. Verhaar uit Krimpen aan de IJssel voor te gaan. In Terdege las ik dit over hem: Een eigen gemeente heeft ds. J.J. Verhaar al jaren niet meer. Wel gaat de hervormde emeritus predikant uit Krimpen aan de IJssel nog vrijwel alle zondagen voor. Hoewel hij de zorg voor een eigen kudde mist, ervaart hij het als een voorrecht dat het uitdragen van het Woord hem niet is ontnomen. En dat hij aan het einde van een kerkdienst de samengekomen gemeente de zegen van de Drie-enige God mag meegeven.
Welkom.

Overleden.
De rouwkaart van Catharina van Kralingen-Keus werd zondagmorgen afgelezen. Donderdag 1 september overleed zij op 83-jarige leeftijd in Vlietstede. Dominee Jongeneel -die dinsdag 6-9 de begrafenis leidde- hoopt een ‘In memoriam’ te schrijven. Op deze plaats alvast een hartelijke condoleance voor de kinderen en (achter)kleinkinderen. Heer’ waar dan heen? Tot U alleen! Bij Hem is troost. Bij Hem is houvast. Wonderlijk dat de Heere daarbij het meeleven van mensen inschakelt.

Overleden.
Op 1 september 2022 kwam er in het hospice te Rijnsburg een einde aan het aardse leven van Catharina (Tiny) van Kralingen-Keus, geboren op 23 oktober 1938. Ze was sinds 26 september 2015 weduwe van Frits Johannes van Kralingen. Ten tijde van het sterven van haar man droeg zij al een ziekte met zich mee. Vorig jaar vermenigvuldigden de zorgen zich. Ze ging zo ongeveer ziekenhuis in, ziekenhuis uit. De laatste weken verbleef ze in het hospice, waar ze goede zorg ontving en haar (klein)kinderen liefdevol bij haar waren. Haar gezin is dankbaar voor al het goede dat zij van haar hebben ontvangen en geleerd. Ouderling Van der Meij en ds. A.W. van der Plas hebben haar trouw bezocht. Vanwege de vakantie van die laatste kwam ik, als consulent, de laatste weken langszij. En zoals mij in 2015 gevraagd werd de begrafenis van dhr. Van Kralingen te leiden, werd mij nu gevraagd ook de begrafenis van zijn vrouw te leiden. Die vond plaats op dinsdag 6 september op de begraafplaats te Rijnsburg na een dienst aldaar. Naar haar wens ging de Bijbel open bij Psalm 23. We condoleren de dochters Marianna en Ellen met de hunnen van harte. Moge het goede van de nagedachtenis van mw. Van Kralingen tot zegen zijn.
Ds. D. Jongeneel

Meeleven.
Wim en Yvonne Nijgh deelden mee dat er gelukkig toch nog behandeling mogelijk was voor Wim. De geplande kuren zijn inmiddels gestart en met spanning wordt uitgezien en gebeden dat deze hem ‘goed’ mogen doen. Laten wij dat meebidden. Ondertussen blijft Wim getuigen dat het de Heere is die zijn leven draagt. Vlak voor het insturen van dit bericht hoor ik dat er toch ernstig rekening moet worden gehouden dat zijn lichaam de kuren niet meer aankan.
We denken ook aan het gezin van onze wijkbewoners Jaap en Klaasje Hoek. Omdat Jaap ouderling is in de Pniëlwijk, vindt van daaruit ook de pastorale zorg en berichtgeving plaats. Maar natuurlijk lezen we dat vanuit Maranatha ook. En leven we graag mee ook nu er ernstige berichten kwamen dat Jaap uitbehandeld is en de aardse dokters niets meer kunnen doen. Laten we als gemeente biddend om hen heen staan.

All together.
De aankondiging en de uitnodiging kwamen al heel wat keer langs, maar nu is de avond zelf echt dichtbij gekomen:
D.v. woensdagavond 14 september, 20.00 uur, Maranathacentrum.
Spreeksters: Nelleke Schaap en haar moeder.
Thema: Bevrijdende liefde.
Come all together.

Ontmoetingsdag 24 september.
Soms heb je het als kerkbladschrijver best gemakkelijk. Dan sturen anderen je ‘stukjes’ toe om te plaatsen in het kerkblad. Kijk dat is nu ook weer het geval. Neem er aub goede nota van.

Nog ongeveer 16 nachtjes slapen...
het is uiteraard een beetje afhankelijk van wanneer u de kerkbode in de bus krijgt, maar het komt wel neer op zo ongeveer 16 nachtjes! Spannend! Waar het over gaat vraagt u? Het gaat om de gezamenlijke Ontmoetingsdag die de wijken Maranatha en Rehoboth organiseren op DV zaterdag 24 september. Nu stond die dag natuurlijk al in uw agenda, maar bij deze even een reminder. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het belooft voor wat betreft de aankleding en activiteiten een prachtige dag te worden! Uiteraard hopen we dat dat ook geldt voor de weersomstandigheden. Hoe dan ook, we hebben er veel zin in. De dag wordt georganiseerd om elkaar te ontmoeten. Als wijken onderling en als gemeenteleden onderling in de gemeenschap der heiligen. We hebben gelukkig al wat vrijwilligers mogen verwelkomen, maar mag ik opmerken dat het nog wel wat magertjes is voor twee wijken met meelevende gemeenteleden? Kom op, we moeten er met elkaar een succes van maken. Aarzel dus niet en neem even contact op om u op te geven. Er zijn kleine en grote taken.
Kort of lang. U kunt zich opgeven bij David Stelma (Maranatha), davidstelma@hotmail.com of 06 246 00 973.
Een hartelijke groet van de voorbereidingscommissie.
 
Zending.
Onze scriba ontving het volgende mailtje van de GZB:
Het augustusnummer van ons magazine Alle Volken is uit! Via deze weg stellen we u graag op de hoogte van de digitale versie. Waarom voelt Foka van de Beek zich zo thuis in Oost-Europa? Wat betekende de ontmoeting met Nataliya uit Bulgarije voor Janneke uit Polsbroek? Waarom is gebed zo onmisbaar voor het zendingswerk? U leest het in de nieuwe Alle Volken. Niet alleen zin om te lezen? Scroll dan door naar de op één na laatste bladzijde, doe inkopen en ga aan de slag met een recept uit Rwanda!
U vindt de digitale versie via: https://www.gzb.nl/contact/alle-volken
Dat was het mailtje wat we graag voor het wijkbericht meenemen. Zendingsliefde moet gevoed worden. Immers: onbekend maakt onbemind.

Tenslotte.
Verleden week maakte ik digitaal de opening van het academisch jaar van De Driestar mee. Bestuursvoorzitter Rens Rottier vertelde daar iets over de bevlogen koster Maurits Tompot die groepen toeristen rondleidde. Op een dag wees hij een groep toeristen op het kleine gebrandschilderde raam van Jona die uit de bek van de walvis wordt uitgespuugd op het strand. Hij vroeg: “Kennen jullie dit Bijbelverhaal?”. “Ja”, zei iemand, “dat is Jona.”. Gelijk reageerde een mevrouw: “In die onzin geloof je toch niet, dat een man opgeslokt wordt door een vis en levend op het strand wordt gespuwd?”. “Nou, mevrouw”, zei koster Tompot, “ik zal het u nog sterker vertellen. Hier staat iemand voor u die negen maanden in de buik van zijn moeder heeft gezeten en er levend is uitgekomen.” Zo illustreerde Rottier dat humor waardevol is. In de laatste minuut van zijn lezing veranderde hij de titel van zijn lezing (ik zeg het met mijn eigen woorden) van: laten zien wie je bent in: laten zien VAN wie je bent. Genoeg om over na te denken.

Hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Gert-Jan Meerkerk.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter