Home / Contact
Agenda / Nieuws

9-15 juni '23 Publicatiedatum: 05 juni 2023

wijkbericht

Van zondag…:
afgelopen zondag had onze wijk geen dienst. Zelf was ik met mijn gezin bij prof. dr. H. van den Belt in de Oude Kerk. Een mooie dienst over het gebed van Jezus in Lukas 10, wat een spiegel mag zijn van ons gebedsleven. Hoe bidden wij? Danken we ook? En hoe aanbidden we onze God? Leerzaam om te zien hoe onze Meester vol vreugde, in het bijzijn van zijn leerlingen en hardop, Zijn Vader looft en prijst. Een voorbeeld voor ons om eens (wat vaker) bij stil te staan.

…tot zondag:
op DV zondag 11 juni hoopt voor onze wijk voor te gaan onze oud-predikant ds. G. Lugthart. De dienst, die om 18:00 uur in het Maranathacentrum begint, staat in het teken van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Woord en Sacrament mogen de week erop bediend worden. Goed om weer extra stil te staan bij dat wat onze verlossing uittekent. Welkom! 

Overleden:
Donderdag 1 juni werd Cornelis (Kees) van der Plas in de leeftijd van 67 jaar uit dit leven weggenomen. Hij overleed in Zuidtwijck te Leiden, waar hij was opgenomen toen zijn vrouw Annie plotseling geopereerd moest worden aan een blindedarmontsteking. Daarmee kwam een lange weg van ziekte en zorgen ten einde. Jaren geleden ontmoetten we elkaar toen Kees met een burn-out thuis was. Later werd duidelijk dat dit tekenen waren van de ziekte die hem steeds meer zou raken. Wie hem van vroeger kende, wist hoe precies en voorkomend hij was in de omgang met mensen. Een man die stond voor de taken die hem werden toevertrouwd, vakman in hart en nieren. Maar ook iemand die een eenvoudig biddend nabij leven met de Heere kende. Zo diende hij de gemeente als ambtsdrager en was hij man en vader in het gezin. In de afgelopen jaren werden de gevolgen van zijn ziekte steeds duidelijker. Lopen werd moeilijker, gedachten gingen een eigen weg en waren soms nauwelijks te uiten. Toch bleef het gebed en waren er ook momenten waarin hij plotseling kon aangeven wat ook in zijn ziekte de dragende kracht van zijn leven was. Het was kostbaar toen hij dat enige tijd geleden in ons gesprek nog een keer duidelijk verwoordde: de genade van de Heere Jezus Christus. Nu de Heere hem tot Zich nam, is er ook voor Annie en de kinderen het verdriet en het gemis. Lang heeft Annie trouw voor hem mogen zorgen. Ze wist zich daarin door de Heere gesterkt, ook toen de zorg voor Kees steeds meer van haar vroeg. Door haar ziekte werd een beslissing over de toekomstige verzorging van Kees acuut genomen en moest hij tijdelijk in Zuidtwijck worden opgenomen. Een dag voor zijn sterven baden we samen en noemden we aan zijn bed de tekst die op de rouwkaart staat: “Mijn genade is voor u genoeg”. Dat geldt ook voor Annie en de kinderen voor de tijd die komt. Die genade geeft troost en houvast in dagen van stilte. We wensen hen Gods zegen en sterkte van harte toe.
Ds. A.W. van der Plas

Benoeming ambtsdragers:
als kerkenraad zijn we dankbaar te kunnen melden dat de broeders Maarten van der Plas, Hans Verdoes en Adriaan Geene hun benoeming tot ouderling hebben aanvaard. De broeders Maarten Langbroek, André Kuijt en Julian Jonker hebben voor hun benoeming bedankt. We wensen alle broeders rust en Gods zegen toe op de beslissing die ze genomen hebben.

Jongerenevent:
op vrijdag 9 juni vindt alweer het derde jongerenevent plaats. Vanaf 18:00 uur, welkom op de locatie Maranathacentrum / Rehobothschool. Wanneer je de kerkbode ontvangt is reserveren niet meer mogelijk. Vanaf deze plaats wensen we alle jongeren die aanwezig zullen zijn een fijn en gezegend samenzijn toe. Datzelfde geldt voor de leiding en organisatoren. Geweldig dat jullie er weer zoveel werk van hebben gemaakt!

Giften:
ds. A.W. van der Plas ontving € 20 en € 25 voor de wijkkas. Hartelijk dank!

Tot slot:
het waait behoorlijk de afgelopen dagen. Menigeen haalt weemoedige gevoelens op aan het zachte voorjaar vorig jaar. Vandaag liepen we de Oude Kerk uit om onze jongste bij de oppas op te halen. Ook nu waaide het flink. “Komt vast door de preek van dominee Alblas van vorige week!” merkte mijn vrouw op. Ik schoot in de lach. 1e Pinksterdag in de Ichthuskerk, het thema was “Laat maar waaien”. Natuurlijk ging het over de Pinkstergeest. Maar ook over dankbaarheid voor de “gewone” wind, die ons herinnert aan die wind van de Geest. Hoe het ook zij…die Geest van toen waait ook nu waarheen Hij wil en wanneer Hij wil. En dan bidden we erom: “Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart!”.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
David Stelma

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter