Home / Contact
Agenda / Nieuws

8-14 mei 2020 05 mei 2020

Wijkbericht

Van zondag…
O
pnieuw was het afgelopen zondag een prachtige dag. En niet alleen omdat het zulk lekker weer was buiten, maar ook omdat het Woord weer uitging. Er zijn mensen die tegen me zeggen het fijn te vinden dat we als gemeente nu veel meer dezelfde preken horen en dat dat soms leidt tot mooie gesprekken. Als dat een vrucht is van deze manier van kerken, dan er is ook wínst in deze tijd. Soms kan een minder groot keuzemenu ook een zegen zijn. Mag ik u oproepen het wel vól te houden? Om samen gemeente te zijn is het van groot belang dat we samen blijven komen rondom het Woord. Dat kán gelukkig nog, ook in deze tijd, ook al het moet het dan via Internet of de kerkradio en kunnen we elkaar niet zien. Dat vraagt wellicht om een stukje extra discipline. Maar de Heere kan en wil het zégenen, vast en zeker!

Meeleven.
Deze week geen namen van zieken of andere mensen die het moeilijk hebben. Ze zijn er echter wel. Ik probeer her en der wat mensen op te bellen om in contact te blijven en te horen hoe het gaat en anderen doen dat ook. Schroom niet om zelf ook te bellen als u iets kwijt wilt. Het kan gewoon fijn zijn om even van je af te kunnen praten en soms bidden we ook met elkaar, via de telefoon. Waarom ook niet? Graag zijn we er als kerkenraad en wijkteams voor u (ook als u praktisch of financieel in de knel komt).

Lintjesregen.
Rond Koningsdag kregen verschillende gemeenteleden te horen dat ze benoemd waren tot lid of tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Allen van harte gefeliciteerd. Mooi om op deze manier een stukje erkenning te krijgen voor het vele vrijwilligerswerk wat u allen doen mocht en soms nog steeds mag.

Catechese.
Het catechisatieseizoen eindigde nogal abrupt. Ik wil deze week een poging doen om de catechisanten nog een keer uit te nodigen voor een digitale meeting, ergens volgende week. Met de meeste catechisanten had ik via Whatsapp ook al even contact, maar het lijkt me goed om elkaar ook als groep nog een keer te spreken.

Verantwoording.
Bij het uitdelen van de paasattenties werden de volgende giften ontvangen: Gert-Jan Meerkerk € 20,00; Floris van der Plas/Wim Nijgh €30,00; Anne Willem van Duijn € 15,00; per bank de volgende bedragen 5x €10,00; 1x€ 25,00 1x € 20,00 en 2x € 15,00. De collectebus die gebruikt is op de kringen en bij de catechisaties bracht afgelopen seizoen het mooie bedrag 403,30 op. Per bank werd tenslotte nog € 50,00 voor collecten in de kerkdiensten ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.

… tot zondag.
A.s. zondag sta ik voor de ochtenddienst op het rooster voor de Ichthuskerk. Voor mij als predikant is er nog meer onregelmatigheid gekomen in het preekrooster en daarom ook in de preekstof. Ik heb op dit moment nog niet scherp waar het zondag over zal gaan. Misschien sluit ik wel aan bij het initiatief vanuit de IZB-Areopagus ‘Samen preken in Coronatijd’. Een initiatief waarbij een groep predikanten in deze weken iedere zondag dezelfde tekst bepreekt en met elkaar studiemateriaal en ideeën deelt. Maar ik moet het op dit moment nog een beetje tot me laten komen.

Ontvang een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter