Home / Contact
Agenda / Nieuws

7-20 april '23 Publicatiedatum: 04 april 2023

 

Van zondag…
Dominee A.W. van der Plas bediende ons het Woord uit Lukas 19:28-44. De tekst was uit vers 41. Mocht u in de gelegenheid zijn, luister de preek nog eens na.
Van harte aanbevolen.

Tot zondag… 
9 april ( 1e Paasdag) hoopt ds. G. van den Brink ons in het Maranatha centrum voor te gaan. Om 10,00 uur.  We beginnen zoals gewoonlijk met een aantal liederen. Gezegende diensten toe gewenst.

Giften..
Via broeder Corleen Haasnoot 10 euro voor de wijkkas.
Via ds. Van der Plas 20 euro en twee keer 10 euro voor de wijkkas.
De Paaswijkochtend collecte bracht 342.50 euro op
De Paasavond collecte 189.15.
Ook kwam er per bank nog een gift binnen van 5 euro.
Geefsters en gevers hartelijk dank.  
Van harte aanbevolen.

Medeleven
Mevr. W. van den Eijkel-de Jong heeft na onderzoek in het ziekenhuis een slecht bericht gekregen. Ze is ernstig ziek en de artsen zien geen mogelijkheid voor behandeling meer. Ze is inmiddels 95 jaar en het oudste lid van onze wijk. Ik heb haar de dag nadat ze de uitslag gekregen heeft bezocht. Drie weken geleden was ik ook bij haar, toen klaagde ze wel over haar gezondheid, maar ze voelde zich al weer wat beter en het was toen echt nog niet duidelijk dat haar situatie zo ernstig was. Uit de vele zieken die er in de gemeente zijn noemen wij ook de naam van onze wijkgenote Coby van Duijn. De Heere sterke jou en alle andere in het kruis wat jij en jullie te dragen hebben. Moge deze tijd rondom Goede Vrijdag en Pasen een ieder van jullie versterken in het dragen van je kruis, ziende op de Allerhoogste.

Beroepingscommissie.
Deze week hopen we bijeen te komen om de start van het beroepingswerk op te pakken. Profiel van de nieuw te vormen wijk is een van de agendapunten. Bid u ook in deze met ons mee of de Koning van de kerk zijn licht over onze gemeente wil laten schijnen en ons wil leiden naar de zo broodnodige predikant?

Terugblik Paaswijkmorgen.
Verleden week donderdag was de Paaswijkmorgen mét broodmaaltijd. De zaal was goed gevuld. Fijn dat er ook weer nieuwe gezichten waren. Onder het thema ‘Van het donker naar het licht’ nam ds. Van der Plas ons mee naar Passie en Pasen en vooral naar de Kruiskoning en opgestane Heer’. Hij noemde aan het begin van zijn meditatie de oude Katwijkse rederij Na Lijden Verblijden met vissersboot KW 122. Deze merkwaardige naam vertolkte goed de inhoud van de meditatie. Dameszanggroep Immanuël had de keuze van de liederen afgestemd op het thema van de morgen en leverde zo een waardevolle bijdrage. Wat een voorrecht dat ze al meer dan dertig jaar als zanggroep bestaan! Na wat haperingen in de techniek kwam toch het inhoudsvolle gedicht ‘Jezus’ weg naar Golgotha’ van Hanneke Schoonebeek op de beamer en zorgde Yvonne Nijgh voor de verklanking. De samenzang werd vakkundig begeleid door organiste Alida van Duijvenvoorde. Wat was het ook goed elkaar te ontmoeten en van elkaars levensverhalen te horen. Kortom: een oase.  
Gert-Jan Meerkerk.

Terugblik Paaswijkavond
Dinsdagavond 28 maart zagen we op de wijkavond iets nieuws: via een filmpje was de twaalf-jarige Agelos bij ons te gast, om te laten zien hoe hij in Nederland het Grieks Orthodox Pasen viert. Dat is toch wel heel verschillend hoe wij dat vieren. Dominee Van der Plas gaf in een toelichting aan dat het bij de Grieks Orthodoxe Paasviering vooral gaat om de liturgie te vieren, maar dat bij ons de bediening van het Woord centraal staat. En dat was ook zo op de wijkavond waarin wij in twee meditaties vanuit het Lukasevangelie meegenomen werden naar de gebrokenheid van het leven, maar ook dat het Leven (ja met een hoofdletter) openbreekt in de verlorenheid van óns leven. Van dat wonder zongen we ook samen. Julian Jonker vond gelukkig nog tijd -ondanks verhuizingsdrukte- om deze wijkavond mede vorm te geven achter orgel en piano mét solozang van Jacomine van der Plas en trompetklanken van Marien Bremmer. Het was er goed toeven.
Gert-Jan Meerkerk.

Tot slot.
Goede Vrijdag. We staan stil bij het peilloos diepe lijden van onze Heiland. Hoe dan? Niemand van ons kan dit bevatten. We zingen “Mijn verlosser hangt aan het kruis en Hij hangt daar mijnetwegen “. Als ons de schuld wordt aangezegd, waar kunnen we ons dan nog verbergen? Bergen val op ons en heuvelen bedek ons. Maar dan Pasen. Onze opgestane Heiland roept ons toe. Dit is niet het einde maar een nieuw begin. Ik heb voor jullie geleden maar ben weer opgestaan. De vorst der duisternis is overwonnen.
Is dit ook al voor u? zing dan mee met Psalm 17 vers 8.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter