Home / Contact
Agenda / Nieuws

6-19 augustus '21 06 augustus 2021

wijkbericht

Van zondag…
Op tientallen plaatsen in onze gemeente ging zondag het Woord weer uit we werden gewaarschuwd en geconfronteerd met onze verkeerde wegen. Maar we werden ook gewezen op de Weg. Niet de weg zoals google maps die aangeeft maar de Weg met een hoofdletter. De Weg die leidt tot Hem die u wil vergeven alles wat wij hebben misdreven. Kent u deze Weg al? Beste mensen dit is de enige Weg, al het andere loopt dood. Vraag naar de Heer en Zijne sterkte.

Tot zondag…
voor aanstaande zondag staat in de avonddienst van de Nieuwe kerk voor ons ds. P.J. Visser op het rooster en voor de week erna eveneens in de avonddienst maar dan in de Ichtuskerk prof. dr. H. van den Belt
Goede diensten toegewenst.

Giften..  
Ontvangen via ds. Van der Plas in de afgelopen weken voor de wijkkas 20 euro, 15 euro en 2 keer 10 euro en 2 keer 20 euro voor de kerk.
Geefsters of gevers hartelijk dank. Van harte aanbevolen.

Meeleven.
Ik heb geen berichten gehad vanuit de wijk maar ik weet dat er een aantal mensen ziek zijn. Voor hun en allen uit de gemeente die te kampen hebben met kwalen en problemen mogen wij bidden om uitkomst. Bid u met ons mee?

Tot slot.
Vakantietijd. Velen van ons hebben het dorp verlaten en brengen elders hun vrije dagen door. Goed om bij tijd en wijle uit te rusten van de inspanningen die er verricht zijn. Ook onze God ruste op de zevende dag uit van Zijn scheppingswerk. Hij keek terug op die week en zag dat het goed was. Dat kunnen wij van ons zelf niet met goed fatsoen nazeggen. De bijbel zegt ons dat zelfs onze beste werken met zonde bevlekt zijn. Dat willen we liever niet horen. De bijbel praat ons niet naar de mond maar zegt ons de waarheid. Neem deze waarheid ter harte. Geniet van de vrije tijd maar vergeet niet aan uw Schepper denken. Hij denkt namelijk ook aan u, meer nog dan u aan Hem. Ook voor u die niet de luxe kent van vakantie of die daar niet meer toe in staat zijn, heb het goed.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter