Home / Contact
Agenda / Nieuws

6-12 okt '23 Publicatiedatum: 04 oktober 2023

wijkbericht

Van zondag…
Zondagavond kwam onze wijk samen in de Oude Kerk. Ds. F.J.M. van Veldhuizen uit Stolwijk ging ons voor vanuit Hebreeën 3:1-6. Een exegetische dienst waarin vers voor vers werd behandeld en uitgelegd. Het Bijbelgedeelte kreeg diepgang en het Woord ging leven. Vooral vers 1b bleef haken; let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus. Christus als Gezondene en onze Verzoener. Hij is getrouw en wij mogen Zijn huis vormen. Als levende stenen. Wat een verwondering, gebruikt te worden in Zijn Koninkrijk!

Tot zondag…
Komende zondagavond 8 oktober hebben we als wijk dienst in de Nieuwe Kerk. Ds. C.J. Rijsdijk staat op het rooster. Roostert u deze dienst van Woord en gebed ook in?

Zieken
Mevr. Corrie de Vreugd kreeg een nieuwe heup. Ze kwam afgelopen vrijdag thuis uit Revitel, maar natuurlijk zal het herstel nog wel enige tijd vergen. We danken de Heere en bidden om Zijn zegen over de therapie.
Mevr. Coby van Duin kreeg haar 18e chemokuur. Dankbaar dat deze mag aanslaan. Afgelopen zondag 1 oktober mocht ze haar verjaardag vieren. Wat kan dan een verjaardag een rijk geschenk zijn! De Heere ga haar voor, op het nieuwe jaarspoor!
Dhr. Jaap Hoek gaat de tweede behandeling in. We hopen en bidden dat ook deze behandeling effect zal hebben.
Mevr. Wil Schaap krijgt vrijdag 7 oktober een open hartoperatie in het LUMC. We bidden of God de handen van de artsen mag zegenen.
Mevr. Van Dijk (93 jaar) revalideert na een beroerte in het Alrijne-Leiden en wacht op opname in een verpleeghuis. Ze vraagt daarvoor ook gebed.

Huwelijksjubilea
Woensdag 4 oktober was het echtpaar Vooijs-Barnhoorn 55 jaar getrouwd. Dankbaar en blij dat ze deze mijlpaal mochten vieren met elkaar en allen die hen dierbaar zijn. We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods rijke zegen voor de toekomst.

Lidmatenkring
Voor de snelle lezer. Woensdag 4 oktober. De eerste lidmatenkring van dit seizoen o.l.v. ds Jongeneel. In het Maranathacentrum om 20.00 uur. Hartelijk welkom!

Bijbelkring
De eerste Bijbelkring voor senioren kwam dinsdag 26 september bijeen. De opkomst was verblijdend. Er waren ook weer nieuwe gezichten. Het is goed om met de grondwaarheden van Bijbel en geloof bezig te zijn en tegelijk ook te horen van elkaars wel en wee. De tweede morgen is in zicht. Zie grijs kader.

Giften
Hans van der Meij en Nico Dijkdrent ontvingen voor de wijkkas € 20,00.
Ds. A.W. van der Plas ontving € 20,00 ook voor de wijkkas.
Vriendelijk dank hiervoor.

Desmond Doss
Af en toe duik ik de geschiedenis in. Dat vind ik heerlijk om te doen. Leerzaam ook. Afgelopen week kreeg ik de levensgeschiedenis van Desmond Doss (1919-2006) onder ogen. Een Amerikaanse militair uit de Tweede Wereldoorlog. Desmond gaf zich vrijwillig op maar weigerde een wapen ter hand te nemen, want: gij zult niet doden. Een gewetensbezwaarde ambtenaar zou men nu zeggen of wellicht weigerambtenaar? Desmond had het zwaar in de opleiding, zijn kameraden lieten hem links liggen en zijn superieuren wilden hem het leger uit hebben. Een juridische strijd volgde. Ieder ander had eieren voor zijn geld gekozen. Desmond niet. Hij hield voet bij stuk. Hij gaf aan als gewondenverzorger te willen dienen. Levens redden i.p.v. levens nemen, was zijn redenering. Uiteindelijk mocht hij toch blijven. Desmond en zijn eenheid werden ingezet april 1945 bij de slag om het eiland Okinawa in de Pacific. Hier vond een zeer bloedige en heftige strijd plaats tegen de Japanners. Desmond deed wat hij kon om zijn maten te redden. Hierbij werd hij wonderlijk bewaard. Een Japanse vijandelijke soldaat gaf later toe Desmond in het vizier te hebben gehad maar telkens wanneer hij de trekker wilde overhalen, zijn geweer vastliep... Op een nacht, na een uitputtende dag vol gevechten, redde hij de levens van menig gewonde kameraad. Zijn gebed die bewuste nacht was telkens; alstublieft Here God, help mij om er nog eentje te redden. Het werden er uiteindelijk 75. God verhoorde zijn gebed, elke keer weer. Hiervoor kreeg hij uiteindelijk de Medal of Honor, de hoogste militaire onderscheiding die Amerika kent. God gebruikte Desmond om iets uitzonderlijks te doen. Wie op de Heere vertrouwd zal nooit beschaamd uitkomen!

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad
Bert Aandewiel

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter