Home / Contact
Agenda / Nieuws

6-12 november 2020 02 november 2020

wijkbericht

Van zondag… 

Zondagmorgen werd in de Pniëlkerk Naud Nieuwpoort gedoopt. Hij kreeg als dooptekst mee Jesaja 43 : 2-3a. Het thema voor de verkondiging was ‘Gered uit het water’, n.a.v. Exodus 2 : 3. Zoals moeder Jochebed haar kind in geloof uit handen mocht geven, zo mogen gelovige ouders dat doen als ze hun kind ten doop houden. Hoe bijzonder om je kind dan weer terug te krijgen en het op te mogen voeden voor het Koninkrijk waartoe het bestemd is!

Rectificatie.
In de vorige kerkbode schreef ik dat ook Ziva, dochter van Huig en Lisanne Kuijt, gedoopt zou worden. Dat klopte niet. De doop van Ziva is namelijk uitgesteld naar D.v. 22 november. Bij deze rechtgezet.

Meeleven.
Ik hoorde van mevr. Van den Eijckel uit Duinrand dat ze heel ziek is geweest nadat ze besmet was geraakt met het Coronavirus. Dankbaar zijn we dat ze weer aan de beterende hand is. Ondertussen zijn er vele anderen die ook met een besmetting te maken hebben. Zelf of binnen hun gezin. Het geeft veel zorg en spanning en het valt ook niet mee om verplicht thuis te moeten blijven. Laten we naar elkaar omzien en elkaar opdragen aan de troon van Gods genade.

Catechisaties.
M.i.v. volgende week komt er weer wat meer regelmaat in de catechisaties. Als ze ten minste door kunnen blijven gaan. Ik hoop het wel, want het zijn mooie ontmoetingen met elkaar. Fijn dat de jongeren zo trouw zijn.

Verantwoording.
Ontvangen voor de wijkkas via ds. Lugthart 1x €10,-.

Persoonlijk.
Fijn om te merken hoe u in deze moeilijke tijd blijkt geeft van uw betrokkenheid. Ik wil niet klagen, want ik heb het naar omstandigheden heel goed. Zeker als ik mezelf vergelijk met anderen. Maar toch worstel ook ik met alle beperkingen die er, hoe nodig ook, zijn. De vreugde van het samenkomen op zondag en door de week: ik mis het zo. Hoe lang zal het nog duren? De berichten geven nog weinig hoop. Laten we elkaar blijven opdragen in onze gebeden.

…. tot zondag.
A.s. zondag heeft onze wijk dienst in het Maranathacentrum. Op dit moment focus ik me op de dienst van dankdag in de Ichthuskerk. Waar het zondag over zal gaan, heb ik daarom nog niet scherp. Hoe dan ook zie ik uit naar gezegende ontmoeting onder het Woord.
Ontvang een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart

 

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter