Home / Contact
Agenda / Nieuws

5-11 nov '21 01 november 2021

wijkbericht

Van zondag.....
Het was goed om onze oud vicaris weer eens op de kansel het Woord van God te horen verkondigen. Hij deed dit vanuit Genesis 9. Het bekende verhaal van de zondvloed. Wat groot dat we met een olijfblad naar huis mochten.

Tot zondag… 
Aanstaande zondag 7 november hoopt kandidaat Gerco Guijt voor ons voor te gaan. Wij wensen hem een goede voorbereiding. Belangrijk voor deze jonge man om ervaring op te kunnen doen in het preken. Mag ik in deze om uw gebed vragen en uiteraard ook voor al onze andere voorgangers. Het is niet vanzelfsprekend dat zij week in week uit de gemeente voorgaan. Zonder de hulp van God zijn ook zij maar eenvoudige mannetjes.

Giften.
Ontvangen via Floris van der Plas/Wim Nijgh € 20 voor de wijkkas.
Hartelijk dank en van harte aanbevolen.
 

Vanuit de kerkenraad
De kerkenraad heeft onder het aanroepen van Gods naam gemeend broeder Vooys voor het ambt van ouderling en broeder A.W. van der Plas voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester te benoemen. Wij wensen de broeders Gods onmisbare leiding toe in de overweging om het ambt aan te nemen. Bidt u ook met hen en ons mee?  Wij hopen eerdaags als moderamen van de wijk met het moderamen van de algemene kerkenraad een gesprek te kunnen hebben over de toekomst van onze wijk. Nu er besloten is om met 8 predikanten verder gegaan wordt en 10 wijken is het zaak om met elkaar vooruit te kijken. Hoe kunnen wij met 2 predikanten aan deze zijde van het water de gemeente bedienen zal een van de vragen zijn.
Ook in deze vragen wij uw gebed.

Medeleven.
De bekende namen vragen om uw gebed. Mevrouw  Van Kralingen, dhr Visser, Jaap Hoek, Erica Verdoes. Ook zijn er nog vele die niet bij naam genoemd kunnen of willen genoemd worden. De corona besmettingen lopen weer hart op ook in ons dorp en maakt ook onder ons de nodige slachtoffers. De wereld meent de zaak wel onder controle te hebben maar God lacht. Ds. Van Meijeren zij gisteravond in de preek dat Mozes niet in een paleis verbleef toen hij in de ark zat. Dat geldt ook voor ons allemaal. De oordelen raken goede en slechte mensen maar…. Wie op Hem vertrouwt zal nooit bedrogen uitkomen.

Tot slot.
We mochten afgelopen week dankdag vieren. Dat kan soms heel moeilijk zijn in de omstandigheden waar je in verkeerd. Als verdriet en ellende je in de greep hebben. Vraag dan maar of je met de psalmist van psalm 43 mee mag zingen. Maar de Heer zal uitkomst geven…….

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter