Home / Contact
Agenda / Nieuws

5-11 Maart '21 01 maart 2021

wijkbericht

Van zondag…
We hadden als wijk de afgelopen twee zondagen geen dienst. De verkondiging van het Woord ging wel door. Zelf mocht ik voorgaan in Kamerik en in Emst. Ik preekte vanuit Johannes 18 en dan met name het elfde vers, waar Jezus tegen Petrus zegt: ‘Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken’. Petrus liep met zijn ijver voor de Heere zijn Meester in feite voor de voeten. Dat kan ook ons zomaar gebeuren. Jezus móést Zichzelf als een Lam ter slachting overgeven. Hij moest de beker van Gods toorn over de zonden van de wereld helemaal leegdrinken, om ons de beker van het heil aan te kunnen reiken. Dat is de beker, waaruit wij nu in geloof mogen drinken!

Geboren: Dirk.
Op 7 januari j.l. is Dirk Cornelis geboren, zoon van Dirk en Lisanne Zandbergen en broertje van Vera en Rosa. Wat een vreugde om opnieuw een kindje te mogen ontvangen! We feliciteren dit gezin van harte met dit nieuwe leven en wensen hen met elkaar veel liefde en geluk toe, onder de zegen van onze God.

Geboren: Alexander.
Bij Bert en Annabeth Aandewiel werd op 24 februari opnieuw een zoon geboren: Alexander Gijsbert. Alexander is het broertje van Lucas, Isabel, Benjamin en Maurits. ‘Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.’ Met deze tekst uit psalm 139 verwoorden Bert en Annabeth hun verwondering over het grote geschenk wat ze opnieuw mochten ontvangen. Ook voor hen en hun gezin een hartelijk gelukwens en Gods zegen toegebeden!

50 jaar getrouwd.
Op 24 februari was het echtpaar Den Dulk – Kloos 50 jaar getrouwd. Een mooie mijlpaal, die zij als extra bijzonder ervaren in verband met de vele zorgen die er zijn (geweest) rond de gezondheid van br. Den Dulk. We danken de Heere voor zijn trouw en wensen hen samen met allen die bij hen horen nog goede jaren toe.

Beroepingswerk.
Inmiddels hebben we kennis kunnen maken met de gemeenten van Kamerik en Emst en is de roep vanuit beide gemeenten voor ons duidelijk geworden. Tegelijk roept Katwijk ook. Dank voor alle blijken van meeleven die we ontvangen. Dat doet goed en geeft uitdrukking aan de verbondenheid die er mag zijn.
Eind van deze week zal ik een beslissing nemen over het beroep vanuit Kamerik. Emst loopt nog iets langer door.
Heere, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden!’

Verantwoording.
Ds. Lugthart ontving een gift van €50-.
Deze wordt bestemd voor de wijkkas. Hartelijk dank.

….. tot zondag.
A.s. zondag heeft onze wijk dienst in de Nieuwe Kerk. We hopen opnieuw op een gezegend samenzijn waarin de woorden van God gesproken mogen worden.
Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter