Home / Contact
Agenda / Nieuws

5-11 februari '21 02 februari 2021

Wijkbericht

Van zondag… 

Zondag had onze wijk geen dienst. Zelf ging ik voor in een dienst van de Morgensterwijk. Het ging over het woord, waarmee Jezus de koninklijke hoveling heen zond: ‘Uw zoon leeft’. (Joh. 4: 30a) Met dat woord kon de man het doen. En hij werd er niet in beschaamd. Zo verkondigd de Heere ook ons het leven. Durven ook wij het met Zijn woord aan? ‘Zalig zijn zij, die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.’ (Joh. 20 : 29b)

Meeleven.
Er zijn mij geen gemeenteleden uit de wijk bekend, die in het ziekenhuis liggen. Er zijn wel zorgen. O.a. over de gezondheid van br. Jaap van Duijn. Ik schreef al eerder dat de kwaal waar hij een aantal jaar geleden zo ziek van was, weer de kop op steekt. Dat wordt niet minder. Daarom is hij vorige week begonnen aan een lang traject van kuren, in de hoop dat zo ziekte bedwongen kan worden. We wensen hem en zijn vrouw van harte sterkte toe en dragen ze op aan de troon van Gods genade.

Wijkactiviteiten.
Het is helaas nog steeds niet mogelijk om weer in kringverband bij elkaar te komen. De Bijbelkring en de Bijbelkring voor senioren staan daarom nog steeds op pauze. Met de Lidmatenkring zijn we nu twee keer online samengekomen en catechisatie en belijdeniscatechisatie geef ik nu ook via MsTeams. Ik mis daarbij wel het spontane contact en de ontspannen interactie. Maar het is beter dan niets en zo proberen we elkaar toch vast te houden. Het lijkt erop dat de maatregelen wat gaan versoepelen. Wie weet biedt dat ook weer wat perspectief voor de onderlinge samenkomsten van de gemeente.

Moderamen Algemene Kerkenraad.
Vorige week heeft de Algemene Kerkenraad een nieuw moderamen gekregen. Na 2,5 jaar heb ook ik mijn plek daarbinnen weer kunnen afstaan. Het was een intensieve periode, waarin ik ook nog een korte tijd als interim-voorzitter heb dienst gedaan. Met name het laatste jaar heeft veel tijd en energie gevraagd, vanwege de telkens weer veranderende situatie rond de corona-maatregelen en de vraagstukken rondom het nieuw te vormen beleidsplan. Ik heb geprobeerd mijn verantwoordelijkheid in dezen te nemen, hoe moeilijk het soms ook was, en hoop dat ook dit werk tot zegen mocht zijn. Het is goed om nu het stokje weer over te kunnen dragen aan anderen, hoewel ik bij sommige dossiers nog wel betrokken blijf. Ik wens het nieuwe moderamen van harte veel wijsheid en zegen toe!

Verantwoording.
Per bank werd een gift €10,- en van €20,- ontvangen, voor de wijkkas.
Zelf vond ik in de brievenbus een envelop met collectebonnen, als volgt te verdelen: €15,- diaconie; 15,- kerk; €15,- Cees en Mery; €15,- Eredienst en pastoraat; €15,- wijkkas.
Hartelijk dank voor al uw gaven!

.... tot zondag.
A.s. zondag is onze wijk weer aan de beurt in het Maranathacentrum. Ik ben van de plan weer een gedeelte te lezen uit het Johannes-evangelie, maar heb daar op dit moment nog geen keuze in gemaakt. Ik zie er naar uit om weer oude en nieuwe schatten uit het Woord op te diepen en die met u te mogen te delen.
Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart.

 

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter