Home / Contact
Agenda / Nieuws

4-10 september 2020 31 augustus 2020

wijkbericht

Van zondag…
Afgelopen zondag hadden we als wijk geen dienst. Het Woord klonk wel.
Ik hoop dat het tot zegen mocht zijn!

Meeleven.
Na mijn vakantie heb ik het bezoekwerk weer opgepakt. Onderweg hoor ik over zorgen, vreugden en verdriet. Het is fijn om dit dat ook samen voor Gods aangezicht neer te leggen. Voor wat betreft de zieken denk ik aan dhr. J. van Rijn. Hij verblijft tijdelijk in de Duinrand om daar aan te sterken, maar zijn gezondheid blijft kwetsbaar.
In het ziekenhuis kwam ik dhr. J. van der Plas uit de Duinrand tegen. Hij woonde jarenlang in onze wijk aan de Orion en staat in deze dagen voor een moeilijke beslissing.
We wensen beide broeders Gods nabijheid toe.

Persoonlijk.
Ook in ons eigen gezin kwamen er zorgen. Onze oudste zoon Arco is vorige week ongelukkig gevallen en brak daarbij zijn heup. Woensdag werd hij geopereerd en afgelopen vrijdag weer uit het ziekenhuis ontslagen. Heftig, voor hem, maar ook voor heel ons gezin. We zijn dankbaar dat de operatie geslaagd is en dat het nu stapje voor stapje weer beter met hem gaat. Tegelijk heeft hij nog wel een lange weg van genezing en revalidatie te gaan.
Fijn dat we in de afgelopen dagen mochten ervaren hoe er met ons wordt meegeleefd en gebeden.

Kom ga met ons…
Nu er vanaf zondag in al onze vijf kerkgebouwen weer kerkdiensten gehouden worden, wil ik u graag oproepen om zoveel als mogelijk ook weer te komen. Dat zal niet in elke situatie verstandig zijn, maar als er geen echte redenen zijn om thuis te blijven – laten we dat dan ook niet langer doen. We zullen opnieuw het ritme van de zondagse kerkgang moeten leren vinden. Dat zal niet vanzelf gaan en omdat je je van te voren moet aanmelden en er misschien ook niet altijd plaats is, is het soms misschien ook wel gewoon makkelijker om thuis te blijven. Maar het samenkomen onder het Woord hoort er wel wezenlijk bij. Laten we er daarom, met elkaar en uiteraard voor zover mogelijk, weer voor gaan! Kom ga met ons…!

Belijdeniscatechisatie.
Eind september begint het catechisatieseizoen weer. Ik hoop dat er dit jaar weer een groep(je) gevormd kan worden van jonge of misschien al wat oudere mensen die belijdeniscatechisatie willen volgen. Belijdeniscatechisatie is bedoeld om jezelf voor te bereiden op het doen van openbare geloofsbelijdenis. Wie zich daarvoor opgeeft zegt daarmee niet automatisch dat hij/zij in het voorjaar belijdenis wil gaan doen. Het volgen van belijdeniscatechisatie kan ook een manier zijn om daar naar toe te groeien of te ontdekken dat je er nog niet aan toe bent. Hoe dan ook is het een waardevolle investering, waarbij we stapsgewijs de hoofdinhoud van het christelijk geloof met elkaar bespreken en wat dit geloof betekent voor het leven in deze wereld en waarbij we ook ruimschoots de tijd nemen om voor persoonlijke vragen. Aanbevolen! Graag hoor ik het van jou/u als je hierover nadenkt.

Opening winterwerk.
Voor de sneller lezer: donderdagavond is er de jaarlijkse openingsbijeenkomst met het oog op het komende winterwerk. Deze wordt dit jaar gehouden in de Nieuwe Kerk. Voor meer info zie het kader voorin de kerkbode.

Verantwoording.
Ontvangen tijdens het bezoekwerk, via ds. Lugthart, voor de wijkkas:
1x €10,- 2x €15,- en 1x €20,-.
Allen hartelijk dank.

Dank.
Dank aan br. Berkheij voor het verzorgen van de kerkbodeberichten tijdens mijn vakantie. Het was weer in vertrouwde handen.

… tot zondag.
A.s. zondag hebben we als wijk dienst in de Ichthuskerk. In deze dienst zal het sacrament van de Heilige Doop bediend wordt aan drie kleine kinderen van de gemeente:
- Kristy van der Plas
- Elena Kunz
- Maarten van Rijn
Ik zie er naar uit en hoop en bid om een rijk gezegende dienst.

Ontvang een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter