Home / Contact
Agenda / Nieuws

4-10 nov '22 Publicatiedatum: 08 november 2022

wijkbericht

Van zondag…
Dominee Foppen mocht afgelopen zondagavond voorgaan in de Oude Kerk. Het was weer goed om onder het Woord te komen. Schriftlezing was uit Genesis 37. Gods droom voor deze wereld. Waarbij God gebruikt maakt van mensen als Jozef. In deze geschiedenis zien we de bereidwillige houding van Jozef om zijn broers te gaan zoeken in Sichem (de wereld) en hun te vragen naar hun welstand. Hij wilde ze ‘Shalom’ wensen. Jozef als beeld van Christus. Ook onze Zaligmaker was uit liefde bereid om zijn ‘broeders’ op te zoeken toen Zijn tijd daar was. Terwijl de deze Hem liever zien/zagen gaan dan komen… Maar gehoorzaam aan de wil van Zijn Vader ging en gaat Hij nog steeds op zoek naar broeders en zusters om hun Zijn vrede (Shalom) aan te bieden. Zo maakt Hij Gods droom waar. Laat Hem uw/jouw Vredevorst zijn!

Tot zondag…
Zondag 6 november heeft onze wijk dienst in de Pniëlkerk. ’s Avonds is de beurt aan ds. Ouwehand om de dienst te leiden.

Dankdag
Woensdagavond 2 november om 19:30u hoopt dominee Kunz voor te gaan in de dankdagdienst. De schriftlezing zal zijn uit Klaagliederen 3 : 1-26 en Romeinen 8 : 31-39. Verkondiging met als thema ‘Inkeren en God eren’. De dienst staat gepland in de Nieuwe kerk. U en jij komt toch ook?

Overlijden
Afgelopen zaterdag 29 oktober is Jacob (Jaap) Hoek overleden in de leeftijd van 58 jaar. Jaap was al enige tijd ernstig ziek en de laatste weken ging zijn gezondheid snel achteruit. Als ouderling was Jaap verbonden aan de Pniëlwijk. In volle zekerheid van zijn geloof in zijn Heiland Jezus Christus is hij ontslapen. We wensen zijn vrouw Klaasje en het gezin Gods onmisbare nabijheid en troost toe om dit moeilijke verlies te dragen.

Jubileum
Donderdag 3 november hoopt het echtpaar van Beelen- van Dongen 55 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren dit echtpaar van harte met het bereiken van deze mijlpaal. Ook wensen wij hun Gods liefde en trouw toe in de komende tijd samen met degene die hun lief en dierbaar zijn.

Operatie
Mevr. G.M. de Haas-Ippel mocht na een rugoperatie weer thuis komen uit het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp.  Dank voor Gods bewaring en we wensen haar een spoedig herstel.

Ds A.W. van der Plas
In de afgelopen weken was dominee van der Plas helaas uitgeschakeld wegens Corona en de isolatie die daarmee verband houdt. Vanaf 31 oktober hoopt hij zijn werk in de wijk weer ‘gewoon’ te hervatten. We willen hem danken voor zijn tomeloze ijver, zorg en liefde waarmee hij zich blijft inzetten binnen onze wijk. Een bedankje hiervoor is soms erg op z’n plaats. Alle gezondheid en wijsheid weer toegewenst beste dominee, in het werk wat u zo dankbaar mag doen!

Bijbelkring
Senioren Bijbelkring. D.V. 15 november komen we weer bijeen. We bespreken verder dit seizoen de Romeinenbrief. Daarbij gebruiken we het boekje Bijbelstudies van prof. dr. Van den Belt dat verscheen onder de titel “Goudkoorts”.  Graag rekenen we de volgende keer weer op u. Wie belangstelling heeft, is hartelijk welkom. We beginnen om 10.00u in het Maranathacentrum

Giften
Afgelopen weken de volgende giften voor de wijkkas ontvangen:
Ds. A.W. van der Plas 2 x €10; Joël Haasnoot/Cornelis van Duijvenbode € 10,00; Hans van der Meij/Nico Dijkdrent € 10,00; Gert-Jan Meerkerk 20,00. En per bank ontvangen € 15,00. Hartelijk dank voor deze ontvangen gelden!

Hervormingsdag
Herdenken is een confrontatie met het heden, las ik laatst ergens. En dat is in zekere zin ook zo. De geschiedenis herhaalt zich elke keer en er is niets nieuws onder de zon. Alles wat in het nieuws is, heeft een achtergrond. En wanneer we leren van de fouten van het verleden kunnen verder de toekomst in. Dit geldt ook wat het leven en werk van Maarten Luther betreft. Zijn levensvraag in de 16e eeuw; hoe krijg ik een genadig God, is nog steeds uiterst actueel voor ieder mens. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven… Ook dat de kerk toentertijd, maar ook nu, het Woord van God verdraaide, i.p.v. dat het Woord van God de kerk transformeert. Dat is de juiste volgorde en niet andersom. Luther vond dit heilsantwoord en waarheid met de hulp van Gods Geest. En daarmee zette zich een hervorming op gang waar we vandaag de dag nog de vruchten van kunnen plukken. Al leren we alleen maar dit van deze kerkgeschiedenis: Sola Fide, Sola Gratia en Sola Scriptura.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Bert Aandewiel

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter