Home / Contact
Agenda / Nieuws

4-10 juni '21 31 mei 2021

wijkbericht

Van zondag…

Het was een vreugdevolle dienst afgelopen zondag in het Maranathacentrum. Vier gemeenteleden gaven hun ja-woord. We mochten er als gemeente getuige van zijn. De Heere gaat door, ook onder ons. We lazen Johannes 15. En het ging over vrucht dragen. Vrucht voor de Heere en Zijn Koninkrijk. Vrucht die er kan zijn, als we door Christus gevoed worden. Laten we daarom heel dicht bij Hem blijven en Zijn woorden telkens weer tot ons nemen.

Belijdenisteksten.
De nieuwe lidmaten kregen de volgende teksten mee:
Dianne Bremmer – Remmelzwaal: Johannes 15 : 5
Maarten Plug: Johannes 8 : 12
Kees van Rijn: 1 Timotheüs 6 : 12
Anne-marie van Rijn: Filippenzen 4 : 6 en 7

Meeleven.
Zowel Janna Schaap als Erika Verdoes zijn inmiddels begonnen met een lang en intensief traject van (chemo)kuren. Dat is een zware weg en we dragen hen beiden op aan de troon van Gods genade. Er zijn ook anderen onder ons, bij wie er zorgen zijn. We mogen die zorgen bij de Heere neerleggen. ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw.’ (Ps. 91 : 1 en 2)

Huwelijk.
Vrijdag 4 juni trouwen Pieter Hoek en Anna ’t Gilde. Ik vind het mooi om hun trouwdienst nog te kunnen leiden. De dienst begint om 13.45 uur en wordt gehouden in de Brugkerk in Nieuwerbrug aan de Rijn. Het bruidspaar gaat Katwijk verlaten om in Overijssel te gaan wonen in Bergentheim.

Verantwoording.
Ontvangen:
via Petra Blees € 5,00
Ds. Lugthart € 20,00 (wijkkas) en € 10,00 (Annelies Haasnoot).
De collectebus van het afgelopen winterwerk bevatte € 189,00.
Hartelijk dank voor al uw bijdragen!

Beroepingswerk.
Het blijft onrustig rond het beroepingswerk. We wensen ds. Veerman ook vanuit onze wijkgemeente rust en wijsheid toe bij het overwegen van de beroepen die op hem zijn uitgebracht. Tegelijk hopen we dat er ook naar Katwijk weer nieuwe predikanten geroepen zullen worden. Laat dat ook een gebedszaak zijn!

Afscheidsavond.
In de achterliggende weken waren er al verschillende afscheidsmomenten: met de catechisanten, de Lidmatenkring en de collega-predikanten met hun echtgenoten. Fijn dat het mogelijk was om binnen de huidige omstandigheden in klein verband toch met elkaar samen te kunnen komen. Het waren hartelijke ontmoetingen, waarbij de onderlinge verbondenheid die in de achterliggende jaren gegroeid is, ervaren werd. A.s. vrijdag (4 juni) kan iedereen die dat wil tussen 19.00 en 20.00 uur in het Maranathacentrum langskomen om ons te groeten. De achterliggende weken zijn omgevlogen en het is me helaas niet gelukt om iedereen die ik nog wilde opzoeken te bezoeken. Ik hoop daarom vrijdag of zondag toch nog velen van u even te kunnen zien!

Afscheidsdienst.
De afscheidsdienst wordt zondagmiddag gehouden in de Nieuwe Kerk. De dienst begint om 15.30 uur. We hebben slechts een zeer beperkt aantal mensen van buiten uitgenodigd, om zoveel mogelijk gemeenteleden in de gelegenheid te stellen in deze dienst aanwezig te zijn. Als u zich nog niet aangemeld hebt, maar er wel bij wil zijn, kijk dan even op website of het nog mogelijk is u op te geven. Na de dienst is er gelegenheid om mij en mijn vrouw in Het Anker te groeten.

Vacaturetijd.
Voor de komende vacaturetijd heeft de kerkenraad ds. A.W. van der Plas uit Waddinxveen bereid gevonden om, samen met de broeders zelf, het pastoraat en de catechese in te vullen. Daar zijn we blij mee. Ds. Van der Plas is een oude bekende voor onze wijk, velen zullen hem nog kennen van de vorige vacaturetijd. Is er sprake van ziekte, rouw of andere zorgen of heeft u anderszins behoefte aan een pastoraal gesprek: dan kunt u dat aangeven via uw wijkouderling of de scriba van onze wijk, br. Martien van der Plas. De kerkbodeberichten zullen verzorgd worden door br. Johan Berkheij. Wilt u de kerkenraad de komende tijd in het bijzonder in uw gebeden gedenken?

Groet.
Zo ben ik aan het einde gekomen van mijn laatste wijkbericht in deze kerkbode. Als predikant en als gezin sluiten we (opnieuw) een bepaalde periode in ons leven af. We hebben het goed gehad hier in Katwijk. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen wat u mij in de achterliggende jaren gegeven hebt. Met sommigen van u mocht ik in heel moeilijke of verdrietige omstandigheden of juist in tijden blijdschap een tijdje optrekken. Ik koester ook de herinneringen aan de mooie uurtjes die er soms waren met de jongeren op catechisatie. De gesprekken op de kringen, de broederschap binnen de kerkenraad – er is veel om op te noemen en dankbaar voor te zijn. En laat ik daarbij dan niet het belangrijkste vergeten: de zondagse verkondiging. De Heere heeft veel gegeven. En ook geholpen. Ik heb er best tegenop gezien om naar Katwijk over te komen. En het was soms ook best moeilijk. Maar de Heere heeft het góéd gemaakt. Soli Deo Gloria! Nu gaan onze wegen uiteen. Als dominee ben je een voorbijganger. De Heere blijft. Van Hem mag dan ook telkens weer onze verwachting zijn. Persoonlijk maar ook als gemeente. Hij laat niet los wat Zijn hand begonnen is.
In blijvende verbondenheid, mede namens mijn vrouw en onze kinderen,
ds. G. Lugthart

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter