Home / Contact
Agenda / Nieuws

4-10 december 2020 30 november 2020

wijkbericht

Van zondag… 

Onder het thema ‘Advent – God geeft een Redder’ wil ik in deze weken tot aan Kerst preken vanuit de geschiedenissen over Jozef uit het Oude Testament. Afgelopen zondag ging het n.a.v. Genesis 37 over de geliefde zoon.
Jammer dat de dienst niet live via audio te volgen was. Hij is inmiddels wel terug te luisteren via Internet.

Meeleven.
De dagen worden nu echt somberder en kouder. Waar we in andere jaren juist in deze tijd gewend waren gezelligheid te zoeken bij elkaar, is dat dit jaar minder goed mogelijk. Dat maakt deze periode voor sommigen extra moeilijk. We moeten er doorheen, wordt er dan gezegd. Maar als het echt stil is om je heen of als je om andere redenen zucht onder de omstandigheden, valt het niet mee. Laten onze ogen gericht zijn op de HEERE, onze God, totdat Hij ons genadig zij! (Psalm 123) En laat het dan ook ons gebed zijn dat de deuren van de kerken weer wagenwijd open zullen kunnen en Gods huis weer vól zal worden!

Adventsavonden.
In deze weken kunt u op donderdagavond om 20.00 uur de Adventsbijeenkomsten volgen, die vanuit de Nieuwe Kerk worden uitgezonden. Deze week zal ds. Jongeneel de bijeenkomst leiden. Volgende week ben ik aan de beurt. Mooi om ook deze manier toe te leven naar het Kerstfeest.

Beroepingswerk.
De kerkenraad van de Morgensterwijk wil een beroep gaan uitbrengen op ds. Van Assen uit Nieuwe Tonge/Herkingen.
Ondertussen wordt er vanuit andere gemeentes getrokken aan ds. Jongeneel en ds. Van den Bosch. Er is op dit gebied op dit moment dus het nodige gaande. We dragen de beroepen dominees op aan Gods genadetroon en bidden om de leiding van Zijn Geest, die wegen wijst. Ondertussen is ook mijn oude gemeente, de gemeente van Gouderak, nog steeds vacant. Na een lange tijd kon er afgelopen maand weer een beroep uitgebracht worden, maar opnieuw kwam er een bedankje. Ook dat houdt me dan best wel weer bezig. Deze gemeente is nu, na mijn vertrek in 2016, al ruim vier jaar zonder dominee. Wat zijn we hier in Katwijk dan nog rijk gezegend. Wat zou het mooi zijn als er ook vanuit onze gemeente voor deze gemeente gebeden wordt.

En verder.
Ik heb deze week niet zo heel veel te melden. Dat betekent niet dat er daarom ook niks gebeurt. Integendeel: ik ben blij dat de Lidmatenkring vanavond weer bij elkaar kan komen, dat de catechisaties door kunnen gaan en dat ik dit jaar weer belijdeniscatechisatie kan geven. Daarnaast moet er ook telkens weer het nodige vergaderd worden. Dat laatste vraagt om veel tijd en energie. In dat licht heeft de tweedaagse van vorige week op het seminarie me erg goed gedaan. Om me twee dagen lang helemaal te kunnen concentreren op de kern van mijn predikantschap: de verkondiging van het Woord en wat daarvoor nodig is. Ik hoop de lessen die ik daar geleerd heb vruchtbaar te kunnen maken voor de prediking, waartoe ik zondag aan zondag geroepen wordt.

Verantwoording.
Ontvangen via ds. Lugthart: 1x €20,- voor de wijkkas.
Waarvoor hartelijk dank!

Tot zondag.
Zondagavond sta ik op het rooster in de Nieuwe Kerk. We vervolgen de stof uit de geschiedenissen over Jozef. Ik zie uit naar een gezegende dienst.
Met een hartelijke groet vanaf de Steenbok,
ds. G. Lugthart.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter