Home / Contact
Agenda / Nieuws

31mrt-6apr '23 Publicatiedatum: 04 april 2023

wijkbericht

Van zondag…
 Dominee Westland mocht voorgaan. Hij bediende ons het Woord uit Lucas 23. Thema van de preek was: Als Jezus zwijgt.

Tot zondag… 
2 april in de Oude Kerk. Dan hoopt ds. A.W. van der Plas ons voor te gaan. Om 18,00 uur. Gezegende diensten toe gewenst.

Giften..   
via zuster Jannie van der Plas 10 euro voor het verjaardag fonds en Joel Haasnoot en Cornelis van Duijvenbode ontvingen 10 euro voor de wijkkas.
Van harte aanbevolen.

Medeleven
Coby van Duijn is ernstig ziek. Gods nabijheid toegewenst. Ook voor alle anderen die in welke ellendige omstandigheden ze ook verkeren, het angstig hart wenden tot de Heere onze God, Hij hoort u stem. Vertrouw op Hem.

Kerkenraad.
We hopen als kerkenraad weer te vergaderen op maandag 3 april. Belangrijke onderwerpen zullen zijn het beroepingswerk en de gevolgen van en de invulling van de nieuwe wijk 1. Neemt u ons ook in uw gebed mee?

Tot slot.
We naderen Goede Vrijdag en Pasen. Volgende week eerst nog de stille week. Neemt u ook voldoende stille tijd om over deze tijd na te denken en te mediteren?

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter