Home / Contact
Agenda / Nieuws

31 jan-6 febr 2020 27 januari 2020

Van zondag… 

Zondagavond stonden we in het Maranathacentrum n.a.v. zondag 36 stil bij het derde gebod. Thema was: ‘Een Naam om hoog te houden.’
Ik herhaal nog een keer de drie regels:
1. Niet verzwijgen, maar belijden.
2. Niet betwijfelen, maar aanroepen.
3. Niet te schande maken, maar prijzen.

Meeleven.
Leonore Haasnoot mocht begin vorige week gelukkig naar huis en het gaat na de moeizame start nu heel goed met haar. Daar zijn we dankbaar voor.
Deze week moet mevr. Janna Schaap een operatie ondergaan, waarbij de tumor die bij haar longen is aangetroffen wordt weggehaald. We bidden om de zegen van de Heere over deze spannende ingreep.
We denken ook aan andere zieken in en rond onze wijkgemeente. Zo is br. Joh. van der Plas ook weer erg aan het tobben. Hij is nu al zo lang ziek en de weg wordt voor hem en zijn vrouw steeds zwaarder. De Heere sterke en ondersteune u!

Preekbespreking.
Zondagavond houdt ds. Geene een preekbespreking in Het Anker, met jongeren vanaf 16 jaar en ouder.
Zie voor meer info het kader op een andere plek in deze kerkbode.

Gemeenteavond.
Afgelopen zomer kwamen Maarten en Gerdien Blom met hun gezin terug vanuit Albanië. Zes jaar lang mochten ze, gezonden vanuit onze gemeente, in Mushqeta het evangelie uitdragen en betrokken zijn bij de stichting van een christelijke gemeente. Ook als gezin was het voor hen een bewogen tijd. We hebben ze uitgenodigd om nog een keer met ons op hun jaren in Albanië terug te kijken, met ons te delen wat zij geleerd hebben en ook aan ons voor te houden wat wij daar misschien ook wel van kunnen leren. Deze avond, bedoeld voor heel de gemeente, wordt gehouden op D.v. donderdagavond 6 februari, in het Maranathacentrum. Aanvang 20.00 uur.

Beroepingswerk.
We leven mee met ds. Hogendoorn en zijn gezin, nu het beroep naar Lelystad is aangenomen. Jammer dat zij straks onze gemeente gaan verlaten. Dat doet pijn. Tegelijk mogen we geen dominees voor onszelf willen houden en mogen we er ook hierin op vertrouwen dat de Heere zijn eigen, góede weg gaat, met ons allen. En Hij zal daarbij voorzien in dat wat nodig is.

Tot zondag.
Aanstaande zondagmorgen heeft onze wijkkerkenraad dienst in de Ichthuskerk. Ik ben van plan verder te gaan met Mattheüs 5, nu de verzen 27 t/m 32. Deze verzen raken aan het zevende gebod: U zult niet echtbreken of u zult geen overspel plegen. Geen makkelijke stof en ik ben me bewust van de pastorale nood die er kan zijn, juist ook rondom deze thematiek. Ik zoek naar een eerlijke uitleg en de juiste toon. Bidt u mee?
Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Steenbok, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter