Home / Contact
Agenda / Nieuws

30 okt-5 nov 2020 26 oktober 2020

wijkbericht

Van zondag…
Zondagmorgen ging ds. A.W. van der Plas voor onze wijk voor. Tekst voor de verkondiging was Jeremia 31:3: ‘Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.’ Het was fijn om onze oud-interim-pastor weer eens op zondag in ons midden te hebben. De Heere zegene de bediening van het Woord.

In memoriam: Johan van der Plas.
Op zaterdagavond 24 oktober overleed na een lange moeizame weg van ziekte en zorg br. Johan van der Plas, echtgenoot van Aad van der Plas – Imthorn).
Br. Van der Plas stierf in de leeftijd van 83 jaar. In zijn werkzame leven was hij postbode. Al vroeg moest hij daar vanwege gezondheidsproblemen mee stoppen en werd hij afgekeurd. Dat betekende voor hem echter niet dat hij stil ging zitten. Integendeel: hij zette zich als vrijwilliger binnen allerlei besturen en organisaties met hart en ziel in voor kerk en samenleving. Zo was hij jarenlang voorzitter van de plaatselijke afdeling van het CNV, maakte hij deel uit van de cliëntenraad van Salem en zat hij in het bestuur van de HGJV. Meer dan 40 jaar lang was hij ook meester op de zondagsschool en heeft hij daar generaties kinderen mogen onderwijzen in de dingen van Gods Koninkrijk. Gaandeweg moest hij steeds meer dingen loslaten. Ook het bezoeken van de mannenvereniging ging de laatste jaren niet meer. Het werd stil om hem heen en zijn verlangen werd steeds groter om Thuis te mogen komen. Zaterdagavond ging hij, na een paar moeilijke dagen, toch nog onverwacht heen. We kijken hem na en leven mee met zijn vrouw en zijn gezin. De begrafenis zal a.s. donderdag plaatsvinden op begraafplaats Duinrust, na een rouwdienst die om 14.45 uur in besloten kring gehouden zal worden in de aula. Uiteraard kunt u deze dienst volgen via livestream.  

Meeleven.
Er zijn veel zieken. Er zijn in de afgelopen dagen en weken ook weer veel mensen overleden. Zo is er veel verdriet en zorg. Het is een moeilijke tijd. Laten we onze nood voor de Heere neerleggen. Van Hém is onze enige hulp en verwachting!
Van de zieken thuis noem ik in het bijzonder br. J. van Rijn.
En ik noem ook br. Kees van der Plas, voor wie deze tijd zoveel extra verwarring geeft.

Wijkactiviteiten.
Kringen moeten in deze weken helaas weer stilgelegd worden, om het aantal onderlinge contacten zoveel mogelijk te beperken. Ik vind het erg jammer, maar het lijkt voor dit moment wel het meest verstandig. De catechisaties en de belijdeniscatechisatie gaan wel door. Ook al valt de gewone catechisatie volgende week wel weer uit vanwege Dankdag. Ik hoop en bid dat deze nieuwe periode van beperkingen niet al te lang zal duren.

Dankdag voor gewas, arbeid en visserij.
Dankdag houden in Coronatijd – ook dat voelt toch wel een beetje vreemd aan. Toch is er, ondanks de crisis waarmee we te maken hebben, veel om voor te danken. Hebben we er een boterham minder om gegeten, in het afgelopen jaar? Voor sommigen onder ons heeft de crisis ook echt wel financiële consequenties. Er zijn er die hun baan kwijt raakten of hun bedrijf minder omzet zagen maken. Maar er zijn er ook velen voor wie dit niet geldt. Mogen we ook juist nu niet belijden: Eben Haëzer – tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen, ook in dit moeilijke jaar? Zelf hoop ik op dankdag voor te gaan in de middagdienst in de Ichthuskerk. Een dienst onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Pniëlwijk. We hebben vanwege de vacature in de Morgensterwijk onderling wat met elkaar geschoven. Fijn dat dat in goede afstemming met elkaar zo kan. Het thema voor de dienst weet ik nog niet, maar ik neem me voor extra aandacht te geven aan de kinderen, van wie ik hoop er ook een aantal in de kerk te zien!

…. tot zondag.
A.s. zondag staat er een doopdienst op het rooster in de Pniëlkerk.
 Er zouden twee kinderen gedoopt worden, maar in verband met een coronabesmetting in de nabije familiekring moesten de doopouders van een van de dopelingen zich maandagmorgen afmelden.
Naar het zich laat aanzien zal daarom alleen Naud Nieuwpoort, zoon van Martin en Yolanda Nieuwpoort a.s. zondag in de Pniëlkerk gedoopt worden.
Ook in andere kerken wordt het sacrament van de doop weer bediend.
Vanuit onze wijk geldt dat voor: Ziva Kuijt, dochter van Huib en Lisette Kuijt en Dirk Hoek, zoon van Dirk en Harmke Hoek in de Oude Kerk en Jolien van der Plas, dochter van Corwin en Pauline van der Plas in Het Anker.

Allen een gezegende zondag toegewenst!
Met een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter