Home / Contact
Agenda / Nieuws

30 apr-6 mei '21 26 april 2021

wijkbericht

Van zondag…
‘Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus’ (Fil. 1 : 6). Naar aanleiding van deze tekst ging de preek zondagmorgen over thema ‘God maakt Zijn werk af’. Daarbij mogen we denken aan het werk wat Hij doet ín de gelovigen. Enerzijds roept Hij ons op: ‘Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven.’ Anderzijds belooft Hij dat Hij zelf dat werk voor ons afmaakt. Dat mag ons verlossen van de angstige twijfel of het wel goed zal komen.
Wie het van Hem verwacht, zal niet beschaamd uitkomen!

Meeleven (1).
We leven mee met mevr. Geertje Hoek – Kuijt en haar gezin. Afgelopen dinsdag stierf heel plotseling haar zoon André in de leeftijd van 45 jaar. André woonde met zijn vrouw Sharon en hun drie kinderen Calista, Cameron en Shara in Den Haag. Maandagavond werd hij onwel en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een dag later was hij er niet meer. Schokkend, voor zijn gezin, maar ook voor zijn moeder. Opnieuw zal ze een van haar kinderen moeten begraven. Vier jaar geleden stierf zoon Gerrit, nu zoon André. We bidden om Gods kracht en nabijheid in dit intense verdriet.
Woensdag zal André begraven worden op begraafplaats Duinrust hier in Katwijk, nadat er eerst een rouwdienst is geweest in de aula.

Meeleven (2).
We denken ook aan de zieken onder ons. In het bijzonder noem ik de naam van mevr. Janna Schaap. Ze kreeg nieuwe klachten en dat leidde ertoe dat er nu plekjes gevonden zijn op een andere plek in haar lichaam. Dit wordt nu verder onderzocht en deze week verwacht ze daar uitslag over.
Opnieuw veel spanning en zorg dus! We bidden of de Heere haar ondersteunen wil.

Koningsdag.
Deze week gedenkt onze koning zijn verjaardag. We feliciteren hem daar van harte mee en spreken de wens uit dat hij en zijn gezin tot zegen mogen zijn voor ons land en volk.

Vakantie.
Volgende week hoop ik wat afstand te kunnen nemen en te genieten van een weekje vakantie. Er ligt een vreemd seizoen achter ons door alle coronaperikelen. Daarnaast waren er de beroepen en zitten we nu in een situatie van afscheid nemen en het voorbereiden van de verhuizing. Dat geeft een gevoel van onrust.
We zien er daarom extra naar uit om er even tussenuit te kunnen. Op D.v. zondag 9 mei hoop ik er weer te zijn!

Beroepingswerk.
Opnieuw kan ds. Veerman een beroep tegemoet zien, nu vanuit Apeldoorn.
We wensen hem er opnieuw veel rust en wijsheid bij.

Verantwoording.
Onderweg ontving ik vorige week €40,- voor de wijkkas en €20,-, te verdelen tussen de wijkkas en de Voedselbank.
Hartelijk dank voor uw gaven!

Tot zondag.
Zondagmorgen heeft ons wijk dienst in de Oude Kerk. I.v.m. mijn vakantie gaat ds. A.W. van der Plas uit Waddinxveen voor. Een goede bekende voor onze wijk. Fijn dat het aantal kerkgangers m.i.v. zondag weer uitgebreid kan worden. Laten we dan ook van die gelegenheid gebruik maken en ons aanmelden voor de diensten. Het is goed om, als dat mogelijk is, weer naar de kerk te gaan en letterlijk onder Gods Woord te komen. Het is goed om elkaar ook weer te zien en daarin ook het gemeente-zijn met elkaar te kunnen ervaren. De Heere zegene de bediening van zijn Woord!
Met hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,
ds. G. Lugthart

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter