Home / Contact
Agenda / Nieuws

3-9 febr '23 Publicatiedatum: 05 februari 2023

wijkbericht

Van zondag tot zondag…
Zondag 29 januari
Afgelopen zondagochtend kwamen we als gemeente samen in het Maranathacentrum. Ds. Jongeneel wees ons als een hedendaagse Johannes de Doper op het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt (Joh. 1: 29) Een Lam door God Zelf aangewezen! En dat Lam zonden neemt de zonde weg van een ieder die zijn/haar leven aan Hem geeft. Wegneemt naar de geestelijke vuilnisbelt. Buiten de kerk hebben we naam dat het in de kerk over de zonden gaat, maar klopt dit wel? Bij Johannes in ieder geval wel. Want zonder zonde geen zondaren en zonder zondaren geen Verlosser van die zonden nodig. En zonder Verlosser voor eeuwig verloren… Maar zie op Jezus Christus en wordt behouden!

Zondag 5 februari
Zondagochtend 5 februari hebben wij als Maranathawijk dovendienst in het Anker. Ds. Jongeneel mag deze dienst (een andermaal) voor ons verzorgen. Bidt u mee om Gods zegen voor deze dienst en de andere diensten waarin Gods Woord weer mag klinken?

Lidmatenkring
Maandag 16 februari kwamen we met een klein groepje samen om met elkaar na te denken over de eigenschappen van God. Gods unieke eigenschappen en Zijn mededeelbare eigenschappen. Het is belangrijk om de Persoon van God te zien als combinatie van al Zijn eigenschappen die Hij in Zijn Woord ons openbaart. Gelukkig maar want we zouden zomaar ons eigen beeld van God kunnen creëren met alle gevolgen van dien. God is uit 1 stuk. En niet tegenstrijdig, zoals veel mensen denken. Hij is als een diamant met zoveel facetten, schittering en schoonheid waar we ons een eeuwigheid in kunnen verdrinken, verbazen en verblijden! 13 februari willen we het volgende hoofdstuk van het boekje ‘Mijn beeld van God’ behandelen.

Giften
De volgende giften deze week ontvangen; Gert-Jan Meerkerk/Wim van Duijn €20,00 voor de wijkkas; Joël Haasnoot/Cornelis van Duijvenbode € 20,00 wijkkas; Jannie van der Plas € 25,00 voor de wijkkas en € 10,00 voor het damescomité

Actie Kerkbalans
Voor degenen die het nog niet hebben gehoord, de stand van de Actie Kerkbalans 2023 was EUR 928.607!. Wat een mooi bedrag! Dit stemt dankbaar en is bemoedigend. Het bedrag is zo'n EUR 10.000 lager dan vorig jaar. (Dit jaar was er ook al door een aantal mensen digitaal gegeven terwijl niet iedereen dat meldde op de toezeggingsformulier.) Al met al een heel mooi bedrag terwijl het voor sommige mensen onzekere financiële tijden zijn. Dan merk je, de kerk gaat de mensen aan het hart. Ook de lopers hartelijk bedankt voor het bezorgen en ophalen van de enveloppen!

Gelezen
In een boekje geleend van een goede vriendin las ik het volgende bij C.H. Spurgeon, wat trouwens heel mooi aansloot bij de ochtenddienst: Geloven dat u hebt gezondigd en dat uw ziel voor het gericht niet kan bestaan is een zeer uitstekende zaak maar kan u niet zalig maken. De zaligheid ligt niet in het kennen van onze verlorenheid maar in het volledig aangrijpen van de bevrijding, die gereedligt in Christus Jezus. Iemand die weigert op de Heere Jezus te zien, maar erin volhardt te blijven stilstaan bij zijn zonden en verlorenheid, doet denken aan een jongen die een shilling liet vallen in een open rooster van een riool in Londen en die daar uren bleef toeven, troost zoekend door te zeggen: ‘Daar precies rolde hij erin! Juist tussen die 2 ijzeren staven zag ik het geldstuk recht naar beneden vallen.’ Arme ziel! Hij kon lang denken aan de bijzonderheden van zijn verlies, voordat hij op deze manier ook maar een penny in zijn zak zou terugkrijgen om daarmee een stuk brood te kopen. Ziet u de strekking van de gelijkenis? Doe er uw voordeel mee.

Kom tot uw Heiland en toef langer niet.
Kom nu tot Hem, Die redding u biedt.
Die ook voor u de hemel verliet.
Hoor naar Zijn roepstem: ‘Kom!’

Namens de wijkkerkenraad Maranatha een hartelijke groet,
Bert Aandewiel

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter