Home / Contact
Agenda / Nieuws

3-9 dec '21 Publicatiedatum: 29 november 2021

wijkbericht

Van zondag…
Onder leiding van onze oud-predikant ds. Lugthart mochten we voortzetting en dankdienst voor het Heilig Avondmaal houden. De tekst was genomen uit Psalm 84 vers 12 en 13. De nadruk lag op “welzalig de mens die op U vertrouwt.” Wat een wonder als wij dat  - door de Geest geleid - ook kunnen.  Van nature vertrouwen we alleen ons zelf. Wat een belofte zit hier in. Welzaligheid. Dat is niet voor even maar voor eeuwig.

Tot zondag… 
Aanstaande zondag 5 december  hoopt in de morgendienst van de Nieuwe Kerk wederom een oud-predikant namelijk ds. Foppen de dienst te leiden.
We hopen op een gezegende dienst.

Giften..
Deze week voor het eerst geen giften te melden. U vergeet de wijkkas toch niet? Van harte aanbevolen.

Vanuit de Kerkenraad
Er staat in de komende week – donderdag 9 december – een vergadering gepland voor de kerkenraad. Wij hopen dat deze kan doorgaan.
Bid u voor wijsheid?

Vreugde en medeleven.
Broeder Leen Guijt en zijn vrouw Alie stonden afgelopen week aan het graf van de moeder van Alie. Mevrouw Messemaker. Ze mocht de leeftijd van de zeer sterke bereiken. Dat maakt het verdriet er niet minder om. Het is en blijft je moeder. Moge de mooie herinneringen jullie tot steun en sterkte zijn maar bovenal de hoop van het eeuwige leven.
We denken en leven ook mee met Erica Verdoes.
Daarnaast zijn er nog vele zieken in onze gemeente. Het virus gaat Katwijk niet voorbij. Wij wensen allen Gods onmisbare nabijheid en Zegen toe.

Tot slot.
Afgelopen zondag mochten we ondanks alle beperkingen toch het Heilig Avondmaal vieren. De Heere geeft het ons nog. De gedachtenis aan Gods Zoon. Brood en wijn. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Mooi om te zien dat er gezinnen met kinderen in de kerk waren. We moeten elkaar daar wel in blijven voorgaan.  Advent. De betekenis van dit woord is “de komende “. Hiermee wordt Christus aangeduid. De 4 weken voor Kerst worden de Adventsweken genoemd. Wij verwachten de Christus. Ja toch? Het lijkt erop dat de wereld van alles verwacht maar niet de Zoon van God. Hoe anders mag dit in ons leven zijn. Ja toch? Waak ervoor dat de waan van de dag je leven gaat beheersen. Leg al je noden, angsten, verwarring en wat er nog meer is voor Hem neer. Geloof het Woord waar de psalmdichter zingt: “Maar de Heer zal uitkomst geven……”. Dan kom je nooit bedrogen uit.                                                                           

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter