Home / Contact
Agenda / Nieuws

29 sept-5 okt '23 Publicatiedatum: 25 september 2023

wijkbericht

Van zondag…
Zondagochtend had onze wijk dienst in de Ichtuskerk. Ds. van Meijeren behandelde Exodus 19 en Exodus 20:1-21. De 10 woorden van God. God die Zijn volk toesprak vanaf de berg Sinaï. Wat moet dat geweest zijn… Donder, rook, bliksem en bazuingeschal. Wie zal God zien en leven? De Israëlieten stuurden Mozes omhoog. Want de angst greep hen bij de keel. Ze waren zeer bevreesd. Logisch, want God is een heilig God en wij zijn zondige mensen. Voelen we dat ook? Maar naast ontzag en eerbied wil God ons ook Zijn Liefde leren. Als God ons Zijn wet geeft dan wil Hij ons vertellen wat het betekent om in Zijn wereld te leven. In het spoor gaan, achter Diegene aan, die de hele wet volkomen heeft gehouden. Van het begin tot het eind. Compleet en helemaal. Wel verzocht maar niet gezondigd. Wat een Heer en Heiland! Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, Dien groten God, die wond’ ren deed (en doet).

Tot zondag…
Komende zondagochtend hopen we elkaar weer te ontmoeten in de Oude Kerk. Ds. F.J.M. van Veldhuizen staat op het rooster om deze dienst te leiden. U komt toch ook?

Meeleven
De schoonzoon van fam. De Haas, ds. L. den Butter uit Rijnsburg heeft vrijdag 22 september een hartstilstand gehad. Hij is in het LUMC en zijn toestand was ernstig.
Vanmorgen, 25 september gelukkig positieve berichten. Dankbaarheid en tegelijk gebed om verder herstel.
Ds A.W.van der Plas

Tot slot
Een zeer kort bericht dit keer. Het lijkt alsof er niet veel plaatsvindt. Maar achter de schermen gebeurt er van alles. Nieuwe indelingen, roosters, planningen en afspraken worden gemaakt. Vergaderingen belegd en taken verdeeld. Het winterwerk komt weer op gang. We mogen weer aan de slag om te werken in Gods wijngaard. Dankbaar mogen we zijn dat Hij mensen wil gebruiken in Zijn dienst. Volharding, gehoorzaamheid en vertrouwen zijn nodig. Maar het valt niet altijd mee. Soms is er een broeder die het allemaal even te veel wordt. En dat doet pijn. Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen. We mogen zien op de Landbouwer met de hoofdletter L. Het is Zijn kerk. Neemt u de kerkenraad mee in uw en jouw gebed? We hebben Zijn kracht, wijsheid en Heilige Geest nodig. Want als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de arbeiders.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Bert Aandewiel

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter