Home / Contact
Agenda / Nieuws

29 okt-4 nov '21 27 oktober 2021

wijkbericht

Van zondag.....
Na lange tijd mocht onze oud-predikant ds. Foppen ons weer voorgaan. Zijn preek was uit de Hebreeën brief. De moeite van het naluisteren waard.

Tot zondag… 
Aanstaande zondag 31 oktober hoopt in de avonddienst van de Nieuwe Kerk voor te gaan ds. G.M. van Meijeren.
Voor de middag dienst in de Nieuwe Kerk op dankdag zal ds. A.W. van der Plas voorgaan. Goede en gezegende diensten toegewenst.

Giften..
Ontvangen via Hans van der Meij/Joel Haasnoot een gift van € 20.00 voor de wijkkas.  
Via Floris van der Plas/Wim Nijgh 10 euro voor de wijkkas.
Per bank nog een gift van 30 euro voor de wijkkas
Via ds. Van der Plas 20 euro,30 euro en 20 euro voor de wijkkas en 20 euro voor de kerk.
Hartelijk dank en van harte aanbevolen.


Vanuit de kerkenraad
Abusievelijk heb ik vorige keer de verkeerde datum van de kerkenraadsvergadering vermeld. Het moest zijn 25 oktober. Volgende keer meer hierover.

Vreugde en medeleven.
Op 27 oktober mag het echtpaar Wim de Best en Elly de Best-Vos gedenken dat zij 60 jaar in de echt verbonden zijn. Wij wensen onze oud-broeder en zijn vrouw en hun kinderen een hele mooie dag toe. In de voorbij gegane jaren is het niet allemaal naar de vleze gegaan zoals dat zo mooi heet. Daar een aantal van ons nog met broeder Wim gediend hebben, weten we dat hij en zijn vrouw altijd leefde uit de tekst van psalm van 84. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Wij wensen jullie nog een gezegende tijd toe broeder en zuster.
Zorgen zijn er ook.
Dhr A. Visser in de Wilbert is ernstig ziek.
Dhr. Dirk Hoek in het Lumc geopereerd en maakt het naar omstandigheden weer redelijk goed.
Ook mevr. Van Kralingen-Keus en Jaap Hoek. Beiden worden nog bestraald en Erica Verdoes- van der Plas is ook nog onder behandeling.
Wilt u al deze mensen in uw gebed meenemen?

Tot slot.
We maken ons alweer op richting de Kerstdagen. De zomer is voorbij de herfst volop bezig en de winter in aantocht. De orde van de schepping zoals die door God is bepaald, gaat onverminderd door. We mogen in de aanstaande week ook nog even stilstaan bij de zegeningen die Hij ons ook weer gegeven heeft in gewas, arbeid en visserij. Soms betrap ik me erop dat ik het de gewoonste zaak van de wereld vind dat er elke dag weer eten en drinken is en dat het gaat zoals het gaat. Maar dat is het niet. Laat ons toch onze zegeningen tellen en de lofzang aanheffen om Hem te danken.
 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.

Johan Berkheij

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter