Home / Contact
Agenda / Nieuws

29 mei-4 juni 2020 25 mei 2020

wijkbericht

Van zondag…
‘En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God.’ (Openb. 8 : 4) Vanuit Openbaring 8 ging het zondagavond in de Nieuwe Kerk over het gebed. Ik hoop dat u meegekeken of meegeluisterd hebt. We hoorden dat de gebeden van Gods kinderen hier op aarde er toe doen voor zijn Aangezicht. Als dat zo, hoe bidden wij dan? En waar bidden wij dan om? Zouden we dan niet met nog meer verwachting bidden om de komst van zijn Koninkrijk?

Meeleven.
Deze week geen namen van gemeenteleden die ik in deze rubriek noem. Ik hoor wel van zorgen die er zijn. Als een ziekte zich doorzet. Als een lege plek juist nu zo schrijnend ervaren wordt. Ik denk aan hen die zich zo eenzaam voelen of die om andere redenen het leven in deze tijd als zo zwaar ervaren. De Heere weet ervan! Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. (1 Petr. 4 : 7) Met deze tekst willen we u vanuit onze wijkgemeente graag bemoedigen. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of een persoonlijk gebed, neem dan gerust contact op. Graag zijn we er voor u. Ook als u in praktische of financiële zin in de knel komt, willen we graag zoeken naar mogelijkheden om u te helpen.

All Together.
De vrouwen van All Together bedenken telkens weer nieuwe acties om mensen uit en rond de wijken in Hoornes/Rijnsoever te bemoedigen.
Mocht u nou ook iemand kennen die wel een bemoediging kan gebruiken, geef dat dan even door aan Petra Blees, petrablees@hotmail.com.

Pinksteren.
We vierden Pasen zonder naar de kerk te kunnen. Hetzelfde geldt voor Hemelvaartsdag. En nu ook weer voor Pinksteren. Ik hoor om me heen dat het enerzijds een bepaalde gewenning geeft, maar anderzijds dat het verlangen om weer naar de kerk te kunnen gaan ook steeds groter wordt. Hoe lang nog blijven de deuren van onze kerken op zondag dicht? Hoe bemoedigend om te mogen geloven dat de Heilige Geest niet aan plaats of tijd gebonden is en dat dat Hij met zijn vurige kracht ons ook vervullen kan als wij thuis moeten blijven. Laat dat dan ook ons gebed zijn voor het Pinksterfeest.

 

Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods
daal neder waar Gij wordt verwacht
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

Hoor, Heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

(Gez. 250 – Liedboek voor de kerken)

…. tot zondag.
Wens ik u tenslotte een rijk Pinksterfeest toe!
Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw,
ds. G. Lugthart

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter