Home / Contact
Agenda / Nieuws

29 juli-11 aug '22 Publicatiedatum: 29 juli 2022

wijkbericht

Van zondag…
het Woord mocht weer verkondigd worden. Ik hoop dat u en jij hier weer mee vooruit kan in de nieuwe week.
Wens u veel zegen toe

Tot zondag… 
zondag 31 juli hoopt ds. P.J. Visser ons voor te gaan in de avonddienst in het Maranatha centrum en op 7 augustus ds. A.W. van der Plas in de morgendienst van de Pnielkerk. Gezegende diensten toegewenst.

Giften..    
ds. Van der Plas heeft op bezoek ontvangen € 20 voor de kerk en € 20 en € 10 voor de wijkkas. Hartelijk dank aan de gevers of geefsters en van harte aanbevolen.

Medeleven
Wim Nijgh is nog steeds onder behandeling. Om de week krijgt hij een chemokuur van 24 uur. Momenteel is de situatie stabiel. Hij mag samen met zijn vrouw Gods nabijheid in deze ervaren en mag nog genieten van elke dag die de Heere hem nog schenkt. Wij leven en bidden met onze broeder mee en zijn mede verwonderd.  
Mevrouw van Kralingen-Keus is uitbehandeld. We wensen haar ook vanaf deze plaats sterkte en Gods nabijheid toe.
Dit geldt ook voor dhr B. van Beelen. Ook hij is ernstig ziek. Moge de God van Abraham, Izak en Jacob  zich ook over u ontfermen.
Wij denken daarnaast ook aan alle andere zieken die we niet bij naam noemen. Ook onder hun zijn er die moeilijke wegen moeten gaan.
Persoonlijk wil ik iedereen nog via deze weg bedanken voor de enorme belangstelling door middel van mailtjes, appjes, kaarten, bloemen en wat niet meer zij, maar vooral ook voor uw gebeden die als een muur om mij heen stonden tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de daarop volgende operatie. De Heere was en is me goed en nabij. Vele malen mocht ik proberen om woorden van troost in dit blad neer te schrijven voor hen die ziek zijn of waren. Hoe groot is het om zelf te mogen ervaren dat God goed is. Hem komt alle eer, lof en dankzegging toe.                                                                             

Tot slot.
We zitten midden in de vakantietijd. Dat kun je aan veel dingen merken. Toch wil ik nog maar eens wijzen op het feit dat God gewoon doorgaat met Zijn werk. De zondagse erediensten mogen nog steeds een baken zijn in de week. Geniet van uw vrije tijd en bedenk dat u dat kunt doen omdat Hij u daartoe in staat stelt.
Prijs dan de Heer met blijde galmen van nu aan tot in eeuwigheid.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter