Home / Contact
Agenda / Nieuws

29 jan - 4 febr '21 26 januari 2021

wijkbericht

Van zondag…
Afgelopen zondag had onze wijk geen dienst.
Het Woord klonk wel. En dat zal niet leeg terugkeren!

Meeleven.
Er zijn mij geen zieken bekend uit of rond onze wijkgemeente om hier te noemen. We leven mee met allen die zich in deze tijd zo alleen voelen. Ik denk ook aan de ondernemers onder ons, voor wie het water soms echt aan de lippen staat.
Wat zijn er veel zorgen. En toch… ons leven is met Christus verborgen in God schrijft Paulus in Kolossenzen 3 : 3. Dat is een geloofswerkelijkheid. Maar daarom niet minder waar voor allen die van Hém zijn. Wij mogen dat juist ook in deze tijd belíjden en er ons houvast in zoeken.

Ambtsdragersbenoeming.
De kerkenraad heeft br. A.B. Schaap benoemd tot boventallig ouderling voor het pastoraat in Overduin. Broeder Schaap heeft deze benoeming aangenomen. Het is de bedoeling dat Arie vanuit onze gemeente deel gaat uitmaken van de begeleidingscommissie die verantwoordelijk is voor de zondagse kerkdiensten die in Overduin worden gehouden. We zijn dankbaar dat hij zich hiertoe geroepen mag weten en wensen hem daar veel zegen bij. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure en/of zijn bevestiging kunnen worden ingebracht t/m vrijdag 29 januari bij de scriba van de kerkenraad, br. M.L. van der Plas.

Gezamenlijke wijkavond.
Ik vergat hem vorige week aan te kondigen, maar voor de snelle lezers bij deze alsnog: donderdagavond 28 januari is er weer een gezamenlijke wijkavond, die vanuit de Nieuwe Kerk zal worden uitgezonden. De avond wordt geleid door ds. Jongeneel en begint, i.v.m. de avondklok, al om 19.30 uur.

Avondklok.
Op het moment dat ik dit wijkbericht schrijf is het maandagochtend en wordt er in de media volop bericht over de rellen van het afgelopen weekend in verschillende steden en dorpen. Wat een vertoning! Ontluisterend, beschamend. Is dit het dan, waar de crisis ons nu brengt? Hoeveel moeite je ook kunt hebben met de avondklok en/of met andere maatregelen, het heeft toch geen pas om daar op zo’n manier op te reageren? Laat onze houding anders zijn. Laten wij bidden voor land en volk en in het bijzonder voor hen die in deze moeilijke tijd geroepen zijn om ons te regeren, de orde te handhaven en voor onze zieken te zorgen. En laten we ons ook in gehoorzaamheid voegen onder het gezag dat over ons gesteld is en daarom ook zelf de maatregelen en adviezen die ons gegeven worden ter harte nemen. Oók als het gaat om de bezoekjes die wij bij elkaar brengen en/of ontvangen. Het gaat er nu niet om of je het eens bent met de regels, maar of je serieus neemt wat we, in navolging van de Schrift, met zondag 39 van de Catechismus belijden over de betekenis van het 5e gebod. Het zal toch niet waar zijn dat we wel houden van een degelijke (catechismus)preek, maar dat we, als het aankomt op de concrete praktijk, niet bereid zijn om er naar te leven? ‘Eer uw vader en uw moeder’ – dat betekent ook: Heb respect voor de overheid, die door God aan ons gegeven is en voeg je onder haar regels en beleid, tenzij ze iets van je vraagt wat tegen Gods geboden ingaat. Dat laatste is nu toch echt niet aan de orde. Daarom hebben we dat eerste juist als christenen nu gewoon in praktijk te brengen.

….. tot zondag.
Ook a.s. zondag heeft onze wijk geen dienst. Zelf zal ik wel voorgaan, maar dan onder verantwoordelijkheid van de Morgensterkerkenraad in een vacaturebeurt. Ik denk aan Johannes 4 : 43 – 54. Over het tweede teken wat Jezus in Galilea doet, zoals Johannes dat beschrijft.
Ik wens u en jullie allen een gezegende zondag toe.
Mede namens mijn vrouw,
ds. G. Lugthart

 

 

 

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter