Home / Contact
Agenda / Nieuws

29 april-5 mei '22 Publicatiedatum: 26 april 2022

wijkbericht

Van vrijdag tot zondag...     
Vrijdag 15 april; 
Op de ochtend van Goede Vrijdag mocht ds.J.Ouwehand ons voorgaan in de Nieuwe Kerk. 
Drie punten uit Johannes 19 werden besproken: Gekruisigd, gestorven en begraven.
Waarom wijst Johannes ons op Goede Vrijdag? De feiten doen er toe en ‘Het is volbracht’ is wat wij geloven en belijden als christenen. Gods grote plan werd gerealiseerd! Twee mensen stonden tijdens de prediking in het middelpunt. Jozef van Arimathea en Nicodemus. In hun leven halfhartig volgeling maar na Jezus’ Zijn dood bekenden ze kleur. De liefde tot Jezus dreef hun naar de openbaarheid. Dit helpt ons vandaag de dag want misschien voelen wij ons ook vaak verborgen gelovigen. Die dubbelheid is wellicht onze schroom in het getuigen naar onze omgeving. Getuigen lastig? Jazeker! Maar laten we toch zien op Zijn volbrachte werk. ‘Kom tevoorschijn’ zodat u Hem gehoorzaam bent. Hij deed het voor u en mij, is ons leven dan niet van Hem?    

Zondag 17 april
Op Eerste Paasdag ging prof. dr.J.Hoek ons voor uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. Thema: Een onvoltooide symfonie.
3 punten: Hoezo, waartoe en hoe lang?
Marcus’ onvoltooide symfonie (Evangelie) brengt ons in het gebed om de roep van de bruidegom. Want dat is de voltooiing.
Kom toch, Heere Jezus, ja, kom haastig!  

Zondag 24 april
Dr. Paul Visser mocht ons voorgaan vanuit het gedeelte 1 Kor. 15:20-26 en 35-49 met als thema: We zullen opstaan, maar hoe dan?
Op de Paasdag werd de cirkel van ons leven - van opgaan, blinken en verzinken - opengebroken door de opstanding van Jezus! Hij werd daarmee de Eersteling van hen die ontslapen zijn, zo schrijft Paulus, de eerste Aar van een heel nieuwe oogst. En wij zijn met Hem begraven en zullen met Hem opstaan in een nieuw opstandingslichaam. Een heerlijk vooruitzicht!   

Zondag 1 mei
Ds. A.W. van der Plas hoopt ons dan weer om 10:00u in de Pniëlkerk voor te gaan in de bediening van het Woord. Tijdens deze dienst zal de bevestiging plaatsvinden van Joël Haasnoot als ouderling binnen onze wijk.
Dankbaar om deze broeder straks als versterking in de gelederen van onze kerkenraad te mogen verwelkomen!  

Zieken
We noemen Erika Verdoes die het naar omstandigheden goed maakt. Ze ondergaat op dit moment nabehandelingen. We danken de Heere voor haar situatie op dit moment. 
Ook denken we aan Wim Nijgh die een zeer moeilijke periode doormaakt en ernstig ziek is. We willen biddend om hem heen staan en wensen hem en zijn gezin Gods onmisbare nabijheid en genade toe.   

Verkiezing ambtsdrager
Jasper van Vliet kon zijn benoeming tot ouderling helaas niet aanvaarden.
We wensen hem en zijn gezin Gods zegen en rust op de gemaakte beslissing.

Beroep Morgensterwijk
Een beroep vanuit wijk Morgenster zal uitgebracht worden op ds. W.J. Westland uit Hardinxveld-Giessendam. Het beroep zal D.V. zaterdag 7 mei 2022 ingaan. Datum van beslissen is uiterlijk D.V. zaterdag 28 mei 2022. Het is goed om ds. Westland en zijn gezin te gedenken in het gebed.   

Giften
De volgende giften zijn ontvangen: 
Gert-Jan Meerkerk € 20,00 (wijkkas);
mevrouw J.C. van Bennenkom € 50,00 (wijkkas);
Dirk Blees/Corleen Haasnoot € 10,00 (wijkkas).
Per bank ontvangen €25,00 en €20,00 beide voor de wijkkas.
Ontvangen met het rondbrengen van de paasattenties €359,00.
We danken u hartelijk voor deze ontvangen gelden.  

Tot slot
Gelezen bij Matthew Henry: ‘Wij moeten door ootmoedigheid (nederigheid) de ander uitnemender achten dan onszelf, streng zijn voor onze eigen fouten en barmhartig in ons oordeel over anderen.’ Een actuele oproep uit de 17e eeuw. De huidige samenleving verhardt en de liefde verkilt. Laten we als christenen het goede voorbeeld geven en onze naaste liefhebben als onszelf. Want wie de ander liefheeft, die heeft de wet vervuld. 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Bert Aandewiel  

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter