Home / Contact
Agenda / Nieuws

28 juli-10 aug '23 Publicatiedatum: 29 juli 2023

wijkbericht

Van zondag…
Toen de woorden van het heerlijk evangelie weer in ons midden mochten klinken…. Ds, P.J.Visser ging ons voor vanuit Nehemia 5. Best wel een praktische les hoe om te gaan met onze overvloed. Zeker stof tot nadenken.

Tot zondag… 
30 juli. Dan hoopt proponent G. Guijt namens onze wijk voor te gaan in de Ichthuskerk om 10,00 uur.  
6 augustus hoopt ds. Barth voor te gaan om 18.00 uur in de Pnielkerk.
Gezegende diensten toe gewenst.

Giften..  
Via ds. Van der Plas 3 keer 10 euro en 2 keer 20 euro en 11 euro aan collectebonnen voor de wijkkas,
via Floris van der Plas en Wim Sip 20 euro voor de wijkkas.
Via Petra Blees 10 euro voor All Together.
Geefster(s) en of gever(s) hartelijk dank en van harte aanbevolen.

Medeleven
Wij denken aan Coby van Duijn en bidden voor haar.
Dhr. Spierenburg is na een geslaagde hartoperatie weer thuis gekomen. Een dankzegging waard en we bidden of hij nog weer verder mag herstellen en aansterken.
We mochten ook een geboortekaartje ontvangen van Emma. Emma is de dochter van Bert en Sofie Heemskerk. De tekst op het kaartje ( psalm 121:7) wijst ons naar de Schepper van Hemel en aarde. Wij feliciteren jullie van harte en wensen dat Hij jullie bede zal verhoren.

Vakantie.
We zitten er weer volop in. Een poosje genieten van vrije tijd. Mooi dat dit nog kan. Ook in de kerkenraad zijn er in deze weken broeders op vakantie. Een daarvan is de spil namelijk onze scriba broeder Van der Plas. Eigenlijk is hij niet te vervangen maar ik ga het toch proberen. Martien geniet van zijn rust vanaf nu tot en met zaterdag 19 augustus. Voor lief en leed kunt u ondergetekende bellen op nummer 06-10973358.

Kerkenraad
Het zal u de afgelopen weken niet ontgaan zijn dat er druk gewerkt wordt aan de integratie van de Maranatha en Pnielwijk. Ondanks de vakantie wordt er door een aantal broeders hard gewerkt om een nieuw bestuur samen te stellen maar ook om een winterprogramma te gaan maken. Daarnaast is het moderamen van Maranatha bezig om de afscheidsdienst te organiseren. Het ziet er naar uit dat deze dienst op 10 september zal plaatsvinden. In deze dienst nemen we dan afscheid van alle broeders die in het afgelopen jaar al reeds gestopt zijn en die per 10 september hopen te stoppen. 
Zet u deze datum alvast in uw agenda ? Nadere info volgt.

Tot slot.
Dit kerkblad is ook weer voor 14 dagen. Vakantietijd he. Maar lief en leed hebben nooit vakantie. Ik las deze week ergens dat in deze vakantietijd de eenzaamheid bij vele mensen nog groter is dan rond de Kerstdagen. Kijkt u nog wel rond in uw omgeving naar die buurman of vrouw die alleen zijn, die net hun partner hebben verloren, die al oud zijn enzovoort. Wees hun tot een koud glas water, ze zullen het waarderen.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

 

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter