Home / Contact
Agenda / Nieuws

27 mrt-2 apr 2020 24 maart 2020

Wijkbericht

Van zondag…(1) 

Zondagmorgen waren we als wijkkerkenraad in de Nieuwe Kerk. Het voelde vreemd. En toch was het goed. Het ging over de woorden die Jezus sprak, toen ze kwamen om Hem gevangen te nemen: ‘Ik ben het’. Met deze woorden werd duidelijk hoe de verhoudingen werkelijk lagen en liggen. De Heere regeert en niet de machten en de krachten die tegen Hem in opstand komen. Maar Hij geeft zich wel aan die machten en krachten over. Om als het Lam van God al onze zonden weg te dragen. En het waar te kunnen maken, wat Hij zelf gezegd heeft: ‘Uit hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren laten gaan’. Dat zijn woorden die ons ook in deze crisistijd zoveel troost en houvast mogen geven. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus, die zichzelf voor ons heeft overgegeven. Gelooft u het? Lof zij het Lam, dat onze zonden op zich nam!

Van zondag… (2)
Toen ik zondagmorgen naar de Nieuwe Kerk fietste, was het onwerkelijk stil op straat. Op de digitale snelweg bleek het even later echter zo druk te zijn, dat de boel vastliep en het niet mogelijk bleek om in ieder geval de eerste helft van de dienst via Internet te volgen. Erg vervelend. Voor iedereen. Ik heb zelf tijdens de dienst gelukkig niets van deze storing meegekregen en daarom heeft het ook geen invloed gehad op het verloop van de dienst. De dienst staat inmiddels (zonder storingen) op de website en u kunt hem daarom op een rustig moment alsnog beluisteren.

Meeleven.
We leven mee met mevr. Coby Remmelzwaal – Klok. Zij moet deze week een operatie ondergaan in het ziekenhuis. En dat is best spannend, juist ook nu, in deze tijd. We bidden of de Heere haar leven wil bewaren en dat ze voorspoedig mag herstellen.
We denken ook aan onze ouderen in de verzorgingshuizen, nu zij geen bezoek meer mogen ontvangen. Heel ingrijpend: voor hen, maar ook voor hun directe naasten. Als je je eigen man of vrouw niet meer mag opzoeken, je oude moeder of vader alleen moet laten… Laten we hopen dat deze situatie niet al te lang zal duren! Ontferm U, Heere… Dat bidden we ook met het oog op al die anderen die zo hard getroffen worden door de huidige crisis. In het bijzonder ook voor hen die in de ziekenhuizen liggen en voor hen die hun geliefden moeten missen. Het is ongekend, wat we met elkaar meemaken en wat staat ons nog te wachten? Heere, ontferm U en wees ons nog genadig…

Meeleven.
Graag wil ik nog een keer benadrukken dat ik er ook nu graag voor u wil zijn.
Pastoraal contact gaat momenteel vooral via de telefoon. Schroom niet om ook zelf te bellen als u daar behoefte aan heeft.
Een berichtje via Whatsapp kan ook: 06-31066208.

Ambtsdragersbenoemingen.
Verwonderd en dankbaar hebben we zondagmorgen kunnen afkondigen dat de broeders Bert Aandewiel en Corleen Haasnoot hun benoeming tot ouderling hebben aanvaard.
We ervaren dat als kerkenraad als een gebedsverhoring en een grote zegen in deze moeilijke tijd. We wensen beide broeders rust en vrede toe op hun beslissing.
Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure of de bevestiging van deze broeders kunnen t/m a.s. vrijdag 27-03 schriftelijk en ondertekend kenbaar gemaakt worden bij de scriba van onze wijk, br. M.L. van der Plas.

Verantwoording.
In mijn brievenbus vond ik een envelop met een bijdrage voor de collecte van zondag 15 maart. Zo kan het ook.
Ik zal de envelop met inhoud afdragen aan onze penningmeester.

Tot zondag.
A.s. zondag hoef ik niet voor te gaan. U kunt, zoals het er nu naar uitziet, weer meeluisteren met diensten die uitgezonden worden vanuit de Nieuwe Kerk en de Ichthuskerk.
Laten we hopen en bidden dat dit wel door kan blijven gaan. Ondertussen zien we er naar uit om weer écht naar de kerk te kunnen gaan. Hoe lang zal dat nog duren?
In verbondenheid,
ds. G. Lugthart

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter