Home / Contact
Agenda / Nieuws

26 nov-2 dec '21 24 november 2021

wijkbericht

Van zondag…
Prof. Dr. Van der Belt behandelde psalm 31 op bijzondere wijze.
Zeker het naluisteren waardig.

Tot zondag… 
Aanstaande zondag 28 november hoopt in de avonddienst van de Pnielkerk onze oud-predikant ds. Lugthart de dienst van voortzetting en dankzegging van het Heilig Avondmaal voor te gaan.  
We hopen op een gezegende dienst. Vergeet u zich niet in te schrijven?

Giften..
Ontvangen via Gert-Jan Meerkerk en Leen Guijt een gift van € 50.00 voor de wijkkas.
Via ds. Van der Plas nog een gift van 10 euro voor de wijkkas.  
Gever en/of geefster hartelijk dank en van harte aanbevolen.

Vanuit de kerkenraad.
De komende weken willen we in lijn van de landelijke kerk per situatie aankijken of de activiteit door kan gaan of niet. Het is niet anders. We laten het u tijdig weten.
Daarnaast voeren we als moderamen de nodige gesprekken met broeders om duidelijk te krijgen hoe nu verder. We houden u op de hoogte.

Vreugde en medeleven.
Erica Verdoes is klaar met de kuren die zij moest ondergaan. Zij moet nu aansterken en zal dan volgende maand zo de Heere wil en wij leven een operatie moeten ondergaan. Wij wensen haar veel Kracht en Sterkte toe in deze weg die zij gaan moet.
Er zijn ons geen andere namen bekend vanuit de wijkgemeente maar gemeente breed zijn er nog vele meer die te kampen hebben met kwalen, verdriet en pijn.
Het klinkt vanachter het toetsenbord nogal makkelijk als ik zeg: houd moed. Dat valt niet altijd mee als je in de put zit. En toch “hoop op de Heer gij vromen”. Wie anders kan je Redder zijn.
Afgelopen zondag werden de namen genoemd van hen die ons zijn voorgegaan. Maakt u dat droevig of mag het u ook hoopvol maken?

Overleden
Zondag 21 november overleed Bregje Messemaker-Groen, Salem, in de leeftijd van 95 jaar. Ze was het oudste lid van de wijkgemeente. Desondanks kwam de dood nog onverwacht snel in haar leven. Toen ik het werk in de Maranathawijk opvatte, leerde ik ook haar kennen.  Omringd van wat haar vertrouwd was, woonde ze in de tijdelijke locatie aan de Waterboslaan in Rijnsburg. Ze keek je aan met heldere ogen en liet merken dat ze nog steeds betrokken was bij wat er om haar heen gebeurde, ook al werd het gehoor minder. Ze wist zich verbonden met de Heere en Zijn dienst. Dat heeft haar leven gekenmerkt. We spraken over de hulp en kracht die de Heere ons ook in de ouderdom geven wil en  lazen samen het Woord van God. Op zulke momenten denk je: dat is mee gegaan door alle jaren heen.  Het sprak tot haar in tijden van vreugde en verdriet en was haar tot troost. De kinderen en kleinkinderen zullen haar missen. Zo lang je moeder te hebben, is een bijzondere zegen. Ook al weten we dat het leven broos is in zo’n ouderdom, toch doet het pijn je moeder te moeten missen. We wensen heel de familie Gods troost en kracht toe.
Het Woord wijst de weg naar het leven dat blijft. Christus heeft immers beloofd: Wie in Mij gelooft, zal leven ook al is hij gestorven.
Ds. A.W van der Plas

Tot slot.
Ik schreef vorige week al van verwarring en onrust in deze wereld. De heftigheid van protesten en rellen lijkt wel groter en groter te worden. Psalm 99 zingt over God de Heer regeert, Beeft gij volken eert….. De wereld zegt ikke ikke. Wie beeft er nog voor onze God? Laat ons waar dan ook, dus ook in de kerk, die Ene Naam voor ogen houden. Hij wiens dood wij a.s. zondag mogen gedenken als wij het stukje brood of het slokje wijn tot ons mogen nemen, Hem loopt het niet uit de hand.
Richt uw oog en uw hart op Hem en zing mee met de dichter van psalm 84 vers 6: Want God de Heer zo goed ,zo mild, en wat er  verder volgt.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter