Home / Contact
Agenda / Nieuws

26 juni-2 juli 2020 22 juni 2020

Wijkbericht

Van zondag…
‘Ben je er klaar voor?’ Dat was het thema zondagochtend in de Ichthuskerk, naar aanleiding van de gelijkenis over de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Wat daarvoor belangrijk is, is dat we de Heere Jezus kennen en leven overeenkomstig de wil van de Vader. Dan hoeven we niet bang te zijn dat Zijn komst ons zal overvallen. Ik vond het fijn om weer wat mensen in de kerk voor me te hebben, ook al was het nog maar een klein groepje. Laten we hopen en bidden dat het er steeds meer zullen mogen zijn.

Meeleven.
Vorige week moest dhr. J. van Rijn opgenomen worden in het ziekenhuis. Hij blijft tobben met zijn gezondheid en in het ziekenhuis wordt nu onderzocht wat men voor hem kan doen. We dragen hem in al zijn zorgen op aan de troon van Gods genade.
We denken aan andere zieken en rouwdragenden.
En ik noem ook maar eens gewoon onze jongeren. Een groep die misschien snel over het hoofd wordt gezien in deze tijd, maar die het niet makkelijk heeft. Veel thuiszitten, weinig ontmoetingen met vrienden en leeftijdsgenoten, maar wel veel bij hun ouders op de lip. Dat valt niet altijd mee. We wensen ook jullie heel veel geduld en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

25 jaar getrouwd.
A.s. zondag, 28 juni, is het 25 jaar geleden dat Arie Willem en Daniëlle van der Plas elkaar het ja-woord gaven. Een bijzondere mijlpaal, waar we met hen en hun kinderen Arie Willem, Bart en Sophie heel dankbaar voor zijn. Dankbaar zijn we ook voor wie ze mochten en mogen zijn in het midden van de gemeente. We wensen ze nog vele goede jaren toe onder de zegen van onze God. ‘Geloofd zij de Heere, dag aan dag overlaadt Hij ons, die God is onze zaligheid!’ (Psalm 68 : 20)

Bezoekwerk.
Zoals vorige week in de kerkbode werd bericht, zien we als predikanten weer meer mogelijkheden om bij gemeenteleden thuis en in tehuizen en ziekenhuizen op bezoek te gaan. Daar ben ik blij mee en van die ruimte maak ik dan ook graag gebruik. Daadwerkelijk bij mensen op bezoek gaan vind ik toch fijner dan pastoraat via de telefoon. Ook al heb ik dat, zo goed en zo kwaad als dat ging, wel proberen te doen. Als ik op bezoek wil komen, zal ik u telefonisch benaderen en u vragen of we een afspraak kunnen maken. Mocht u liever nog geen bezoek ontvangen, dan respecteer ik dat uiteraard ook.

Tot zondag.
A.s. zondag staan er voor mij geen preekbeurten in de agenda. ’s Ochtends zou ik de dovendienst leiden en voor ’s avonds had ik geruild met mijn zwager uit Hardinxveld. Beide diensten gaan niet door en daarom mag ik met u hoorder zijn onder de hoorders, ook al is het thuis. Ik zie uit naar een gezegende zondag!
Met een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter