Home / Contact
Agenda / Nieuws

24 juli-6 augustus 2020 20 juli 2020

Wijkbericht

Van zondag… 

Ik sla mijn ogen op naar U, Die in de hemel zit. Zie, zoals de ogen van dienaren gericht zijn op de hand van hun heren en zoals de ogen van een dienares gericht zijn op de hand van haar meesteres, zo zijn onze ogen gericht op de HEERE, onze God, totdat Hij ons genadig is. Wees ons genadig, HEERE, wees ons genadig, want wij zijn meer dan verzadigd met verachting. Onze ziel is meer dan verzadigd van de spot van de zorgelozen, de verachting van de hoogmoedigen. (Psalm 123). Een psalm om mee te nemen, de vakantietijd in. Omhoogkijken!

Meeleven.
Ik noem hier nog een keer de naam van br. J. van Rijn. Hij verblijft tijdelijk in Duinrand, om daar aan te sterken. Dat gaat gelukkig goed, zodat hij wellicht binnenkort weer terug kan naar zijn eigen woning. Ondertussen blijven de zorgen over zijn gezondheid wel.
Ik hoorde afgelopen week ook over anderen dat er zorgen kwamen. Ook al is het vakantietijd, ziekte en verdriet laten zich niet tegenhouden. Maar de HEERE ook niet! Hij zij u allen goed en nabij. Onze hulp is in de Naam van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 124 : 8)

Huwelijksjubileum.
We verheugen ons met het echtpaar Van Egmond – Sneijders, dat zij deze week (24 juli) hun gouden huwelijksjubileum mogen gedenken. 50 jaar mogen zij nu man en vrouw zijn en dankbaar zijn ze voor de zegeningen die zij in al die jaren mochten ontvangen.
Tegelijk zijn er momenteel wel zorgen over de gezondheid van br. van Egmond en doorloopt hij daarom in deze weken een intensieve behandeling met bestralingen. We bidden of de HEERE hen samen kracht wil geven om deze weg te gaan en of Hij de behandeling wil zegenen. Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar eeuwig blijft. (Psalm 125 : 1)

Vakantietijd.
Vanaf vandaag (maandag) gaat mijn vakantie in. Ik ben er wel aan toe. Er ligt een vreemde tijd achter ons, die veel van ons allemaal heeft gevraagd. Ook van mij als predikant en van ons als gezin. Daarom zijn we blij dat we de komende weken even afstand kunnen nemen en met elkaar straks ook even echt weg kunnen zijn.
M’n vakantie duurt t/m 16 augustus.
Mocht er iets zijn, dan kunt u voor de periode t/m 9 augustus contact opnemen met br. Wim Sip (tel. 06 4041 6793).
Daarna is onze scriba Martien van der Plas weer aanspreekpersoon (tel. 06 2017 0563).
Het e-mailadres wat u kunt gebruiken is voor gehele periode hetzelfde: scribaat.maranathawijk.kaz@gmail.com.
Br. Johan Berkheij zal de komende weken de kerkbodeberichten verzorgen.

Beroepingswerk.
En toen kwam afgelopen zondag heel onverwacht het bericht dat ds. Wijnhorst het beroep naar Krabbendijke heeft aangenomen. Opnieuw zal dus een van onze predikanten ons gaan verlaten. Dat zal pijn doen. Tegelijk mogen weten: als de HEERE deze weg wijst, zal Hij ook voor Zijn gemeente hier in Katwijk zorgen. We wensen br. en zr. Wijnhorst rust en zegen toe op de beslissing die genomen is en alles wat zij nodig hebben om zich voor te bereiden op de overstap naar hun nieuwe gemeente.

Verantwoording.
Ontvangen via ds. Lugthart: 1x €20,- en 1x €10,- voor de wijkkas.
Hartelijk dank hiervoor.

Tot zondag.
Heb het de komende weken goed onder de bediening van het Woord. Fijn dat er steeds meer mogelijkheden komen om ook echt weer naar de kerk te kunnen gaan. M.i.v. van augustus kunt u zich via de website inschrijven voor de diensten die u wilt bezoeken. Daarnaast blijven ook de beelduitzendingen vanuit de Nieuwe Kerk en de Ichthuskerk doorgaan, zodat u thuis en ook op uw vakantieadres de diensten kunt blijven meemaken. Ik wens u allen een fijne tijd.
In verbondenheid, mede namens mijn vrouw,
ds. G. Lugthart

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter