Home / Contact
Agenda / Nieuws

24-30 sept '21 20 september 2021

wijkbericht

Van zondag….

Afgelopen zondag mocht het Woord verkondigd worden door ds. A. Visser. Hij mocht dit doen vanuit Psalm 27 en had als thema “Geloven in een sterke God “. In voorspoed maar vooral in tegenspoed. Daarnaast is de beloning oneindig groot namelijk eeuwig leven bij Hem die het voor ons volbracht heeft. Ziet u hier ook zo naar uit?

Tot zondag… 
Aanstaande zondag hoopt ds. Veldhuizen voor onze wijk het winterwerk te openen.
We hopen dat we dan na de dienst onder het genot van koffie of thee wat na kunnen praten en bovenal ook elkaar weer te kunnen ontmoeten. Dit laatste nog onder voorbehoud. 

Giften.
Via Jannie van der Plas mogen wij een gift melden van € 10 voor de wijkkas.
Via broeder Van der Mey en bezoekbroeder € 20 voor de wijkkas.
Via ds. Van der Plas € 10 voor de kerk en € 20 voor de wijkkas.
Geefster of gever hartelijk dank. Van harte aanbevolen.

Vanuit de kerkenraad.
Ook in onze kerkenraad zijn er broeders aftredend. Gelukkig zijn de meeste ook weer herkiesbaar. Zij moeten deze week opnieuw de overweging maken of zij nog een nieuwe termijn mogen dienen in de Wijngaard van de Heere. Op ons zelf ziende, kunnen we er dan wel gelijk mee stoppen. Maar wat een wonder, het gaat niet om ons maar om Hem die weet wat het is om dienaar te zijn. Mogen de broeders die het betreft voor Zijn aangezicht tot hun beslissing komen. Dat gaat niet buiten het gebed om. Bidt u met hen en ons mee om verlichting en vrijmoedigheid voor hen om Zijn Naam groot te mogen maken? In een volgende kerkbode willen wij de namen noemen en de beslissing kenbaar maken.

Vrouwencontact.
Na een lange periode, waarin het niet mogelijk was om elkaar fysiek te ontmoeten, nodigen wij alle vrouwen van harte uit op 7 oktober a.s. voor de eerste vrouwenochtend van de Maranathawijk. We beginnen om 9.30 uur tot 11.30 uur. In het eerste gedeelte is er een overdenking met als thema  “Er is meer tussen Hemel en aarde”. Na de pauze gaan we weer creatief aan de slag. De kosten bedragen 15 euro. Oppas is aanwezig.

Opgeven kan tot uiterlijk zaterdag 2 oktober via e-mail alieguyt@hotmail.com of telefonisch 06-30 00 50 08 tussen 10 -12 uur. We hopen u weer te mogen ontmoeten en neem gerust iemand mee.

Meeleven.
We noemen ook deze week de naam van Erica Verdoes. Zij hoopt deze week aan de volgende kuur te beginnen. Veel sterkte en Kracht van Boven toegewenst.
Dit geldt ook voor al die andere zieken, eenzamen, oude van dagen. Indachtig aan de preek van zondagmorgen wens ik u allen en ons allen geloof toe.
Geloof in de Kracht van Hem die nooit laat varen het werk dat Zijn Hand begon.

Ter Herinnering:  

Jonge lidmatenkring.
20 september houden we voor het eerst dit seizoen weer jonge lidmatenkring. We zien er naar uit om weer samen te komen en hopen op een mooie opkomst. Nieuwe mensen zijn uiteraard van harte welkom. We behandelen het boekje “onderweg met Jozef “van Henk Stoorvogel. Levenslessen uit het inspirerende leven van Jozef. Wij beginnen om 20.00 uur in het Maranathacentrum.

Senioren Bijbelkring.
Na de lange periode van stilstand wegens Corona wil ik graag de draad weer oppakken en samen komen met de Senioren Bijbelkring. Het is goed om samen te luisteren naar de Schrift en met elkaar in gesprek te zijn over de betekenis daarvan voor ons leven. Wie belangstelling heeft, is hartelijk welkom. Ik hoop ook de deelnemers aan vorige seizoenen weer te mogen ontmoeten, maar we trekken de kring uiteraard graag breder. In dit seizoen hoop ik aandacht te besteden aan het leven van Samuël. Een handige leidraad is daarbij het boekje van ds. W.J. Westland “Uw dienaar luistert”.  We behandelen de eerste keer 1 Samuël 1: 1-22, de geboorte van Samuël. We komen DV bij elkaar op dinsdagmorgen 28 september van 10.00 – 11.30 uur in het Maranatha Centrum.

Catechisaties
Binnenkort beginnen de catechisaties weer. In de flyer kun je lezen wanneer je welkom bent. Ik vind het fijn om ook jou daar te zien. Catechisatie is geen verplicht nummer, maar de plek waar we samen proberen te ontdekken wat God met ons leven bedoelt en hoe we als christen in de wereld van nu kunnen leven.
Kom erbij en doe mee!

Belijdeniscatechisatie.
Denk je erover om belijdenis van het geloof te doen of wil je meer in gesprek zijn over de kernpunten van het geloof? Dank ben je van harte welkom op de belijdeniscatechisatie. Deelnemen aan deze groep verplicht je niet om aan het einde van het seizoen belijdenis af te leggen. Het kan ook voor jezelf verdieping van je geloof brengen. Door samen bezig te zijn met Gods Woord merk je hoe nieuwe dingen je hart kunnen raken.  Je kunt ook van elkaar leren, want juist in onze gesprekken komen dingen aan de orde die je ook bij jezelf kunt herkennen. Twijfel je nog? Geef je dan toch op, want we willen jou er graag bij hebben. Tijd en plaats regelen we in onderling overleg.  Dat kan misschien juist bij jou een drempeltje weg nemen.
Geef je op bij de scriba Martien van der Plas of stuur mij een mailtje: aw.vanderplas@hetnet.nl . Graag tot spoedig.


Namens de kerkenraad een hartelijke groet.

Johan Berkheij.

 

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter