Home / Contact
Agenda / Nieuws

23 juli-5 aug '21 19 juli 2021

wijkbericht

Van zondag….
Neem uw staf, waarmee u de Nijl sloeg, in uw hand en ga op weg. Dit was de tekst van de prediking van afgelopen zondagmorgen. Ds. Van  Meijeren nam ons mee in de woestijn en trok vanuit hier de lijnen naar de tijd van vandaag. Mooie maar tegelijk ook confronterende lijnen. Gaat het om mij of gaat het om de Heere? Deze vraag is voor ons allemaal. Heeft u of jij deze vraag al persoonlijk beantwoord of stelt u dit nog steeds uit? Is Zijn bloed ook uw redding of gaat u nog door op eigen kracht? Mozes ging wel op weg maar met de Heere. Mocht hij ons toch tot voorbeeld zijn.  
Voor 25 juli staat ds P.J. Ouwehand op het rooster in de avonddienst van de Pnielkerk en voor 1 augustus ook in de avonddienst maar dan in het Maranathacentrum staat ds. A.W. van der Plas op het rooster.
Goede diensten toegewenst.

Giften  
Ontvangen via ds. Van der Plas 10 euro voor de wijkkas en 20 euro voor de kerk.
Geefsters of gevers hartelijk dank.
Van harte aanbevolen.

Meeleven.
We hoorden dat Janna Schaap ernstige gezondheidsproblemen heeft. De kuren die ze ondergaat vallen heel zwaar en ze is dientengevolge ook weer in het ziekenhuis opgenomen. Neemt u haar maar met haar ook alle andere zieken en zwakken mee in uw gebed.
We feliciteren het echtpaar Klazien en Rene de Vries met hun 25 jarig huwelijksjubileum. Wij zijn met hun dankbaar dat ze deze mijlpaal op 5 juli jl. hebben mogen vieren samen met hun kinderen Jeanine en Jan, Caroline en Eric, Marjolein en Chantal.
Ook het echtpaar van Duyn- van der Meij viert een huwelijksjubileum. Zij zijn echter 50 jaar in de echt verbonden en wel op 20 juli. Ook jullie wensen wij een fijne dag toe samen met allen die jullie lief en dierbaar zijn.
Beide echtparen wensen we als kerkenraad Gods onmisbare Zegen toe op de weg die zij nog mogen gaan.

Tot slot.
Zo werden we dan in de afgelopen week opgeschrikt door de beelden uit ons eigen land van de enorme ravage die door het water werd aangericht. Ook de buurlanden werden niet ontzien. Honderden mensen vonden de dood in de kolkende massa. In een ogenblik tijd ben je al je aardse bezittingen kwijt. Enorme regenbuien die dit veroorzaakte. Tegelijkertijd horen we dat aan de andere kant van de wereld in Amerika en Canada bijna dagelijks de warmte records gebroken worden. Temperaturen van 40 graden of meer zijn meer regel dan uitzondering. Ook hier sterven dagelijks mensen aan deze temperaturen.
De aarde zucht en schreeuwt naar het einde. Ik moest in dit verband denken aan psalm 84 de berijmde versie vers 3. “Steekt hen de hete middagzon in ’t moerbeidal, Gij zijt hun bron. En stort op hen een milde regen, een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt.”  Wat zal dat een voorrecht zijn als wij allen onder deze regen mogen gezegend.

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.

Johan Berkheij

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter