Home / Contact
Agenda / Nieuws

23-29 sept '22 Publicatiedatum: 20 september 2022

wijkbericht

Van zondag…
Afgelopen zondagavond deed ds M. Zeeman dienst in de Ichtuskerk uit Exodus 15 : 1 - 18 en Openbaring 15. God als een God die vecht voor Zijn volk. Hij zal Zijn en onze vijanden verpletterend verslaan. God is een Bevrijder en een Redder, maar tegelijk is Hij een Strijder. We mogen de realiteit van zonde en schuld en de duivel niet onderschatten. Want waar zonde en schuld wordt onderschat, wordt ook de genade van de Heere Jezus onderschat. Wanneer de duivel geen realiteit meer voor ons is, is de overwinning op de duivel door Jezus geen realiteit meer… Maar Gode zij dank, Jezus Christus heeft Zijn en onze strijd gewonnen. Pasen is de vernietiging van de macht van het kwaad. Daardoor een eeuwige toekomst voor Zijn volk. Heere, groot en wonderbaarlijk Zijn Uw wegen en werken!

Tot zondag…
Komende zondagochtend hoopt kandidaat N. Dijkdrent ons voor te gaan in het Maranathacentrum. Fijn dat hij de dienst weer wil leiden. Alvast een gezegende prediking!

Overlijden
Vrijdag 16 september ontsliep Willem Nijgh in de leeftijd van 53 jaar. Midden in de drukte van elke dag sloeg in het voorjaar de vermoeidheid toe. Na een periode van onderzoek kwam het bericht, dat hij ernstig ziek was en alleen nog palliatief behandeld kon worden. Voor hem, Yvonne en de kinderen een aangrijpende boodschap. Opeens werden plannen voor de toekomst doorkruist en werd hun leven anders. Maar in dat alles bleef de hoop van het geloof overeind.
Wat de Heere jaren daarvoor in Wims leven begonnen was, bloeide als een bloem open naar God. Eerder was hij als ouderling een levende getuige van Christus. Samen met Yvonne zorgde hij ook daarna voor de invulling van wijkavonden en bleef hij betrokken op de Maranathawijk. Maar meer dan ooit werd in de afgelopen maanden bevestigd dat de hoop van het geloof niet beschaamt. Een tijdlang hielp de behandeling en konden ze samen nog genieten van goede momenten. Totdat in enkele weken het levenseinde steeds dichterbij kwam.
Tegelijk trok de liefde van de Heere steeds meer. Lodensteijn zong: “Hoog omhoog, het hart naar boven, het ware leven, lieven, loven is maar waar men Jezus ziet”. Daar verlangde Wim naar en in die hoop is hij vredig ontslapen. We wensen Yvonne, William en Zanna en Tessa van harte Gods sterkte en kracht toe. De Heere die je man en jullie vader heeft geleid, wil ook jullie schenken wat nodig is om het gemis van Wim te dragen.
Ds. A.W. van der Plas

Huwelijk
Ons bereikte het mooie nieuws dat Arie-Willem van der Plas en Julian Eikelboom (afkomstig uit Oudewater) vrijdag 30 september in het huwelijk hopen te treden. Bijzonder is het dat Arie-Willem een zoon is van onze ouderling Arie-Willem van der Plas en de kleinzoon van Ds. A.W. (Arie-Willem) van der Plas. Laatsgenoemde zal ook de dienst van zijn kleinzoon leiden. Kerkelijke bevestiging en inzegening vindt plaats om 14.00u in de hervormde Sint Michaelskerk te Oudewater. Bruid en bruidegom gaan wonen in de Zanderij te Katwijk.

Vrouwencontact
Hierbij nodigen we alle vrouwen van harte uit voor de vrouwenochtend van wijkgemeente Maranatha op donderdag 6 oktober a.s. De ochtend begint om 9.30 uur en eindigt om 11.30 uur.
In het eerste gedeelte is er een korte overdenking met als thema: ‘Sterk met God’. Na de pauze gaan we creatief aan de slag. Er is GEEN oppas. De kosten bedragen 15 euro. Opgeven is mogelijk tot uiterlijk zaterdag 1 oktober via alieguyt@hotmail.com of tel 06-30005008 van 10.00-12.00 uur. We hopen uiteraard weer velen te ontmoeten.

Senioren Bijbelkring.
D.V. 27 september begint het seizoen voor de senioren Bijbelkring weer. Vorig jaar viel de kring een aantal keer uit vanwege Covid. Dus maken we dit jaar eerst de laatste Bijbelstudies over 1 Samuël van vorig seizoen af. Komende keer bespreken we 1 Samuël 16: 1-13 David, de koning. Mooi om te zien hoe Gods weg heenleidt naar een nieuw begin dat de belofte van de ware Koning Jezus Christus inhoudt. Hoofdstuk 7 van het boekje “Uw dienaar luistert” geeft ons een handleiding om ons in dit gedeelte te verdiepen. Graag ontmoeten we ieder die belangstelling heeft weer om 10.00 uur in het Maranathacentrum. U bent hartelijk welkom.

Catechisatie
Dit winterseizoen zal er helaas vanuit onze wijk geen catechisatie worden gegeven. We verwijzen de jongeren door naar de andere catechisatiegroepen binnen onze gemeente. Gelukkig zal ook elders de Bijbel opengaan voor geestelijk onderwijs.

Lidmatenkring
De lidmatenkring gaat dit seizoen wel weer van start! Ben je op zoek naar zingeving, ontmoeting, persoonlijk gesprek en verdieping, sluit je dan bij ons aan. Afgelopen maandag is de eerste keer afgelast. Maandagavond 3 oktober hopen we dus te starten. 20.00u in het Maranathacentrum. Vanaf 19:45u koffie/thee. Weet je van harte welkom!

Ontmoetingsdag
Aankomende zaterdag van 10.00-14.00u is er een ontmoetingsdag georganiseerd samen met de Rehobothwijk. Naast een bakje koffie/thee/fris, vis, bloemen, frituur, etc. zal er van alles te doen zijn voor jong en oud. Een quiz voor de ouderen, workshops voor de kinderen, het spannende spel ‘hunted’ voor de jongeren. Dat is nog maar even een kleine greep uit de activiteiten. Doel is de ontmoeting met elkaar en met de wijk(en). Tot a.s. zaterdag!

Giften
Via Jannie van der Plas is er een gift ontvangen van € 10,00 voor de wijkkas.
Dank daarvoor.

Tot slot
Gelezen bij John Charles Ryle. Als een kerk niet meer spreekt over de gekruisigde Christus of iets anders de ereplaats geeft, die alleen aan de gekruisigde Christus toekomt, dan zal vanaf dat moment de zegen wijken uit zo’n kerk. Scherp maar ook realiteit. Laten we blijven bidden voor prediking waarin Jezus centraal staat. En daar ook voor waken als gemeente. Want alleen geloof in Zijn volbrachte heilswerk maakt harten nieuw.

Namens wijkkerkenraad Maranatha een vriendelijke groet,
Bert Aandewiel

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter