Home / Contact
Agenda / Nieuws

22-28 mei 2020 19 mei 2020

wijkbericht

Van zondag… 

Afgelopen zondag namen we als gemeente afscheid van ds. Hogendoorn en zijn gezin. Het appel klonk: ‘U/jij – Mij volgen!’ Nee, niet de onderherder Hogendoorn, maar de grote Herder Christus Jezus, in zijn weg van sterven en opstaan. Hebt u het ook gehoord? Wat doet u ermee?

Geboren: Jolien.
Deze week opnieuw een geboortebericht. Dankbaar en blij zijn Corwin en Pauline van der Plas met de geboorte van hun dochter Jolien Marie. Jolien is geboren op 11 mei. Vanuit onze wijkgemeente feliciteren we Corwin en Pauline van harte met de geboorte van hun eersteling en spreken we de wens uit dat de kleine Jolien zal opgroeien tot eer van haar hemelse Vader en tot vreugde van haar ouders.

Meeleven (1).
Er liggen voor zover ik weet geen gemeenteleden uit onze wijk in het ziekenhuis. Er zijn er wel die thuis ziek zijn of anderszins tobben met hun gezondheid. Zo zijn er de nodige zorgen bij br. J. van Rijn. De Heere gedenke hem in de weg die hij moet gaan.
We wensen alle zieken en rouwdragenden Gods onmisbare troost en zegen toe.

Meeleven (2).
We denken aan allen die het in deze weken zo moeilijk hebben. Er is en blijft veel onzekerheid en sommigen staat het water echt aan de lippen. Laten we alstublieft naar elkaar om blijven kijken en elkaar bemoedigen en helpen. Terwijl alles voor ons gevoel misschien wel wankelt, is er het onwankelbare Koninkrijk wat ons in Christus Jezus gegeven wordt en waar we in geloof naar toe mogen leven. Laten we dat toch niet vergeten. Zijn Koninkrijk komt, vast en zeker. Dat geeft hoop, hoe dan ook!

Persoonlijk.
Inmiddels staan we als samenleving al ruim twee maanden in crisisstand. Dat geldt ook voor ons als kerkelijke gemeente en voor mij als predikant. Enerzijds moesten er heel veel activiteiten geschrapt worden en word ik ook op andere manieren beperkt in de mogelijkheden die ik heb om mijn werk te doen. Anderzijds zijn er andere dingen die juist nu veel tijd en aandacht vragen, m.n. binnen het moderamen van de Algemene Kerkenraad. Bovendien merk ik dat online de gemeente dienen en pastorale contacten onderhouden via de telefoon me best veel energie kosten. Ik ben dankbaar dat het gaat zoals het gaat, maar voel me ook wel eens tekort schieten. Ik hoop dat u er begrip voor hebt en dat het u er niet van weerhoudt om contact met me op te nemen als u iets met me delen wilt. Want ik wil er echt ook graag voor u en jou zijn. Juist de persoonlijke contacten mis ik misschien nog wel het meest… Hoe lang deze situatie nog gaat duren weet niemand. Ik merk dat ik verlang naar de tijd zoals die was. Maar tegelijk vraag ik me dan af: is dat wel goed? Heeft de Heere ons juist niet ergens uit los willen rukken, zodat we onszelf zullen richten op zijn tijd, die komen gaat? Het zijn vragen die me bezig houden. Hoe bijzonder is dat we juist in deze dagen het feit van de hemelvaart van onze Heere en Heiland gedenken. Hij is er al – daar waar Hij ons ook wil hebben. En vanuit de heerlijkheid van zijn hemelse Vader regeert Hij hemel en aarde. En werkt Hij toe naar de volle doorbraak van zijn Koninkrijk hier op aarde. Hij komt terug, zoals Hij eens is heengegaan. Houden we daar rekening mee? En zien we er naar uit?

.... tot zondag.
Zondagavond mag ik weer voorgaan in de Nieuwe Kerk. Op het rooster staat zondag 45 van de Catechismus, over het gebed. Een mooi onderwerp voor deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Kijkt en/of luistert u weer mee?
Ontvang een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter