Home / Contact
Agenda / Nieuws

21 okt-3 nov '22 Publicatiedatum: 20 oktober 2022

wijkbericht

Van zondag…
Afgelopen zondagavond ging ds. F.J.M. van Veldhuizen voor in het Maranthacentrum. Schriftlezing was uit Genesis 4. De start van de geschiedenis van de mensheid afgesneden van zijn God. Hoe zal het gaan? Kain en Abel. Een rauw gebeuren, de Bijbel windt er geen doekjes om. Kain als verpersoonlijking van de moderne mens; ongehoorzaam, brutaal en egoïstisch. En dan Gods antwoord. De Heere God reageert op Kains gedrag en handelen met waarschuwingen, geduld en zelfs met het sparen van zijn leven. Terwijl op moord in het Oude Testament de doodstraf stond! Waarom? Nou, hiermee wil God laten zien dat Hij lankmoedig is. Niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat we allen tot bekering komen. God liet wel Iemand eeuwen later de dood van een moordenaar sterven. Op een kruishout kreeg Hij de straf die ons de vrede aanbrengt. Jezus onze Zaligmaker.

Tot zondag…
Komende zondagavond hoopt ‘onze’ kandidaat Gerco Guijt voor te gaan ons voor te gaan in de Nieuwe Kerk. We wensen hem alvast Gods zegen en leiding toe in de voorbereidingen. Goede dienst gewenst!

Tot zondag
De week erna is de preekbeurt voor onze oud-wijkpredikant ds. E.K. Foppen. We kijken uit naar zijn komst. Om 18.00u staat deze dienst gepland in het Maranthacentrum.

Scum
Voorafgaand aan de kerkdienst van afgelopen zondagavond was er een moment van gebed, bezinning en zang in het Maranathacentrum. Reden was een optreden in Scum van o.a. de satanische band Death worship. Met een grote groep gemeenteleden wilden we God vragen om Zijn bemoeienis en Heilige Geest aangaande het duivelse gebeuren in de Noordduinen. We baden om verstoring van de macht der duisternis en een bekering van de mensen die meewerkten aan deze optredens. Ik begreep dat er in Katwijk veel bidstonden en initiatieven waren om te bidden en samen te komen. Prachtig! Ook hoorde ik van bijzondere gesprekken en gebeurtenissen op het terrein bij Scum. Mooi dat we elkaar als broeders en zusters weten te vinden in dit alles. Zo hoort het ook. Samen in de Naam van Jezus!

Lidmatenkring
Maandag 31 oktober hopen we weer samen te komen om het eerste gedeelte van het boekje; ‘Mijn beeld van God’ van ds. A. van Zetten te bespreken. Een actueel thema, want maken we niet allemaal snel ons eigen Godsbeeld? Maar wat zegt Gods Woord hier over? En wat zijn Zijn eigenschappen nu precies? Dat soort vragen komen aan bod. Stof tot nadenken dus. Iedereen van harte welkom om 20:00u in het MC.

Voedselbank
Vanaf deze plek ook een aanbeveling voor een actie die wordt gehouden voor de Voedselbank. Steeds meer Nederlanders moeten helaas gebruik van maken van de Voedselbank. De nood wordt steeds hoger en de rijen langer. Op Dankdag (2 november) vindt er een inzamelingsactie plaats. Hoe mooi is het om juist op de Dankdag onze liefde voor de naaste in praktijk te brengen door mensen te helpen die het momenteel zo moeilijk hebben! U helpt toch ook? Voor verdere info verwijs ik naar het bericht van de centrale diaconie.


Giftenverantwoording
Ontvangen bij huisbezoek door Gert-Jan Meerkerk/Leen Guijt, resp. € 15,00 en € 50,00.

Ten slotte
De dagen worden korter, de nachten worden langer. En de herfst heeft nu echt z’n intrede gedaan. Bijzonder mooi zijn al die verschillende kleuren in de natuur. Ik vroeg me af hoeveel verschillende kleuren er nu eigenlijk zijn. Het antwoord dat ik vond was dat er in principe oneindig veel kleurschakeringen zijn. Niet te tellen dus. Onze Schepper is oneindig creatief, ook wat de kleuren betreft. Zonder Hem is ons leven kleurloos.

Hartelijke groet namens de kerkenraad,
Bert Aandewiel

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter