Home / Contact
Agenda / Nieuws

21 mei - 3 juni '21 21 mei 2021

wijkbericht

Van zondag…

Zondagavond ging ds. Ouwehand voor ons voor in de Pniëlkerk en sprak hij n.a.v. Handelingen 1 : 14 over het thema ‘Volhouden’. We leven in een tussentijd, waarvan we niet weten hoe lang deze nog duren gaat. Maar hoe belangrijk is het dan om te volharden in eensgezindheid (dat is wat anders eenstemmigheid) en het gebed.
Laten we ons de woorden die zondag klonken ter harte nemen!

Meeleven.
We deden zondagavond voorbede voor Erika Verdoes. De uitslag die ze vorige week kreeg viel niet mee. Op korte termijn zal er gestart worden met chemokuren, maar de toekomst is erg onzeker. We dragen haar, haar man en haar gezin op aan de troon van Gods genade.
Ik noem hier ook de naam van mevr. Van den Eijkel – De Jong. Ze onderging een zware operatie en is daardoor erg verzwakt. Dankbaar is ze dat ze weer thuis is in de Duinrand. We wensen haar van harte Gods nabijheid toe.
Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden (…) Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing. (Psalm 130)

Huwelijk.
Op D.v. 4 juni hopen Pieter Hoek en Anna ’t Gilde met elkaar te trouwen.
Een bijzondere dag, waar ze met vreugde naar uitzien. We zijn met hen dankbaar voor het feit dat de Heere hun wegen samenbracht en dat ze nu in liefde en trouw hun leven verder willen delen. De Heere geve hen daarvoor alles wij zij nodig hebben. De kerkelijke huwelijksinzegening zal plaatsvinden in de Brugkerk in Nieuwerbrug aan de Rijn. De dienst begint om 13.45 uur en zal door mij geleid worden. Pieter en Anna gaan Katwijk verlaten om zich in Overijssel te gaan vestigen.
We wensen hen daar van harte Gods zegen toe en voor 4 juni een vreugdevolle dag.   

55 jaar getrouwd.
Op 18 mei was het echtpaar Van Duijn – Klaassen 55 jaar getrouwd. Een bijzonder jubileum, waar ze in dankbaarheid bij stil staan.
Ook vanuit onze wijkgemeente een hartelijke felicitatie! De Heere geve u samen nog goede jaren onder Zijn zegen.

Openbare Geloofsbelijdenis.
Met dankbaarheid noemen we hier de namen van vier gemeenteleden die op D.v. zondagmorgen 30 mei belijdenis van het geloof hopen te doen.

-Dianne Bremmer

-Maarten Plug

-Kees en Annemarie van Rijn,

In het afgelopen seizoen hebben zij belijdeniscatechisatie gevolgd en nu is het moment aangebroken dat ze ook daadwerkelijk hun jawoord willen geven in het midden van de gemeente. We zijn er, met hen en allen die bij hen horen, dankbaar voor. We kijken terug op een goed en mooi seizoen. Meestal moesten we elkaar digitaal ontmoeten, maar gelukkig konden we in de laatste twee maanden toch ook weer in het Maranathacentrum bij elkaar te komen. Laten we in deze weken biddend om de belijdeniscatechisanten heen staan. De aannemingsavond wordt gehouden op D.v. donderdag 27 mei. De belijdenisdienst zal plaatsvinden in het Maranathacentrum.

 

Afscheidsavond en -dienst.
Op D.v. 4 juni wordt er een afscheidsavond gehouden i.v.m. mijn/ons aanstaande vertrek. We hebben nog steeds te maken met beperkende maatregelen en dat heeft ook consequenties voor de invulling van deze avond. Om iedereen die dat wil de gelegenheid te geven persoonlijk afscheid te nemen, is er op die avond tussen 19.00 en 20.00 uur de mogelijkheid om in het Maranathacentrum langs ons heen te lopen en ons te groeten. Het zou fijn zijn als we velen van u dan nog even mogen zien en spreken. De afscheidsdienst zal op zondagmiddag 6 juni worden gehouden in de Nieuwe Kerk. Deze dienst begint om 15.30 uur. Voor deze dienst is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich voor deze dienst aanmelden via de website, zoals u dat ook doet voor andere kerkdiensten. Na afloop van deze dienst is het ook mogelijk om ons als gezin te groeten.

 

Verantwoording.
Ontvangen voor de wijkkas:
via Petra Blees 1x €10,- en via ds. Lugthart 1x €20,-.
Hartelijk dank voor u gaven!

.... tot zondag.
A.s. zondag vieren we het Pinksterfeest. Het feest van de Trooster, door de Heere gegeven. Tot op de dag van de vandaag de Heere met Zijn Geest in deze wereld aanwezig. Bouwt Hij Zijn Kerk, laat Hij geloof ontbranden en vuurt Hij het ook aan, in hart van de gelovigen. Onze wijk heeft ’s morgens dienst in de Pniëlkerk.

 

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer

houd Gij bij ons uw intocht, Heer;

vervul het hart dat u verbeidt,

met hemelse barmhartigheid.

 

Met hartelijke groet, ook namens mij vrouw,

Ds. G. Lugthart

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter