Home / Contact
Agenda / Nieuws

21-27 januari '22 Publicatiedatum: 17 januari 2022

wijkbericht

Van zondag…
Niet alleen het hoorbare maar ook het zichtbare evangelie werd ons zondagmorgen getoond. De doop mocht aan 4 kinderen van de gemeente bediend worden. Dominee Lugthart had hiervoor de tekst genomen uit Numeri 1 vers 2a. Je hoort erbij.
Een mooie dienst die zeker het naluisteren nog eens waard is.

..... Tot zondag
23 januari hoopt ds. Van der Plas de dienst te leiden om 10.00 uur in de Nieuwe kerk.
Wij wensen u alvast een gezegende dienst toe.

Overleden.
Dinsdag 11 januari overleed Klazina van den Oever-Paap in de leeftijd van 80 jaar. Toen ik haar en haar man Arnold in de afgelopen zomer bezocht, was ze nog volop actief. Ze hadden het goed samen. Klazina was een liefhebbende vrouw, een zorgzame lieve moeder en oma die in alles meeleefde met haar gezin en familie. Een aantal maanden later kreeg ze Corona en werden haar longen ernstig aangetast, zodat ze zuurstof nodig had. Geleidelijk ging haar gezondheid verder achteruit en zondag 9 januari kwam de boodschap dat haar toestand ernstig was. Toen ik haar na de middagdienst in het ziekenhuis bezocht, was duidelijk dat haar levenseinde naderde. We spraken over de genade van de Heere Jezus Christus, die over dood en graf heen reikt. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Maandag 17 januari droegen we haar naar haar laatste rustplaats op Duinrust. We zongen de liederen die ze enkele jaren geleden al uitkoos voor haar begrafenis en luisterden naar het Woord “Komt naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven”.
Dat evangelie wijst haar man, kinderen en kleinkinderen de weg om echte troost te vinden. We wensen hen Gods kracht en nabijheid toe nu ze haar moeten missen die hen zo lief was.

Giften..  
Ook deze week niets te melden.
Van harte aanbevolen.

Vanuit de Kerkenraad
Maandagavond hebben wij onze reguliere kerkenraadsvergadering gehad. Volgende week meer.

Meeleven.  
Wij denken aan allen die om welke reden dan ook meeleven nodig hebben. In ons land en wereldwijd.   

Tot slot.
Nog wat na mijmerend over de woorden “je hoort erbij “ bedacht ik: wat een wonder. Wij die van nature weglopers zijn, we horen erbij. In de wereld wil je ook graag ergens bij horen, daar doe je soms van alles voor. Wat doen we om er bij God bij te horen? God zelf heeft zijn eigen Zoon gegeven zodat wij erbij mogen horen. Alles is door God zelf gereed gemaakt. Bent u ben jij er ook bij ?


Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter