Home / Contact
Agenda / Nieuws

21-27 februari 2020 17 februari 2020

Wijkbericht

Van zondag… 

Zondagmorgen werd het sacrament van de Heilige Doop bediend aan Leonore Haasnoot, dochter van Joël en Madelijne Haasnoot. We lazen Johannes 15.
En het ging over het thema: ‘Leerling op de school van Jezus’. Bij de doop worden we ingeschreven op deze school. En leerling van Jezus blijf je je leven lang.
Verstaan we onszelf dan ook als zo’n leerling?

In memoriam Andries de Waard.
Op 10 februari stierf Andries de Waard. Hij was de echtgenoot van Rina de Waard – Van Leeuwen en ging heen in de leeftijd van 78 jaar. Tien jaar geleden werd de ziekte van Pick bij hem vastgesteld, een vorm van dementie. Deze ziekte maakte hem steeds afhankelijker en leidde ertoe dat hij de laatste jaren ook niets meer kon zeggen. Trouw en liefdevol werd hij door zijn vrouw verzorgd, daarbij ondersteund door hun dochters en door het personeel van DSV en De Wilbert.
Andries en Rina woonden jarenlang aan de Melkweg, vlakbij het Maranathacentrum. Als ambtenaar op het gemeentehuis genoot hij een groot vertrouwen bij zijn collega’s en de mensen die op hem een beroep deden. Op latere leeftijd deed hij samen met zijn vrouw belijdenis van het geloof. Al snel daarna werd hij benoemd tot diaken in onze wijk.
Ook op andere manieren droegen hij en zijn vrouw hun steentje bij aan het werk in de kerk. Met dankbaarheid kijkt zijn gezin terug op wie hij voor hen mocht zijn.
Twee weken geleden kwam hij op bed te liggen. De laatste dagen ging het opeens heel snel en riep de Heere hem Thuis. In de dienst afgelopen zaterdag in de Nieuwe Kerk stonden we stil bij de tekst die hij zelf eens opschreef, toen hij dat nog kon: ‘Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God.’ (Ef. 2: 8) Daarna hebben we zijn lichaam in de aarde gelegd, in de gelovige verwachting van de jongste dag. We wensen zijn vrouw, Marianne, Jeannette en Wim en hun kinderen van harte Gods troostvolle nabijheid toe.

Meeleven.
We deden zondag voorbede voor br. A. de Visser. Hij kreeg vrijdag een herseninfarct en werd daarom opgenomen in het LUMC te Leiden.
Ik begreep dat het naar omstandigheden nu weer best goed met hem gaat.
We wensen hem van harte sterkte toe!

Catechese.
Volgende week is het voorjaarsvakantie. Er zijn dan geen catechisaties. Ik verwacht de jongeren weer op D.v. dinsdag 3 maart. Overigens ben ik blij met de trouwe opkomst van de jongeren. En we hebben het goed met elkaar, ook al gaat het gesprek soms een heel andere kant op dan voorbereid. Ik zie het maar zo dat het getuigt van de vragen die er bij de jongeren leven en de behoefte die er is om daar met elkaar over te spreken.
Hoe mooi is het dan om te merken dat ook jonge mensen, ondanks hun soms vele vragen en het feit dat er van alle kanten aan hen getrokken wordt, er naar zoeken om de Heere te dienen. 
Laten we voor onze jongeren (blijven) bidden!

Vacatures kerkenraad.
Ik schrijf er toch maar weer een keer over. Nog steeds hebben we binnen onze kerkenraad drie vacatures voor ouderling. Die zien we graag ingevuld, maar de laatste maanden kon het, om allerlei redenen, helaas niet tot benoemingen komen.
Mogen we u vragen deze nood in uw gebed een plaats te geven?
En mocht u een broeder in gedachten hebben en willen voordragen: laat het ons dan weten. We zoeken twee wijkouderlingen en een ouderling voor het ouderenpastoraat.
En begrijpt u goed: we hebben het hierbij niet over een luxeprobleem, maar over de voortgang van het bezoekwerk in de wijk.

Verantwoording.
Ontvangen voor de wijkkas: via Hans van der Meij/Joël Haasnoot €15,- en via de bank €10,-. Hartelijk dank hiervoor!

Tot zondag.
Zondagavond doet onze wijkkerkenraad dienst in de Oude Kerk. In deze dienst zal br. Jaap van der Plas bevestigd worden als ouderling verbonden aan de Algemene Kerkenraad, om deze kerkenraad voor te zitten. We zijn dankbaar dat het tot deze bevestiging kan komen en we wensen hem daarbij van Gods zegen toe.
Het is zondag de 1e Lijdenszondag. Ik denk er aan om de komende twee zondagen nog door te gaan met de Bergrede. Voor a.s. zondag heel concreet Mat. 5 : 39. Een opdracht waarin de Heere Jezus ons zelf is voorgegaan en wat ook met lijden te maken heeft.
Zou het ook niet iets zeggen over de houding van een ambtsdrager?
Laten we bidden om de leiding van de Heilige Geest.
Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Steenbok,
ds. G. Lugthart

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter