Home / Contact
Agenda / Nieuws

20-26 maart 2020 16 maart 2020

Wijkbericht

Van zondag…
Het was een vreemde zondag. Opeens dringt het door hoe bevoorrecht we zijn geweest dat elke zondag weer de deuren van de kerken open gingen en we als gemeente samen konden komen rondom Gods Woord. Nu was dat opeens anders. En dat zal naar verwachting zo blijven in de komende weken. Ingrijpend! Laat het ons klein maken voor de Heere. Hoe wonderlijk tegelijkertijd dat de verkondiging toch in vrijheid door kon gaan. En dat we mochten horen over onze Zaligmaker, in wiens Naam er hoop is voor kwetsbare en verslagen mensen. Laten we in al onze verwarring en onze zorgen onze toevlucht zoeken bij Hem!

Meeleven.
We leven in deze dagen mee met allen die hard getroffen worden door de Coronacrisis. Veel is nog onduidelijk, maar dat het ons allen raakt en sommigen wel heel hard, dat wordt wel steeds meer zichtbaar. Ik denk aan hen die juist nu te maken hebben met ziekte of rouw. Ik denk aan onze ouderen rondom wie het misschien wel heel erg stil geworden is. Ik denk ook aan hen die vrezen voor hun baan en/of financieel hard getroffen worden. Laat er ook veel gebed zijn voor onze overheid en allen die in de zorg werkzaam zijn. Heere, ontferm U!

Ambtsdragersbenoemingen.
Als kerkenraad hebben we nog steeds te maken met een aantal vacatures voor ouderling.
We zijn dankbaar te kunnen melden dat we nu een tweetal broeders hebben kunnen benoemen,
nl. br. G.L. (Bert) Aandewiel en C.L. (Corleen) Haasnoot.
Aan deze broeders hebben we gevraagd eind deze week (zat 21 maart) hun beslissing kenbaar te maken.
Wilt u hen en hun gezinnen in uw voorbede gedenken?

Wijkactiviteiten.
Ook wat betreft onze wijk zijn alle activiteiten geannuleerd. Het voelt als een abrupt einde van het winterwerk. Ik hoop dat het over enige tijd weer mogelijk is om activiteiten te organiseren en dat we met de kringen en de catechesegroepen nog wel een keer bij elkaar kunnen komen voordat de zomerstop begint. Maar ik schrijf er heel bewust bij: Deo volente!

Beroepingswerk.
Dankbaar zijn we dat ds. Jongeneel aan onze gemeente verbonden blijft. De Heere geve rust op de genomen beslissing en stelle hem opnieuw tot zegen in ons midden.

Verantwoording.
O
ntvangen via Marja en Gert-Jan Meerkerk €20,- voor de wijkkas.
Hartelijk dank hiervoor!

.... tot zondag.
A.s. zondag mag ik de morgendienst leiden. Het zal onwerkelijk zijn. Alles is onwerkelijk. Ik zoek ernaar om ook in deze omstandigheden m’n roeping als herder en leraar invulling te geven. Schroom alstublieft niet om contact met me op te nemen. Ik wil er ook nu graag voor u zijn! Waar het a.s. over zal gaan weet ik nog niet. Op de website zal een uitgewerkte liturgie gepubliceerd worden en ook een verwerkingsboekje voor de kinderen. U kunt deze zelf uitprinten. Wens ik u allen ondanks alles een gezegende zondag toe en sluit ik af met een lied van Dietrich Bonhoeffer, geschreven in tijden die nog veel donkerder waren dan de onze:

In goede machten liefderijk geborgen
Verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
Is zeker met ons elke nieuwe dag.

In verbondenheid,
ds. G. Lugthart

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter