Home / Contact
Agenda / Nieuws

2-8 sept '22 Publicatiedatum: 02 september 2022

wijkbericht

Terugblik.
Zondagavond was ds A.Baas uit Bodegraven in ons midden. De Bijbel ging open bij Daniël 5 (De maaltijd en het teken) en Openbaring 19 (De Maaltijd en het Teken). Het was voorbereiding Heilig Avondmaal, maar de dienst werd ook voorbereiding voor de bruiloft van het Lam. De Heere Jezus en Zijn werk hebben volkomen gewicht. Wat een kostbaar evangelie voor zondaren die moeten belijden: en ik, ik ben te licht bevonden.

Vooruitblik.
Zondag is het vroeg kerk: om 9.30 uur hoopt Prof. Dr. J. Hoek voor onze wijk voor te gaan in de dienst waarin ook de bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvindt.
‘Daar zal ons ’t goede van Uw woning, verzaden reis op reis’, ja dat zongen we afgelopen zondag. En een andere psalm bidt: Zo doe Hij ook aan mij.

Gedoopt.
Afgelopen zondag was het óók doopzondag. Uit onze wijk werd Saar Vooijs gedoopt.
Jaren geleden knipte ik eens uit onze kerkbode een stukje over dopen van ds Z. de Graaf. Zomaar een zinnetje daaruit, nu de doopzondag weer achter ons ligt: “Op zo’n doopzondag is de kerk een fijne plek, waar je (dan) graag komt en welkom bent. Maar het is geen huis om ‘even aan te wippen’…….doop, huwelijk, begrafenis, maar om er te wonen. Elke zondag ontmoeten we daar Gods gezin. Vandaar de vraag: of we ons kind trouw zullen meenemen naar de verkondiging en de uitleg van de kerk…. Als iedereen zich daar eens aan hield, zeg!”

Bezinning Heilig Avondmaal.
Nog twee treffende citaten die mijn lees- en levenspad kruisten: ‘Het is een teken van een slechte gezondheid wanneer iemand zijn trek in eten verliest; het is een teken van geestelijke achteruitgang wanneer we onze smaak in de genademiddelen verliezen’ (Ryle).
En: ‘Er is nog iets wat absoluut essentieel is om te groeien in de genade en dat is een regelmatige en voortdurende gemeenschap met de Heere Jezus. Laat niemand nu ook maar één minuut denken dat ik het heb over het Avondmaal des Heeren. Nee. Ik bedoel de dagelijkse gewoonte van een gelovige om met Zijn Zaligmaker om te gaan, een omgang die alleen onderhouden kan worden door geloof, gebed en meditatie’ (Ryle).

Censura Morum.
In verband met de Avondmaalsviering van a.s. zondag kunt u -indien gewenst- een Censura Morum-gesprek aanvragen bij de voorzitter van de kerkenraad (Gijs de Vreugd) of bij de scriba (Martien van der Plas).

Meeleven.
Broeder Wim Nijgh is qua gezondheid in de afgelopen week hard achteruitgegaan. Wim heeft verleden week in het ziekenhuis gelegen in verband met complicaties. Deze week werd bekend dat hij de geplande kuren nog kan ontvangen. Dagen van intense spanning. We dragen Wim samen met Yvonne en hun kinderen op aan onze Hemelse Vader die, zoals Wim mag getuigen, wonderen kan doen.
Ook Mevr. Van Kralingen-Keus is ernstig ziek. Ze verblijft in Vlietstede te Rijnsburg. Haar levenskracht neemt gestaag af.
Laten we deze en de andere zieken en lastdragers niet vergeten.  Ook Nieuw-Beijerland (u snapt wel waarom) mogen we wel toevoegen in ons gebed. In Handelingen 12: 5 staat iets over voortdurende voorbede van de gemeente. Toen en daar. Hoe is het hier en nu?

Cursus.
Onze broeder ouderling Floris van der Plas stuurde een mail met info over de Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden die vanaf 3 september weer start in Gouda. Als u ook interesse heeft wil hij die mail ook dolgraag aan u toesturen. Floris is bereikbaar onder 06-25259619. Ook op de website van de cursus (cursustvg.nl) zijn alle ins en outs te vinden. U begrijpt: Floris zelf is al jarenlang een betrokken en enthousiaste deelnemer die graag anderen werft.

Zondagsschool.
Het is toch niemand ontgaan dat de zondagsschool ook weer begonnen is? Maar soms duurt het even voordat de zondagsinvulling-mét-zondagsschool weer in het gezinsritme is opgenomen. Vandaar dat deze herinnering misschien toch nog van pas komt.

All together.
Heeft u de kerkbode van verleden week nog? Op bladzij 13 staat heel veel informatie én een hartelijke uitnodiging van de All Together commissie. Woensdagavond 14 september is om 20.00 uur de eerste avond van het komend seizoen in het Maranathacentrum. Nelleke Schaap en haar moeder komen vertellen over hun strijd, genezing en missie onder het thema ‘Bevrijdende liefde’. Welkom.

Tenslotte
In de krant zag ik een bijzondere vacature bij een prachtige Oostenrijkse bergfoto: de parochie van Sankt Johann in Tirol zoekt per april 2023 een nieuwe kluizenaar (v/m) voor de hermitage Maria Blut. Voordat er iemand van ons solliciteert is het misschien goed om deze zinnen te overwegen:
“Ware heiligheid laat een christen geen moeilijkheden uit de weg gaan, maar onder ogen zien en overwinnen. Christus wil dat Zijn volk laat zien dat Zijn genade niet slechts een kasplant is, die alleen kan gedijen als ze beschut staat, maar een sterke, geharde plant, die in iedere levensrelatie kan bloeien. (..) Het Schriftuurlijk type van een geheiligd mens is niet iemand die zich in een grot verbergt, maar iemand die God verheerlijkt als meester of knecht, ouder of kind, in het gezin en op straat, in het zakenleven en in de handel.”(Ryle)

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Gert-Jan Meerkerk.
 

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter