Home / Contact
Agenda / Nieuws

2-8 oktober 2020 03 oktober 2020

wijkbericht

Van zondag…
‘Goed om te horen’ – dat was het thema van de dienst van afgelopen zondagmorgen in de Oude Kerk. De dienst stond in het teken van de opening van het winterwerk. Hoe het komende seizoen zal gaan verlopen is heel onzeker. Meer nog dan andere jaren ervaren we onze afhankelijkheid. Laten we het van de HEERE verwachten, die ook in die donkere tijd waarin Samuël opgroeide van zich deed horen. En ging spreken tot een kind… Dat geeft hoop, ook voor de kinderen en de  jongeren van de gemeente!

Meeleven.
We leven mee met de zieken in en rond onze wijkgemeente. Zonder namen te noemen denk ik aan hen die al zo lang ziek zijn, zij die hun krachten steeds minder voelen worden en zij die een operatie moe(s)ten ondergaan. De Heere ondersteune u met de kracht van zijn liefde en genade!

Catechese.
Deze week zijn de catechisaties begonnen. Ik ben blij met de aanmeldingen die ik tot nu toe binnen kreeg. Veel bekende namen en ook een paar nieuwe. Fijn. Mocht je nog aan willen sluiten: van harte welkom! Ik zie, samen met Gijs de Vreugd, uit naar een mooi en leerzaam seizoen.

Belijdeniscatechisatie.
De eerste keer dat we bij elkaar komen is op donderdag 8 oktober om 20.00 uur in het Maranathacentrum. Het zou mooi zijn als er nog een paar mensen aansluiten. Wie durft de stap te zetten? Als je twijfelt – neem dan even contact met me op!

Jonge Lidmatenkring.
We komen op maandag 5 oktober weer bij elkaar, van 20.00 – 21.30 uur in het Maranathacentrum. We zijn nog niet helemaal klaar met het laatste stukje van Jakobus 5. Het onderwerp ziekenzalving lieten we de vorige keer liggen. Verder zullen we het ook hebben over waar we mee verder gaan. Nieuwe deelnemers nog steeds van harte welkom!

Verantwoording.
Ontvangen voor de wijkkas via ds. Lugthart: 1x €15,-. Hartelijk dank hiervoor!

Kom, ga met ons…
Het was altijd al bijzonder dat we iedere zondag in alle vrijheid naar de kerk konden. Nu ervaren we het des te meer, als we een plekje konden krijgen in een van de kerken. Het wordt, met de snelle opleving van het virus, wel weer steeds spannender: durf ik het nog wel aan? Zal het volgende week nog wel mogen? Laat het ons klein houden en ook dat er een voortdurend gebed opgaat: voor elkaar, voor de gemeente, voor onze samenleving. Ik hoop van harte dat de viering van het Heilig Avondmaal door kan gaan, zondag. Ook dat is niet vanzelfsprekend. Volgt u eventuele berichtgeving hierover op de website.

…. tot zondag.
Voor a.s. zondag denk ik aan de brief uit Openbaring 3 : 7 – 13, gericht aan de gemeente van Filadelfia, met daarin het appel: ‘Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.’ Onze wijk heeft ’s avonds dienst in de Ichthuskerk. We beginnen met de voortzetting van het Heilig Avondmaal en daarna volgt dan de preek, die dus in het teken zal staan van de dankzegging. Ik zie uit naar een gezegende zondag!

Ontvang een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart. 

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter