Home / Contact
Agenda / Nieuws

2-15 April '21 29 maart 2021

wijkbericht

Van zondag…(1).
Het was een bijzondere zondag. In alle kerken werd in dubbele diensten het Heilig Avondmaal bediend. Het was meer dan een jaar geleden dat het Avondmaal voor het laatst gevierd werd in de gemeente. Ik ben er dankbaar voor dat er een weg gevonden is waardoor we bij de tekenen van brood en wijn de dood van onze Heere weer konden gedenken. Deze week worden de vieringen ’s avonds nog voortgezet, voor hen die zondag niet aan konden gaan.

Van zondag… (2).
Terwijl wij in alle rust rond Woord en Sacrament in kleine groepen in onze kerken bij elkaar kwamen, was er bij twee andere kerken in ons land veel onrust op het kerkplein en werd dat ook breed uitgemeten in de media. Ik vind het erg verdrietig dat de situatie zo uit de hand liep en dat het ertoe leidde dat de naam van Christus openlijk gelasterd werd. In die zin was het ook een hele nare zondag. Wat in ieder geval wel weer heel erg duidelijk werd, is dat kerken en het gedrag van kerkmensen onder een vergrootglas liggen. Dat betekent des te meer dat we ons hebben af te vragen welke boodschap we uitzenden naar de wereld toe. Welke concrete keuzes we dan ook precies maken – laten we als kerk in ieder geval een biddende gemeenschap zijn en blijven voor land en volk in de diepe crisis waarin we ons bevinden.

Meeleven.
Deze week wordt er door de wijkteams een attentie bezorgd bij de senioren in onze wijk. Graag laten we op deze manier merken dat we u niet vergeten. Het is jammer dat de wijkochtend niet door kon gaan en dat ook andere ontmoetingen niet altijd mogelijk zijn. We willen u graag bemoedigen en wensen u van harte Gods zegen toe!

40 jaar getrouwd.
Op zaterdag 3 april is het 40 jaar geleden dat het echtpaar Verdoes – Van Duijvenvoorde elkaar het ja-woord gaf. We feliciteren hen vanuit onze wijkgemeente van harte met hun huwelijksjubileum. Looft de HEERE, want Hij is goed! We wensen hen Gods zegen toe, met allen die bij hen horen.

Catechisaties.
De gewone catechisaties van onze wijk zijn gestopt. We zoeken nog naar een mogelijkheid voor een gezellige afsluiting met elkaar. Dat wordt in ieder geval ergens na Pasen. De belijdeniscatechisatie gaat nog wel even door.

Beroepingswerk.
We feliciteren de broeders en zusters van de Morgensterkerkenraad met het beroep wat naar verwachting volgende week uitgebracht zal worden op ds. Molenaar. Wat zou het fijn zijn als er ook weer nieuwe predikanten zijn die zich geroepen zullen weten om naar Katwijk over te komen. Laten we het beroep daarom ook voor Gods aangezicht neerleggen.

Verantwoording.
Via de bank werden voor de wijkkas de volgende giften ontvangen: 1x €5,-; 1x €10,-; 1x €20,- en 1x €25,-. Hartelijk dank hiervoor!

Tot zondag.
A.s. zondag is het Pasen. Voor de tweede keer geldt dat we Pasen zullen moeten vieren in lockdown. Het gemis om met elkaar de lofzang te kunnen zingen is groot. Dat gemis zal zeker zondag ook weer ervaren worden. Maar wat ben ik blij dat het mogelijk is om toch in kleine groepen wél samen te komen. En dat alle vijf kerken in ieder geval wel ópen zijn. En dat het Paasevangelie verkondigd mag worden: De Heere is waarlijk opgestaan! Die boodschap geeft zoveel hoop. We mogen elkaar ermee bemoedigen! Onze wijk heeft op 1e Paasdag ’s morgens dienst in het Maranathacentrum. Op 2e Paasdag mag ik nog een keer voorgaan in een dienst in de Nieuwe Kerk, in een vacaturebeurt van de Morgensterwijk.
Ik wens u allen, jong en oud, een vreugdevol Pasen toe!
Namens ons allen, vanaf de Steenbok,
ds. G. Lugthart.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter