Home / Contact
Agenda / Nieuws

19-25 november '21 15 november 2021

wijkbericht

Van zondag…
Dominee van Meijeren mocht ons voorgaan uit Exodus 16. De genade van God en zijn grote geduld met de Israëlieten ( maar ook met ons ) komt hier zo duidelijk in naar voren.  Wat zijn we toch diep gevallen en ongehoorzame mensen. Wat een liefde toch van God om ons Zijn enig geboren Zoon te schenken zodat wij mogen leven.

Tot zondag… 
Aanstaande zondag 21 november hoopt in de avonddienst van de Pniëlkerk voor te gaan prof. Dr. Van den Belt.  Deze dienst zal zoals het er op dit moment van schrijven voorstaat een voorbereidingsdienst zijn op het Heilig Avondmaal van de week erna.
Goede en gezegende diensten toegewenst.

Giften..
Ontvangen via Hans van der Meij/Joel Haasnoot een gift van € 20.00 voor de wijkkas.  Dit stond in de kerkbode van 25 oktober. Dit moest echter niet € 20 maar € 50 zijn. Bij deze gerectificeerd.
Ook via Hans van der Meij een gift gekregen van € 10 met bestemming Dankdag en via ds. Van der Plas nog € 10 voor de wijkkas.
Gevers en/of geefsters hartelijk dank en van harte aanbevolen.

Vanuit de kerkenraad. 
We zijn momenteel wat terughoudend met het organiseren van allerlei bijeenkomsten. Jammer genoeg.
We hebben ook een mailtje gehad van de dames van het vrouwencontact dat vanwege de ontwikkelingen rondom de besmettingen en het beleid van de regering, zij helaas hebben moeten besluiten om de vrouwenochtend van 2 december niet door te laten gaan. Wij bidden met hun dat de ochtend van DV 3 februari weer wel doorgang kan vinden.

Vreugde en medeleven.
Wij mochten een geboorte kaartje ontvangen van Marien en Dianne Bremmer dat zij uit Gods hand wederom een zoon mochten ontvangen, Nathan Marinus.
Wij feliciteren jullie en de 2 andere jongens van harte met dit kostbare geschenk en wensen jullie dan ook veel Zegen toe in de opvoeding van deze jongens.
We denken ook aan Erica Verdoes nu de weg toch zwaarder wordt. We bidden dat de Heere de kracht mag geven om door te gaan. Dit geldt ook voor alle andere zieken en mankerende. Wat is het groot als u met de dichter van psalm 27 mag meezingen: Zo ik niet had geloofd dat in dit leven, mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou…..

Tot slot.
De besmettingen lopen weer op. Nieuwe varianten ontwikkelen zich. Gedeeltelijke lockdown. Het gaat maar door. De mensen worden onrustig, opstandig en staan op tegen elkaar. Waar zijn we mee bezig denk ik dan. Hebben we dan niet meer het geloof dat God de wereld heeft geschapen? Dat hij nooit zal laten varen de werken zijner handen? Dat het Hem niet uit de hand loopt? Kunnen wij dan echt niet alles in Zijn hand geven? Uit genade leven?

Laat ons gebed toch zijn: Vader in de hemel, Uw Naam worde geheiligd, Uw Wil geschiedde.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter