Home / Contact
Agenda / Nieuws

19-25 Maart '21 15 maart 2021

Wijkbericht

Van zondag…

‘Wat is waarheid?’ Pilatus haalde met deze vraag zijn schouders op, toen Jezus hem zei dat Hij gekomen was om van de waarheid te getuigen. De vraag wat waarheid is, is een vraag die in deze tijd heel actueel is. Te midden van alles wat er in deze tijd gezegd en gedacht wordt, mogen wij ons vasthouden aan dat wat Jezus zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ Deze waarheid, die tegelijk de waarheid van Gods liefde is voor een verloren wereld, maakt waarlijk vrij!

Meeleven.
Er zijn mij vanuit de wijk geen zieken bekend die in het ziekenhuis liggen. Er zijn wel zorgen. Ik denk bijvoorbeeld aan br. Jaap van Duijn, die een maandenlange behandeling van chemokuren ondergaat en zich daar heel ziek van voelt.
Laten we naar elkaar blijven omzien en de zieken onder ons, de rouwdragenden, de eenzamen en anderen die het moeilijk hebben niet vergeten!

25 jaar getrouwd.
Op vrijdag 19 maart hopen Dirk en Petra Blees hun zilveren huwelijksjubileum te gedenken. We feliciteren onze ouderling en bezoekzuster, met hun kinderen, van harte met deze bijzondere mijlpaal in hun leven. ‘Looft de Heere, want Hij is goed!’ We zijn met hen dankbaar voor alle zegeningen die de Heere hen geeft en gegeven heeft.
Dankbaar zijn we ook voor de plek die ze in het midden van onze wijkgemeente mogen innemen. We wensen hen nog vele goede jaren toe onder de zegen van onze God.

Catechese.
Het catechisatieseizoen nadert zijn einde. Het ging dit jaar anders dan anders, maar we zijn zo goed en zo kwaad als dat gaat doorgegaan. In deze weken is het weer mogelijk om (voor 21.00 uur) fysiek samen te komen. Van die mogelijkheid maak ik graag gebruik en laat daarom per week twee groepen komen. Volgende week geef ik in ieder geval nog wel catechisatie. Na Pasen organiseren we misschien nog een soort afsluiting. Maar dat is uiteraard weer afhankelijk van de mogelijkheden die er dan zijn (en dat weten we nu nog niet).

Belijdeniscatechisatie.
Er zijn dit seizoen ook een paar belijdeniscatechisanten die ik bijna wekelijks via Teams mag ontmoeten. In deze weken gaan we concreet nadenken over belijdenis-doen en wanneer dat mogelijk zou zijn.
Wilt u de belijdeniscatechisanten in uw gebeden een plekje geven?

Kerkenraad.
Nu bekend is dat ik binnen afzienbare tijd de gemeente ga verlaten, denken we als (moderamen van de) kerkenraad na over wat dit betekent voor de voortgang van het werk in onze wijkgemeente. Allerlei vragen komen nu naar boven. U mag weten dat we er voortvarend mee aan de slag zullen gaan.

Beroepingswerk.
En weer wordt er vanuit een andere gemeente een beroep gedaan op een van onze predikanten. Ds. Veerman liet weten benaderd te zijn vanuit hervormd Nieuwerkerk aan de IJssel. We wensen hem er veel wijsheid bij. En bidden om licht en inzicht: voor hem, zijn gezin, maar ook voor onze gemeente.

..... tot zondag.
A.s. zondag hebben we als wijk dienst in de Oude Kerk. Ik ben dankbaar dat ook de deuren van de Oude Kerk en de Pniëlkerk zondag weer open zullen gaan. En dat er weer gedoopt kan worden!
In de Oude Kerk in ieder geval aan Dani Jonker, zoon van Julian en Alisa Jonker. We zien uit naar een gezegende dienst.
Zondagavond zullen de diensten in het teken staan van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Wat bijzonder dat er na ruim een jaar nu ook weer zicht is op een Avondmaalsbediening  in onze kerken. Laten we er in dankbaarheid en verwondering naar toe leven!
Met hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,
ds. G. Lugthart.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter