Home / Contact
Agenda / Nieuws

19-25 juni 2020 15 juni 2020

wijkbericht

Van zondag… 

Afgelopen zondag had onze wijk geen dienst, maar er waren wel diensten. Zo mocht het Woord opnieuw uitgaan. Laten we het zien als genade van onze goede God, dat Hij ons telkens weer opzoekt om tot ons te spreken. Fijn dat een klein aantal gemeenteleden ook echt weer naar de kerk kon gaan. Een klein begin, maar niet zonder betekenis. Laat het ons gebed zijn dat het er steeds meer kunnen zijn en dat Gods huis weer vol zal worden!

Meeleven.
Begin vorige week moest mevr. Haasnoot – de Jong opgenomen worden in het ziekenhuis. Het gaat nu gelukkig voorzichtig weer de goede kant met haar op en daarom mocht ze afgelopen vrijdag weer naar huis. We dragen haar en haar man op aan de troon van Gods genade.
In de kring van onze kerkenraad kwam rouw bij onze broeder Hans van der Meij en zijn vrouw Coby, i.v.m. het overlijden van broer Jaap.
We leven ook mee met andere zieken en rouwdragenden in ons midden. Schroom niet om aan de bel te trekken als er iets is. Graag zijn we er voor u en jou!

Aanmelden kerkdiensten.
Als alles goed gaat, zal het m.i.v. juli mogelijk zijn om in groepen van 100 mensen samen te komen in de kerk. Om dit goed te laten verlopen, zal dit wel georganiseerd moeten gebeuren en daarom op basis van aanmelding. Aanmelden kan tot eind deze week via de website of anders via het aanmeldformulier wat vorige week bij de kerkbode zat. De aanmelding geldt voor heel de zomerperiode, dus t/m augustus. Van harte aanbevolen!

Vrijwilligers.
In de vorige kerkbode hebt u ook iets kunnen lezen over vrijwilligers die gezocht worden rond het weer open gaan van de kerken. Zit er ook iets voor u of jou bij? Geef je dan op, via aanmelden.vrijwilligers@hervormdkatwijk.nl. Laten we er met elkaar de schouders onder zetten!

Verantwoording.
Per bank werden de volgende giften ontvangen:
1x €50- en 1x €300,-.
Via ds. Lugthart 1x €10,-.
Hartelijk dank hiervoor.

Welkom.
Vanuit onze wijkgemeente heten we de familie Heutink hartelijk welkom in ons midden.
We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen bij ons in Katwijk en wensen jullie veel zegen toe!

..... tot zondag.
Zondagmorgen mag ik voorgaan in de Ichthuskerk. Ik zie er naar uit. Deze zondag was aangewezen als Avondmaalszondag. In de huidige omstandigheden is besloten om de bediening van het Heilig Avondmaal niet door te laten gaan. Ik vind het ingrijpend dat dit besluit genomen moest worden. Ervaren we de pijn ervan? En brengt het ons dan ook tot verootmoediging? Ook al zal de tafel van de Heere dus niet gereed staan zondag, ik hoop er toch in de dienst aandacht aan te geven. En laat het dan ook ons gebed zijn dat de záák waar het in het Avondmaal om gaat toch geloofd en ervaren mag worden.
Ik wens u en jou een gezegende voorbereidingsweek toe!
Ontvang een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart

 

 

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter