Home / Contact
Agenda / Nieuws

18 dec-7 januari '21 14 december 2020

wijkbericht

Van zondag…
Opnieuw een preek over Jozef. Ik vind het mooi om in de bekende geschiedenissen over Jozef de lijnen naar de Heere Jezus te laten zien. Hoe bijzonder om telkens weer te ontdekken hoe die lijnen er zo direct en indirect liggen. Jozef is de Jezus van toen. Afgelopen zondag zagen we hoe er bij Jozef overvloed was. Het koren raakte maar niet op en uit alle hoeken van de wereld kwam men naar Egypte toe om door Jozef gevoed te worden. Jezus zal later zeggen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben (Joh. 6 : 35). Van dit Brood mag ook iedereen eten en is er nooit tekort!

In memoriam: Kees van Duijn.
Vrijdagmiddag stierf in het LUMC te Leiden br. Cornelis van Duijn. Kees van Duijn was getrouwd met Loes van Duijn – van der Plas. Hij stierf in de leeftijd van 71 jaar aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Afgelopen vrijdag was ik aan het begin van de middag nog bij hem. Hij wist dat hij ging sterven en sprak over zijn houvast in de Heere en Heiland. Met z’n vrouw en z’n kinderen stonden we ingepakt in beschermende kleding rondom z’n bed en lazen we over Simeon die in vrede mocht heengaan. Het was een kostbaar moment.
Kees herkende zich in de woorden van psalm 84:6:
‘Want God, de HEER’, zo goed, zo mild, is t’allen tijd een zon en schild,
Hij zal genaad’ en ere geven.
Hij zal hun ’t goede niet in nood, onthouden zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER’, die op U bouwt en zich geheel aan U vertrouwt!’

Zo nam hij afscheid en mochten we hem getroost loslaten.
Donderdag 17 december zal er een rouwdienst zijn in de aula, waarna de begrafenis rond 11.00 uur zal plaatsvinden op de begraafplaats aan de Parklaan. We vragen om uw gebed voor zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen en zijn oude schoonmoeder, die tot voor kort bij Kees en Loes inwoonde, maar nu helaas ook moest verhuizen naar een zorgcentrum.

Meeleven.
We leven mee met br. J. van Rijn. Sinds vorige week is hij hard achteruitgegaan en is er het besef dat hij gaat sterven. We bidden om troost en vrede in zijn hart.
We denken ook aan andere zieken in en rond onze wijkgemeente. Zonder volledig te kunnen zijn, denk ik aan br. Kees van der Plas, bij wie de verwarring steeds meer toeneemt. Hij gaat, samen met zijn vrouw Annie, een moeilijke weg.
Br. Jaap van Duijn is ook weer erg aan het tobben met zijn gezondheid.
Laten we ook de rouwdragenden onder ons en de mensen in de verzorgingshuizen niet vergeten! En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U! (Psalm 39 : 8)

55 jaar getrouwd.
Op 29 december hoopt het echtpaar Jonker – Aandewiel 55 jaar getrouwd te zijn. Te midden van alle zorgen die er zijn, ervaren ze dat als een grote zegen.
We danken de Heere voor het goede wat Hij hen gegeven heeft en wensen Zijn zegen toe in alles.

Gezamenlijke Kerstbijeenkomsten.
Woensdagmiddag 16 december om 14.00 uur en donderdagavond om 20.00 uur, beiden via livestream vanuit de Nieuwe Kerk.

Kerstviering op Kerstavond.
Op 24 december willen we ’s avonds in het Maranathacentrum een kerstviering houden. Een beetje in de geest van de Kerstwijkavond zoals we die gewend zijn, maar vanwege de coronamaatregelen toch anders. Op deze manier hopen we een extra gelegenheid te geven om toch met Kerst naar de kerk te kunnen gaan, ook al zal het ook voor deze avond maar om een kleine groep gaan. Vanaf kwart voor acht is er koffie met wat lekkers. Rond de klok van acht hopen we dan te kunnen beginnen.
Het is wel belangrijk dat u zich opgeeft! Dat kan bij Yvonne Nijgh, nijgh.w@casema.nl / 071-4035793 (na 19.00 uur).

Kerstgroet.
Deze kerkbode zal onder alle gemeenteleden verspreid worden. Daarnaast ontvangt u als wijkbewoner een kaart als groet vanuit de kerkenraad. Bij de senioren hopen we in deze dagen ook een Kerstattentie te kunnen brengen. We proberen uiteraard bij het overhandigen rekening te houden met de corona-regels. Om het werk in de wijk mogelijk te houden, willen u vragen of u in deze dagen ook wil denken aan de wijkkas. Een bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer, zoals vermeld boven dit wijkbericht.

Verantwoording.
Per bank ontvangen voor de wijkkas: 1x €10,- en 1x €50,-.
Via ds. Lugthart 1x €20,-.
Hartelijk dank hiervoor!

Bij de diensten.
A.s. zondagavond heeft onze wijk dienst in de Pniëlkerk. Ik hoop dat nog een keer over Jozef te preken.
Op 1e Kerstdag sta ik voor ’s morgens in de Ichthuskerk op het rooster. Deze dienst begin gewoon om 10.00 uur. Zoals het er nu naar uitziet, zal ik ’s avonds voorgaan in een extra dienst in het Maranathacentrum, bedoeld om een extra groep gemeenteleden de gelegenheid te kunnen geven om met Kerst naar de kerk te gaan. Of ik dezelfde preek houdt als ’s morgens of toch een andere, weet ik op dit moment nog niet. U kunt dat van tevoren zien aan de liturgie op de website.
Op de zondag 27 december gaat ds. P.J. Visser uit Rotterdam in mijn plaats voor in de Nieuwe Kerk.
Zelf ben ik op Nieuwjaarsochtend weer aan de beurt.
En om het rijtje af te maken: op 3 januari heb ik de avonddienst geruild met mijn zwager, ds. W.J. Westland uit Hardinxveld-Giessendam. Bij mijn weten ging hij nog niet eerder in Katwijk voor. Heb het ook goed met hem.

Groet.
Het zal dit jaar een andere Kerst worden dan anders. Er zal ongetwijfeld veel over gezegd en geschreven worden. Wat ik u allen van harte toewens is dat juist nu de blijde boodschap van het Kerstevangelie in al haar heerlijkheid zal oplichten in uw hart. Want daar gaat het uiteindelijk toch om: dat we onze Zaligmaker zullen zien. Hij, in wie God met zoveel liefde naar deze donkere wereld heeft omgezien! In Zijn Naam is er echte hoop, hoe somber en uitzichtloos onze omstandigheden op dit moment ook zijn. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus! (Titus 2 : 11-13)

Mede namens mijn vrouw en onze kinderen van harte een gezegend Kerstfeest toegewenst!
Ds. G. Lugthart

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter