Home / Contact
Agenda / Nieuws

18-24 september 2020 14 september 2020

Wijkbericht

Van zondag…
Een dubbele dienst afgelopen zondag. Ik mocht voorgaan in twee kerken waarin ik beide al langer dan een half jaar niet gepreekt had. Ik heb het ervaren als een zegen. Wat heerlijk om weer in het vertrouwde Maranathacentrum te zijn. En wat bijzonder om in de Oude Kerk ook weer de lofzang te kunnen zingen. Alleen dat laatste al is een reden om weer te komen. Het zal toch niet zo zijn dat het samen zingen tot eer van God aan kracht zal verliezen omdat we ook vanuit huis de dienst wel kunnen volgen?

Overleden.
Ik kreeg bericht van het overlijden van Dirkje van Duijn. Dita – zo kenden we haar – stierf op 7 september in Overduin in de leeftijd van 58 jaar. Aan haar veelbewogen leven hier op aarde kwam een einde. Dita was een gelovige en blijmoedige vrouw. Zo heeft ze haar ziekte mogen dragen. Nu riep de Heere haar Thuis. We wensen haar kinderen, kleinkinderen en ook haar vader de troost en de nabijheid van de Heere toe, nu zij hun lieve moeder, oma en dochter moesten loslaten. Afgelopen vrijdag heeft de begrafenis plaatsgehad op begraafplaats Duinrust, na een dankdienst in de Nieuwe Kerk, die geleid werd door ds. Alblas.

Geboren.
Er kwam een geboortekaartje uit Bodegraven. Wat een feest! Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van Jozua David. Jozua is het zevende kind van Maarten en Gerdien Blom, broertje van Tijmen, Jaél, Miriam, Gideon, Julian en Ezra. We feliciteren ons oude zendingsgezin van harte met deze nieuwe vreugde. Achter de naam van Miriam staat op het kaartje een regenboog. Teken van hoop en troost. Zo zijn er ook nu vast weer heel veel gedachten en gevoelens. Maar door alles heen betoont de HEERE Zijn trouw!

Meeleven.
Vorige week schreef ik over de geboorte van Jelte van Duijn. Helaas moest hij vorige week opgenomen worden in het ziekenhuis, omdat hij plotseling koorts kreeg. Onderzoeken volgden. Er kwamen gelukkig geen ernstige dingen aan het licht en Jelte en Jessica mochten daarom zaterdag weer naar huis. We danken God dat het meeviel en bidden dat het goed mag blijven gaan.

Vanuit de kerkenraad.
Afgelopen maandag kwamen we als kerkenraad weer bij elkaar. Aan het begin van de vergadering verwelkomden we onze nieuwe bezoekbroeder Julian Jonker. Hij legde een belofte van geheimhouding af en zal met onze nieuwe ouderling Bert Aandewiel op huisbezoek gaan in de wijk Noordmanshof/Boerhaavelaan/Asserstraat. Verder namen we de tijd om ons met elkaar te bezinnen op de nood van de tijd en die van de gemeente. We hebben deze nood met elkaar in gebed voor de Heere neergelegd.

Kom ga met ons…
We zijn ontregeld. Het vaste ritme van de zondagse kerkgang, wat voor velen van ons zo gewoon was, is onderbroken. En het valt niet mee om dat ritme weer terug te vinden. Temeer omdat het ook allemaal best ingewikkeld is geworden. Je moet je (soms al heel lang) van te voren aanmelden en dan zit je bij sommige kerken ook nog eens vast aan een tijdstip en een ingang. Heeft u er bijvoorbeeld ooit bij stil gestaan wat de Noord-ingang is van de Oude Kerk en wat de Zuid-ingang? Iemand vroeg het me, zondagavond, maar ik wist het zo gauw ook niet te zeggen… Hoe dan ook, het gaat allemaal niet vanzelf. En toch kúnnen we weer! Jawel, het kost wat meer moeite en voorbereiding. Maar dat valt toch in het niet bij alles wat broeders en zusters in andere delen van de wereld soms over moeten hebben om een kerkdienst te kunnen bezoeken? Ook voor ons komt het nu aan op volharding. Laten we die volharding dan ook gelovig opbrengen!

Jonge Lidmatenkring.
A.s. maandag houden we voor het eerst dit seizoen weer jonge lidmatenkring. Ik zie er naar uit weer om samen te komen en hoop een mooie opkomst. Ook nieuwe mensen zijn van harte welkom. We gaan verder met de bespreking van de brief van Jakobus en hebben nog een stukje te gaan: Jakobus 5 : 13 – 20. Aanvang 20.00 uur in het Maranathacentrum.

Vrouwenochtend.
Helaas moest bij nader inzien besloten worden om de vrouwenochtend die op 24 september gehouden zou worden af te gelasten. Er blijken nog te veel vragen over hoe deze ochtend coronaproof gehouden kan worden. We hopen dat de ochtend in november wél door kan gaan.

Catechese.
Binnenkort krijgen de jongeren van 12 jaar en ouder weer een uitnodiging voor de catechisaties. Deze gaan voor onze wijk beginnen op dinsdag 29 september. Het is de bedoeling dat catechisanten zich dit jaar van te voren zullen inschrijven, om zicht te kunnen hebben op de verwachte groepsgrootte en daar indien nodig nog wat mee te kunnen doen. Zie hiervoor het bericht voorin de kerkbode. Ik hoop, samen met onze jeugdouderling Gijs de Vreugd, weer catechisatie te geven op dinsdagavond. De tijden zijn als volgt:

18.45-19.30 uur: 12 tot 14-jarigen

19.30-20.15 uur: 15 tot 17-jarigen

20.15-21.00 uur: 18 jaar en ouder

Belijdeniscatechisatie.
Er waren inmiddels twee mensen die belangstelling toonden voor de belijdeniscatechisatie. Ik hoop dat er meer zijn, zodat we kunnen kijken of we een groep kunnen vormen en welk moment in de week dan ook het beste uitkomt. Graag hoor ik!

Groet.
Ook vanuit onze wijk groeten we de familie Wijnhorst. Afgelopen zondag namen ze na 7 jaar afscheid van onze gemeente om hun roeping naar Krabbendijke te volgen. Dankbaar voor alles wat de Heere ons in hen gegeven heeft, wensen we hen veel zegen toe in hun nieuwe gemeente!

Verantwoording.
Ontvangen via Jannie van der Plas, tijdens verjaardagsbezoeken: 2x €10,- voor de wijkkas. Hartelijk dank hiervoor!

Tot zondag.
A.s. zondag mag ik ’s morgens voorgaan in de Nieuwe Kerk. We lezen nu de tweede brief uit Openbaring 2, de brief aan de gemeente van Smyrna. Bent u er ook weer bij?
Sluit ik af met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw,
ds. G. Lugthart.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter