Home / Contact
Agenda / Nieuws

18-24 nov '22 Publicatiedatum: 18 november 2022

wijkbericht

Van zondag…
ds. Foppen handelde met ons over Genesis 50. De kist van Abraham en de kist van Jozef. Van de begrafenis van Abraham ging een missionaire werking uit, van die van Jozef de belofte van het land Kanaän. Naluisteren is van harte aanbevolen.

Tot zondag… 
komende zondag is Eeuwigheidszondag. Onze wijk heeft dan de morgendienst in de Oude Kerk. Ds. Van der Scheur hoopt voor ons voor te gaan. In deze dienst lezen we de namen voor van hen die vanuit onze wijkgemeente of met ons mee leefde in het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden. Altijd weer een aangrijpend moment. Na afloop is er gelegenheid om elkaar in het kerkhaventje te ontmoeten.

Giften..    
Broeders Meerkerk en Guijt mochten op bezoek een gift van € 20,00 ontvangen met bestemming wijkkas.
Ds van der Plas ontving € 15,00 en 20,00 ook voor de wijkkas.
Gevers of geefsters hartelijk dank en van harte aanbevolen.

Medeleven
Ik heb deze week geen namen om te noemen. Dat betekent allerminst dat er niets aan de hand is. Op een vergadering deze week kreeg ik mee dat er vele mensen eenzaam zijn en om een praatje verlegen zitten. Dat is de tijd van het jaar zult u zeggen. Maar daar is die eenzaamheid niet mee opgelost. Kijk eens om je heen. Misschien is het je buurvrouw of buurman wel. Een beetje aandacht kost niets maar kan wel een beker koud water zijn. We denken ook aan de zieken, de bejaarden, de weduwen en weduwnaars en allen die verdriet of narigheid meemaken. Waar moet je heen met al deze zorgen? Gelukkig is er Een die dag en nacht bereikbaar is. Roep Hem aan in al uw angst en smart. Hij hoort u.

Vrouwencontactochtend.
Wij nodigen u van harte uit voor de vrouwencontact ochtend van de Maranatha wijk. Deze staat gepland op donderdag 1 december en vindt plaats in het Maranatha centrum. Dominee van der Plas hoopt een korte overdenking te houden over het thema: “Waar heb ik het aan te danken? “. De zanggroep Immanuel hoopt muzikale medewerking te verlenen. De kosten zijn 12.50 euro. Er is geen oppas maar gezien de aanvangstijd 9.30 uur en de eindtijd 11.30 uur, hoeft dit ook voor jonge moeders geen probleem te zijn toch? Wij hopen op een goede opkomst. U kunt zich opgeven tot uiterlijk zaterdag 26 november bij Alie Guijt via mail alieguijt@hotmail.com of via telefoonnummer 0630005008.

Tot slot.
De dagen worden merkbaar korter en het weer voegt zich naar de tijd van het jaar. We maken ons op om de adventsweken in te gaan. De commercie timmert ook aan de weg. Black Friday, sinterklaas, de kerstman. Je kan er allemaal maar druk mee zijn en dan met schrik op 25 december constateren dat de tijd weer is omgevlogen. Ik hoop dat het u niet zo vergaat. Onze Heiland heeft toch zeker meer aandacht verdient? Hoe ga je om met je eigen kinderen? Heb je daar ook geen tijd voor? De Koning van de Kerk verdient alle eer. Zingt u mee met psalm 72 vers 11..

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter