Home / Contact
Agenda / Nieuws

17 dec '21-6 jan '22 Publicatiedatum: 14 december 2021

wijkbericht

Van zondag…
er mochten 2 kinderen uit de gemeente gedoopt worden door onze consulent ds. Jongeneel. Tijmen Haasnoot en Janneke van der Plas. Wij zagen en hoorden het Evangelie. Dat ook deze kindertjes mogen opgroeien in de vreze van de Heere.

Tot zondag… 
op 19 december hoopt ons voor te gaan ds. J.P. Ouwehand in de middagdienst in het Maranatha centrum, 1e Kerstdag heeft onze wijk geen dienst en 2e Kerstdag staat ds. Hoogendoorn op de rol voor de middagdienst in de Pniel kerk. Onze eerste dienst in het nieuwe jaar zal zijn in het Maranatha centrum. Deze ochtend hoopt voor te gaan ds. A.W. Van der Plas. In deze dienst zal broeder Arie Willem van der Plas bevestigd worden in het ambt van ouderling-kerkrentmeester, zullen de broeders Willem van Duijn en Leendert Dirk Guijt herbevestigd worden in het ambt van diaken, de broeders Gerrit-Jan Meerkerk en Floris Cornelis van der Plas in het ambt van ouderling en broeder Harmen Willem de Jong in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Ook zullen wij afscheid nemen van de broeders Anne Willem van Duijn, Jan Knetsch en Willem Sip.  Wij wensen de nieuwe broeder een goede ingang in de kerkenraad, het is hem niet vreemd, de te herbevestigen broeders een gezegende voortzetting van hun ambt. De broeders die de kerkenraad gaan verlaten, hartelijk dank voor jullie bijdragen en  dat de Koning van de Kerk jullie gedane arbeid met  Zijn Zegen wil bekronen. Dat wensen wij jullie toe.

Giften..  
Via ds. Van der Plas mochten wij deze week 50 euro  voor de wijkkas en 20 euro voor de kerk ontvangen. Gevers en/of geefsters weer hartelijk dank en van harte aanbevolen.

Vanuit de Kerkenraad
Het stukje in de kerkbode van vorige week over de seniorenochtend heeft onbedoeld wat stof op doen waaien. Het was geenszins de bedoeling om wie of welke groep dan ook kwetsend toe te spreken. Ik hoop dat het bij deze is opgelost.

Wat heil, een Kind is ons geboren.
Zondagsschool Kerstfeest 1955 De zondagsschool viert Kerstfeest in de Kapel tegenover de Nieuwe Kerk. We komen binnen en zien Kerstgroen aan de muren en boven het klankbord van de kansel. Witte en rode papieren Kerstklokken zorgen voor extra sfeer. Het is warm en het wordt steeds warmer. Voor ons als kinderen is het best spannend; onze ouders weten wel wat er komt.  Wij praten er druk over en zij doen dat op hun plek ook met elkaar. Boven al dat rumoer uit speelt Klok op het orgel. De vogelfluitjes van Jan Zwarts Stille Nacht komen nauwelijks boven het lawaai uit.  Al gauw zingen we samen de oude liederen die we geleerd hebben. Het is nog steeds “Nacht in Beth’lems Dreven”. Dan komt de Kerstvertelling. We horen over het wonder van Jezus’ geboorte: “Wat heil, een Kind is ons geboren”. Begrijpen we het allemaal? Het is mooi en dat blijft je bij. Het gaat immers om het Kind in de kribbe dat de Redder der wereld is. We zingen Stille nacht en daarna volgt het Kerstverhaal: “Jantje van de Scholtenhoeve” van W.G. van de Hulst. We leven mee met het jongetje dat in de kou op zoek ging naar het geboren Kind. Wat een opluchting wanneer hij zelf gevonden wordt.  Ik zucht ervan, de warmte maakt me slaperig. Voorzitter Gerrit Vooijs sluit het Kerstfeest af en we zingen weer. Dan wordt het spannend. De deur naast de kansel gaat open. Daar komen de traktaties: een zak snoep, een sinaasappel en een Kerstboekje “De gestolen schat”. Ik heb er mijn handen vol aan. Wanneer we buiten komen, is het donker. Maar terwijl we naar huis lopen, zingt het van binnen nog na “Ere zij God”.  
Ds. A.W. van der Plas.

Meeleven.
In het gezin van Janoach en Margreet van Egmond mocht 8 december jongstleden een zusje geboren worden. Zoals het kaartje aangeeft mochten zij dit kindje ontvangen in geloof. Heerlijk als je dit zo mag ervaren. We wensen de beide ouders, Esmee en Niels veel vreugde en blijdschap toe met deze nieuwe telg en bidden jullie kracht en wijsheid van Boven toe.
Wij hopen dat Erica Verdoes een dezer dagen geopereerd mag worden. We wensen haar veel kracht en sterkte toe.
Zo denken we aan alle zieken maar speciaal in deze dagen ook aan alle eenzamen. Kijk om u heen en bedenk of u iets voor hun kunt doen. Een glas water is spreekwoordelijk gezien al iets.

Tot slot.
Deze uitgave is voor de komende 3 weken. Er staan vele mogelijkheden in dit blad benoemd om naar het Woord te kunnen luisteren. Laat u niet meeslepen in de drukte en de verleidingen van deze wereld maar neem de tijd om te gedenken dat de Heere Jezus is geboren. Wat betekent dat voor u? dat wonder kunnen we niet klein krijgen. Een Kind geboren uit een maagd. Verlosser van de wereld. Ja, Hij heeft de wereld lief. Kunt u meezingen met de dichter van psalm 73 vers 12. “U al mijn liefde waardig schatten…”. Die liefde van ons komt alleen als Zijn Liefde ons eerst heeft geraakt. Bent U al geraakt?              Na Kerst komt oudjaar en nieuwjaar. Voor vele van ons ook gedenkwaardige momenten. In het afgelopen jaar zijn er in ieders leven veel dingen gebeurd. Leuke en minder leuke. Je mag ze beide voor de Heere neerleggen.
Als kerkenraad wensen wij u op voorhand veel Heil en Zegen voor het komende jaar.
Maranatha, ja kom haastig Heer.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter